Sdružení Calla
  Dnes je 25. října 2014  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Anglická vlajka

Aktuality

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Aktuality:

Placka Slunce
  22. 10. 2014 - Ekologické organizace napsaly premiéru Sobotkovi před summitem EU kvůli prosazování odvážnějších klimaticko-energetických cílů pro rok 2030. Česká vláda se totiž připojila k Polsku, Slovensku a Maďarsku jak pozicí, tak rétorikou, a závazné cíle pro energetickou účinnost a obnovitelné zdroje odmítá. Odmítá tak modernizaci české ekonomiky a hraje podle not, které připravil y velké energetické firmy. Celý otevřený dopis.
Ďáblík
  19. 10. 2014 - Vyšlo říjnové číslo zpravodaje Ďáblík. Tentokrát v něm více prostoru našlo téma energetiky a také chemie kolem nás. Pokud máte raději jiná témata z oblasti ochrany životního prostředí, i ta najdete. Od Šumavy, přes pískovny, motýly, až po koloběžky v budějovické MHD. A nezapomeňte na kalendář akcí na závěrečných stránkách, ať vám některá neuteče. Archiv starších čísel Ďáblíka najdete zde.
květy
  15. 10. 2014 - Calla a Krasec srdečně zvou všechny zájemce na třetí díl volného cyklu odborných seminářů o ochraně pískoven, tentokrát s názvem "Rostliny a houby v pískovnách: ochrana a management". Koná se ve čtvrtek 6. listopadu od 9:30 v Českých Budějovicích. Počet míst je omezen, uzávěrka přihlášek již 20. října! Bližší informace naleznete v pozvánce.
Money
  8. 10. 2014 - Odcházející Evropská komise učinila bezprecedentní rozhodnutí a umožnila Velké Británii a firmě EDF postavit dva bloky jaderné elektrárny Hinkley Point za pomoci garantovaných cen elektřiny. Rozhodnutí Evropské komise bude deformovat evropský trh s elektřinou po desítky let. Poškozeny budou všechny ostatní nízkouhlíkové zdroje – nejen obnovitelné, ale i plynové. Více v tiskové zprávě.
Uran
  6. 10. 2014 - Většina lídrů kandidátek do nadcházejících komunálních voleb v obcích ve třech lokalitách vytipovaných pro konečné hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva v Kraji Vysočina si myslí, že o takto zásadních stavbách by měli spolurozhodovat především obyvatelé těchto obcí. A převážná část těch, kteří zareagovali na dotazníkový průzkum, bude ochotna aktivně prosazovat takovou změnu zákonů, jež dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout. Vyplývá to z průzkumu mezi lídry kandidátek, kterou uskutečnila Calla a Bezjaderná vysočina. Více v tiskové zprávě, jejíž přílohou jsou kompletní získané odpovědi.
Motýl
  4. 10. 2014 - U pískovny Lžín na Soběslavsku instalovala Calla novou informační tabuli, která informuje o zdejších přírodních zajímavostech. Jedná se o další z výstupů letošního projektu, jehož cílem je zpracovat v pískovně biologický průzkum a provést zásahy na ochranu ohrožených druhů. Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na grafický náhled informační tabule nebo si přečtěte tiskovou zprávu.
Radiace
  1. 10. 2014 - Beseda k závodu na výrobu jaderného paliva a slévání ochuzeného uranu v Bystřici nad Pernštejnem, kterou pořádal spolek Bystřice bez radiace ve spolupráci s Callou - Sdružením pro záchranu prostředí a spolkem Nechceme úložiště Kraví hora, se konala v kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem večer 1. října. Vystoupil na ní odborný konzultant na mezinárodní problematiku těžby a zpracování uranu Peter Diehl z Německa a odborník na jadernou energetiku Dalibor Stráský. Videozáznam přednášky zde. Fotografie a další informace najdete zde.
osvětlení
  30. 9. 2014 - Calla zve na seminář "Ekologicky a ekonomicky šetrné osvětlení pro jihočeské obce", který se bude konat v úterý 11. listopadu od 10 do 14 hodin v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č.Budějovicích (budova v ul. B. Němcové, č. dveří 325). Dozvíte se při něm o možnostech, které pomocí nových technologií a vhodného managementu umožní snížit náklady za veřejné osvětlení a šetřit i životní prostředí. Program, podrobnosti včetně způsobu registrace najdete zde nebo si stáhněte pozvánku.
Uran
  18. 9. 2014 - Od 24. září do 31. října 2014 můžete shlédnout výstavu fotografií Václava Vašků "Tváře uranu" v průchodu Knihkupectví Kuba a Pařízek v Polné. Výstava upozorňuje na dopady těžby uranu na životní prostředí a zdraví lidí žijících v jejím okolí v období, kdy má vláda rozhodovat o přípravě nového uranového dolu v Brzkově. Společně s Callou a Knihkupectvím Kuba a Pařízek pořádá brzkovský spolek Naše budoucnost bez uranu. Plakátek k výstavě a pozvánka na vernisáž. Více v tiskové zprávě k výstavě.
Zelený čtvrtek
  18. 9. 2014 - První poprázdninová beseda z cyklu Zelených čtvrtků se pod názvem "Doprava ve městě – jak ulehčit Českým Budějovicím?" konala 18. září. Pozvali jsme na ni zkušeného dopravního experta Tomáše Otepku, abychom využili jeho zahraniční zkušenosti a diskutovali, jak je možné uvolnit České Budějovice od houstnoucího provozu a cestovat pohodlně a rychle.
stěna
  18. 9. 2014 - Ochránci údolí Rudolfovského potoka vydali tiskové prohlášení, v němž se ohrazují proti nepravdivým výrokům starosty Obce Jivno Josefa Makovce v médiích. Vypočítávají v něm stručně důležité argumenty proti další zástavbě v údolí, které jivenská radnice prosadila do nového územního plánu.
STOP těžbě
  10. 9. 2014 - Pochodu proti možné těžbě uranu u Brzkova na Českomoravské vysočině, který se konal v neděli 7. září 2014, se zúčastnili i zástupci Cally. Na 200 lidí vyjádřilo svůj jasný názor na vládní plány. Akci uspořádaly spolek Naše budoucnost bez uranu, z.s. a obec Brzkov. Prohlédněte si fotogalerii z akce.
CHE
  7. 9. 2014 - Vyšlo nové číslo newsletteru Chytrá energie, ve kterém se snažíme zachytit žádoucí trendy v proměnách světové i české energetiky. Poohlédneme se, kam se poděla státní energetická koncepce, k sousedům na vlastnictví obnovitelných zdrojů a na šířený mýtus o výpadcích proudu kvůli větrným či solárním elektrárnám. Budou evropské miliardy do zvyšování energetické efektivity v budovách utraceny efektivně? Budeme jako jediní v Evropě otevírat nové uranové doly. Závěrem se zmíníme o velké mezinárodní akci, při níž na osm tisíc lidí vytvořilo živý řetěz proti otevírání nových hnědouhelných dolů.
fond pro NNO
  5. 9. 2014 - Calla zahajuje projekt "Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště". Cílem projektu trvajícího od září 2014 do února 2016 je posílit roli obyvatel obcí v procesu výběru úložiště v Kraji Vysočina. Možnosti starostů a veřejnosti hájit své zájmy jsou totiž velmi omezené a neodpovídají požadavkům na účinnou účast, jak ji chápou moderní evropské přístupy. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Více v tiskové zprávě.
Přírodovědné vycházky
  1. 9. 2014 - Po prázdninové přestávce pokračuje cyklus přírodovědných vycházek s Callou, který Calla pořádá už od roku 2008. Již tento pátek se můžete vypravit "Za netopýry na Vrbenské rybníky", v sobotu 20. září nás čeká "Výprava k Tůním u Špačků" a sezónu zakončíme tradičním kroužkováním ptáků. Další informace najdete v tiskové zprávě.
Břehule
  26. 8. 2014 - Celkový počet hnízdních nor, které letos vyhrabaly břehule v pískovně Lžín na Soběslavsku, se v létě zastavil na čísle 197. Pískovna tak potvrdila, že patří k nejdůlěžitějším hnízdištím břehulí v jižních Čechách. I proto o ni Calla dlouhodobě pečuje a také letos na jaře obnovila s pomocí těžké techniky hnízdní stěnu. Další informace o ochraně břehulí naleznou zájemci na webu "Adoptujte břehuli".
Nuclear
  25. 8. 2014 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost připravil návrh nového atomového zákona. Návrh prochází připomínkovým řízením a bude ještě letos předložen vládě. Calla, která legislativu upravující podmínky pro jadernou energetiku dlouhodobě sleduje, má k návrhu zákona zásadní připomínky, protože zachovává zvýhodnění jaderného průmyslu nad ostatními. Více v tiskové zprávě. Připomínky Cally k návrhu zákona.
Přástevník kostivalový
  24. 8. 2014 - Biologický průzkum odhalil na území významného krajinného prvku Rudolfovský lom několik chráněných a vzácných druhů živočichů. Překvapivý je především nález přástevníka kostivalového, celoevropsky chráněného motýla. Jde o další argument pro potvrzení registrace VKP Rudolfovský lom, o kterém nyní rozhoduje krajský úřad. Více informací najdete v tiskové zprávě.
NE
  11. 8. 2014 - Ministerstvo životního prostředí rozhoduje o stanovení průzkumných území pro vyhledávání hlubinného úložiště vysokoradioaktivních odpadů ve všech státem vybraných lokalitách. Ve většině vybraných obcí naráží na nesouhlasy starostů i místních sdružení občanů. Calla jako účastník všech těchto probíhajících správních řízení požaduje zamítnout žádosti o průzkumy. Proces hledání úložiště by měl být zastaven a nejprve nastavena jasná a neměnná pravidla. Více v tiskové zprávě. Druhá tisková zpráva se podrobněji věnuje hledání úložiště na Žďársku.
stěna
  6. 8. 2014 - Úsilí místních občanů a nevládních organizací o ochranu údolí Rudolfovského potoka nekončí. Odpůrci další zástavby tohoto zachovalého kousku přírody se momentálně snaží o potvrzení registrace významného krajinného prvku Rudolfovský lom a podali podněty k přezkumnému řízení územního plánu obce Jivno. Více informací v tiskové zprávě.
Těžba uranu
  4. 8. 2014 - Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky. Objevuje se v ní zcela nový záměr – plocha pro těžbu uranu jižně od Přibyslavi. Pokud by v této podobě byla přijata, Kraj Vysočina by musel ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ve svém územním plánu počítat s otevřením nového uranového dolu u Brzkova. Co proti nápadu mají Naše budoucnost bez uranu, z.s. a Calla se dozvíte v tiskové zprávě. Připomínkovat Politiku územního rozvoje můžete sami zde.
The World Nuclear Industry
  30. 7. 2014 - Aktuální zpráva The World Nuclear Industry Status Report 2014 odhaluje nemilosrdná fakta o jaderném průmyslu ve světě. Na konci prvního pololetí roku 2014 bylo na celém světě v provozu 388 energetických jaderných reaktorů, to je o padesát méně než v roce 2002, kdy jejich počet dosáhl maxima. Podíl jaderných elektráren na globální produkci elektřiny klesá od roku 1996, kdy činil přes 17 %. Vloni to bylo jen necelých 11 %. Další informace v tiskové zprávě.
Jaderný odpad
  23. 7. 2014 - Vyšlo první letošní číslo zpravodaje "Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme!". Od vydání minulého máme nového ministra průmyslu, ve vedení Správy úložišť vystřídal právníka Prachaře geolog Slovák a vyhledávání úložiště se prakticky nepohnulo z místa. Že by bylo lepší celou tu záležitost zastavit a říci nejprve co a s jakými pravidly se bude hledat, se dočtete v úvodním článku. Není to nic nového, i ze strany státní správy občas probleskne přiznání, že vládní termíny jsou reálně nesplnitelné. Stejně tak bylo již dlouho jasné, že stavět nové reaktory v České republice by znamenalo velký prodělek na úkor našich peněženek a jen proto, aby jejich elektřinu ČEZ dále vyvážel. Ale k zastavení tendru se odhodlala až nová vláda. Že jde o světový trend se dočtete uvnitř čísla. Také se mj. dočtete, kterak odvaha postavit se federální vládě a vytrvalost přinesli úspěch původním obyvatelům Austrálie. Aboridžinci to nevzdali, a co Češi?
Money
  16. 7. 2014 - Ministr průmyslu Jan Mládek dnes u příležitosti návštěvy premiéra Sobotky na ministerstvu nastínil staronové jaderné ambice úřadu: postavit jeden nový reaktor v Temelíně a druhý v Dukovanech. Jakoby zapomněl, že problém nevratných investic, který vedl k ukončení tendru na dva reaktory v Temelíně v dubnu tohoto roku, je stále aktuální. Reakce Cally v tiskové zprávě.
žába
  7. 7. 2014 - Na pískovně Cep II je nová informační tabule o výzkumných plochách, na jejichž dnešní podobě a výzkumu spolupracuje i Calla. Vznikla ve spolupráci Českomoravského štěrku, Přírodovědecké fakulty JU, Biologického centra AV ČR a Cally. Fotografii tabule najdete na našem Facebooku.
Uran
  5. 7. 2014 - Radioaktivní odpad musí být uložen na desítky tisíc let, než jeho radioaktivita poklesne. Jenže kam s ním? Vytipované horninové masivy jsou v blízkosti lidských obydlí a geologové, zkoumající vhodnost lokality jsou nevítaní. Tématu se věnoval další pořad rozhlasového Ekofóra. Hosté J. Nožičková, starostka obce Rudíkov a E. Sequens, Calla. Moderují Č. Klos a T. Jirásková.
Spolu proti dolu
  1. 7. 2014 - Pojeďte na mezinárodní akci "Spolu proti dolu", která spočívá ve vytvoření lidského řetězu v regionu Lausitz/Gubin na pomezí německo-polských hranic v sobotu 23. srpna 2014 v místě, kde má na obou stranách hranice dojít k otevření ohromných uhelných lomů a nových uhelných elektráren. Na místě bude i řada doprovodných akcí: koncerty, promítání filmů, stánky s informacemi zapojených organizací, workshopy atd. Přijet je proto možné nejen na sobotu, ale i na více dní. Na místě je možné přespat ve vlastním stanu. Z ČR bude zajištěna přeprava autobusy tam i zpět. Více na www.spoluprotidolu.cz.
Uran
  1. 7. 2014 - Calla a spolek Naše budoucnost bez uranu ve spolupráci s obcí Brzkov připravili 27. června od 18 hodin v kulturním domě v Brzkově besedu "Těžba uranu na Vysočině?". Debata byla o řadě aspektů, které přináší plány na otevírání nového uranového dolu nedaleko Polné u Jihlavy. Přišlo na 120 místních obyvatel.

Skryj starší aktuality » Zobrazit starší aktuality »

Biogas
  29. 6. 2014 - S dalšími nevládními organizacemi jsme vydali nové číslo e-zpravodaje Chytrá energie. Kromě úvodníku Lenky Pipkové k evropské energetické bezpečnosti, která se právě nyní řeší v Bruselu v něm najdete seznámení s Dánskou vládní energetickou strategií, britskou obdobou Zelené úsporám, s alterantivou kukuřice do bioplynek, přečtete si kterak Německo podporuje energetickou soběstačnost domů, o nesmyslnosti českého odmítání klimaticko-energetických cílů EU, o riziku prodlužování provozu jaderných reaktorů aj.
JETE
  20. 6. 2014 - Jaderná energie na celém světě je na ústupu. Dokonce je vytlačována rychleji, než předpokládaly nejodvážnější odhady, upozorňují ekologické organizace. V rozhlasovém Ekofóru za ně hovoří Karel Polanecký a Edvard Sequens. Autoři pořadu Tereza Jirásková a Čestmír Klos.
Břehule
  20. 6. 2014 - V pískovně Lžín na Soběslavsku, kde Calla na jaře opět obnovila hnízdní stěnu, už břehule vyhrabaly více než stovku nor. Kromě nich jsou ve stěně k vidění také stovky nor samotářských včel. Calla letos sleduje také výskyt dalších skupin organismů v této pískovně, což do budoucna pomůže lépe plánovat péči o tuto cennou lokalitu. Více informací v aktuální tiskové zprávě, článku v MF DNES a na webu Adoptujte břehuli!
Placka Slunce
  18. 6. 2014 - Ekologické organizace se v souvislosti s evropskou energetickou bezpečností a nadcházejícím summitem EU, na němž se toto téma bude diskutovat společně s klimaticko-energetickými cíli pro rok 2030 obrátily dopisem na předsedu ČSSD Sobotku, předsedu ANO Babiše a předsedu KDU-ČSL Bělobrádka s žádostí o podporu řešení, která zvýší energetickou nezávislost a zároveň přinesou podporu ekonomiky, nová pracovní místa, zlepšení životního prostředí i zdraví občanů. Otevřený dopis. Tisková zpráva.
skokan
  17. 6. 2014 - Projekt přírodě blízké obnovy v pískovně Cep II, na kterém se Calla podílí, zaujal média. Podívejte se na reportáž České televize.
NEC 2014
  8. 6. 2014 - Pokud jste se nemohli zúčastnit mezinárodní konference NEC 2014 "Ekonomické limity jaderné energetiky", kterou pořádala Calla, Jihočeské matky a Hnutí DUHA 29. dubna v Praze, máme pro vás videozáznam akce. Kromě něj na www.nec2014.eu najdete prezentace Mycle Schneidera, Stephena Thomase, Franze Leidenmühlera, Ivana Beneše, Michala Šnobra, Jana Ondřícha či Michaela Nagla a další informace.
Potápník
  8. 6. 2014 - Pískovna Cep II je důležitou lokalitou pro ochranu přírody a vědecký výzkum. Kromě osídlování suchozemských stanovišť, na němž se podílí také Calla, zde tým entomologů a hydrobiologů zkoumá také osídlování tůní vodními bezobratlými. O prvních výsledcích výzkumu na cepských pískovnách a významu drobných vodních nádrží pro ochranu přírody informuje společná tisková zpráva vědců, těžařů a Cally.
plakát
  31. 5. 2014 - Ministerstvo průmyslu uvažuje o otevření nového uranového dolu na Českomoravské vrchovině u Brzkova a Polné. Proto Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, Strana zelených Vysočina a Antikvariát Jihlava uspořádaly 27. května v Jihlavě besedu "Těžba uranu na Vysočině?". Co všechno souvisí s těžbou uranu? Jak se případně místní obyvatelé mohou bránit? O problematice dopadů na životní prostředí i o možnostech místních obyvatel se bránit přijeli besedovat Josef Jadrný z Našeho Podještědí a Hana Gabrielová za Callu. Můžete si stáhnout prezentace z besedy.
volby
  21. 5. 2014 - Kandidátky a kandidáti v eurovolbách slibují zlepšit ochranu životního prostředí a zdraví. Jak dopadlo vyhodnocení ankety pro kandidáty a kandidátky do evropského parlamentu a co na to říkají zástupci a zástupkyně ekologických organizací.
Nukes
  1. 5. 2014 - Tendr na nové temelínské reaktory dle předpokladů skončil, protože ČEZ nezískal příslib veřejné finanční podpory. Je to dnes běžný případ. Jaderná energetika ve světě vyklízí své dřívější pozice, počet reaktorů i jejich globální výkon klesají. Na otevřeném energetickém trhu nemají nové jaderné elektrárny šanci proti jiným zdrojům. Limity jaderné energetiky jsou dány zejména růstem investičních nákladů, potřebou zvyšování bezpečnosti, tlakem na vyšší odpovědnost za jadernou škodu i alternativami přinášejícími stále levnější elektřinu. Více v tiskové zprávě.
hnízdní stěna
  20. 4. 2014 - Díky podpoře ministerstva životního prostředí i mnoha drobných dárců z projektu "Adoptujte břehuli!" se nám podařilo v dubnu opět obnovit hnízdní stěny pro břehule. Letos jsme pro obnovu vybrali "naše" tradiční lokality v pískovnách Třebeč a Lžín. A tlačil nás čas, protože letošní teplé jaro přílet stěhovavých ptáků hodně uspíšilo... Více informací v tiskové zprávě.
reaktor
  16. 4. 2014 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve své výroční zprávě za rok 2013 opět varuje, že činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů z hlediska prokázání dlouhodobé bezpečnosti hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva je problematická. SÚJB by tak nemusel vydat povolení k umístění úložiště. Calla požaduje, aby SÚRAO stáhlo žádosti o povolení průzkumných území v sedmi českých a moravských lokalitách. Více v tiskové zprávě.
JETE
  10. 4. 2014 - ČEZ zrušil tendr na nové reaktory v Temelíně bezprostředně poté, co vláda odmítla jeho plán připravovaný s ministerstvem průmyslu pustit žilou spotřebitelům elektřiny cestou garantovaných cen elektřiny. Protože výkon, který měly dodat nové reaktory, nebude ještě dlouho vůbec potřebný, je čas zaměřit se na jiná bezpečnější a čistější řešení. Tisková zpráva k rozhodnutí ČEZu. Tisková zpráva k vládnímu odmítnutí garancí.
stěna
  2. 4. 2014 - Jivenské obecní zastupitelstvo schválilo kontroverzní územní plán, který stále obsahuje plány na další zástavbu v údolí Rudolfovského potoka, a to včetně území významného krajinného prvku Rudolfovský lom. Občanská sdružení, která územní plán dlouhodobě kritizují, se ale nevzdávají a proti kontroverzním záměrům v údolí hodlají i nadále vystupovat. Podrobnosti v tiskové zprávě.
Smrčina
  31. 3. 2014 - Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo další posudek, který vystavuje stopku projektu vysoce kapacitní lanovky a sjezdovky na šumavský Hraničník napříč první, nejcennější zónou Národního parku Šumava. Realizace areálu by měla tak závažné negativní důsledky pro chráněnou přírodu, že projekt nemůže být ministerstvem schválen. Na nepřijatelné dopady projektu na přírodu dlouhodobě kromě vědců upozorňuje i Calla. Podrobnosti v tiskové zprávě.
Olkiluoto
  1. 3. 2014 - Areva oznámila, že neprodlouží pracovní smlouvu padesáti expertům, kteří pracují na stavbě reaktoru EPR ve finské jaderné elektrárně Olkiluoto a později i dalším. To prakticky znamená, že práce na stavbě budou zastaveny. Původně měl být reaktor spuštěn v roce 2009 a měl stát 3,2 miliardy eur. Poslední odhad celkové ceny se pohybuje kolem 8,5 miliardy eur. Více v tiskové zprávě.
Nukes
  1. 3. 2014 - Mezinárodní konference NEC 2014 "Ekonomické limity jaderné energetiky" 29. dubna ve Smetanově sále Autoklubu ČR v Praze. Mycle Schneider, Rudi Anschober, Stephen Thomas, Claudia Kemfert, Ivan Beneš, Michal Šnobr, Jan Ondřích, Rudi Anschober či Michael Nagl. Pořádají Calla, Jihočeské matky a Hnutí DUHA. Pozvánka ke stažení. Další informace a registrace na www.nec2014.eu.
Poradna
  23. 2. 2014 - Ekoporadna Cally zodpověděla v loňském roce celkem 328 dotazů, které se týkaly ochrany životního prostředí. Specializuje se především na témata ochrany přírody a energetiky, jako jediná v ČR nabízí také konzultace v oboru přírodě blízké obnovy území narušeného těžbou nerostných surovin. Více v tiskové zprávě.
JETE
  19. 2. 2014 - Ekologické organizace Calla a Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí upozorňují, že projekt nových reaktorů v Temelíně za cenu převyšující 300 miliard korun bude mít citelné negativní dopady na veřejné rozpočty či spotřebitele elektřiny. A jak ukazují aktuální bilance elektřiny, nebude výkon nových reaktorů ještě dlouho vůbec potřebný. Obě sdružení tak souhlasí s návrhem Miloše Zemana na zrušení probíhajícího tendru, ale na rozdíl od něj jsou přesvědčeny, že již žádný nový není nutné zahajovat. Více v tiskové zprávě.
Orel mořský
  16. 2. 2014 - V Hošticích u Volyně byl nelezen mrtvý orel mořský. Chemický rozbor potvrdil, že příčinou smrti kriticky ohroženého dravce byla otrava nervovým jedem karbofuranem. Od začátku roku jde v ČR již o třetí potvrzený případ otravy orla mořského, přestože je u nás trávení zakázáno již šedesát let a karbofuran se nesmí na celém území EU používat, prodávat ani skladovat. Více informací v tiskové zprávě ČSO a Cally, na webu Karbofuran nebo v rozhovoru k tématu v Magazínu Leonardo Českého rozhlasu.
Kompost
  10. 2. 2014 - Znáte strakonický měsíčník o ochraně přírody KOMPOST? Ne? Pak doporučujeme ke čtení a případně k odběru. Vydávají: Ekoporadna při Šmidingerově knihovně, Pobočka Šmidingerovy knihovny Za Parkem, Základní organizace ČSOP Strakonice a CEGV Cassiopeia Strakonice. V únorovém čísle navíc článek o Calle a Ďáblíku a také ohlédnutí za besedou Edvarda Sequense o nových reaktorech v Temelíně.
Jivno
  21. 1. 2014 - V bouřlivé atmosféře a za účasti asi sedmdesáti občanů proběhlo veřejné projednávání územního plánu obce Jivno. Většina přítomných přišla kvůli záměrům na výstavbu v údolí Rudolfovského potoka, které odmítá mnoho místních obyvatel i občanská sdružení Náš domov, Calla a Jihočeské matky. I přes dílčí ústupky zřejmě od některých kontroverzních záměrů obec nehodlá ustoupit. Více se dozvíte z reportáže České televize nebo z článku v Českobudějovickém deníku.
Nedej se
  16. 1. 2014 - Poslední díl publicistického pořadu Nedej se pod názvem "Podtrženo, sečteno!" rekapituloval, jaké ekologické kauzy přinesl rok 2013. Na natáčení se podílela i Calla, uvidíte též záběry z veřejné debaty "Quo vadis státní energetická koncepce?".
těžba uranu
  16. 1. 2014 - Miloš Zeman navrhl obnovit těžbu uranu v Jáchymově. Použil nesmyslné tvrzení o desetinásobné ceně uranu oproti roku 2000, ale ignoroval i miliardové investic, které by do těžby musel vložit stát, ačkoliv musí hradit ještě desítky miliard korun na sanace škod za těžbu uranu v minulosti. Nepřekvapí "opomenutí" vážných dopadů na životní prostředí, které s sebou uranový průmysl nese. Více v tiskové zprávě.
stěna
  14. 1. 2014 - V pondělí 20. ledna proběhne v místním hostinci již druhé veřejné projednávání návrhu územního plánu obce Jivno. Stejně jako u prvního projednávání se očekává bouřlivá atmosféra. Občanská sdružení i obyvatelé okolních obcí se nechtějí smířit s novou zástavbou v přírodně zachovalém údolí Rudolfovského potoka, kterou návrh obsahuje. Více informací ve společné tiskové zprávě občanských sdružení Náš domov a Calla.
Jaderný odpad
  13. 1. 2014 - Zpravodaj "Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme!", číslo 2/2013 v několika článcích reaguje na aktuální situaci – probíhající řízení o stanovení průzkumných území pro úložiště ve všech lokalitách. Jak věc vidí právník Pavel Doucha, se dozvíte z rozhovoru s ním. Mimo domácí hřiště se podíváme na pochybnosti, které trvají okolo garancí bezpečnosti ukládání jaderného odpadu do žuly, porovnáme úpadek jaderné energetiky s nástupem obnovitelných zdrojů a vrátíme se k přetrvávajícím hrozbám z havarovaných reaktorů ve Fukušimě.
žába
  11. 1. 2014 - Na pískovně Cep II v CHKO Třeboňsko skončila další etapa rekultivace, na níž se výrazně podíleli jihočeští biologové. Vzniká tak unikátní komplex ploch sloužících ochraně přírody a vědeckému výzkumu. Více informací naleznete ve společné tiskové zprávě Cally, společnosti Českomoravský štěrk a pracovní skupiny Ekologie obnovy na PřF JU.
radiace
  5. 1. 2014 - Ministr životního prostředí na doporučení své rozkladové komise zrušil průzkumné území, které bylo stanoveno za účelem vyhledávání hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva na lokalitě Kraví hora na Žďársku. Vyhověl tak odvolání občanských sdružení Calla a Nechceme úložiště Kraví hora. Jaký je důvod se dočtete v tiskové zprávě nebo přímo v rozhodnutí ministra.
Mladošovice
  4. 1. 2014 - Hlavním tématem aktuálního dvojčísla časopisu Veronica (5-6/2013) se stala obnova krajiny po těžbě. Obsah čísla a několik volně přístupných článků najdete zde. Volně přístupný je mimo jiné i jeden z článků Kláry a Jiřího Řehounkových "Pískovna pro biodiverzitu". Pro čtení ostatních článků si musí zájemci opatřit tištěnou verzi časopisu.
atom
  2. 1. 2014 - Ve spolupráci s Hnutím DUHA jsme před koncem roku připravili aktualizaci informačního listu "Příliš drahý atom - Potíže účastníků temelínského tendru", který se věnuje aktuálním ekonomickým souvislostem plánu na nové atomové reaktory v Temelíně.
Kulík
  21. 12. 2013 - Na pískovně Cep II v CHKO Třeboňsko momentálně probíhají práce na další etapě rekultivace. Díky vstřícnému přístupu firmy Českomoravský štěrk bude opět velká plocha ponechána přírodě blízké obnově. Na projektu obnovy se podílejí biologové z Jihočeské univerzity, Akademie věd ČR a Cally. Na snímky živočichů, kteří se usídlili na území obnoveném vloni, se můžete podívat na Facebookovém profilu Cally.
Quo Vadis
  19. 12. 2013 - Vláda v demisi schválila plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2014, čímž se pokouší zlegalizovat dosavadní postup při hledání místa pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva. SÚRAO již totiž požádalo prostřednictví o stanovení průzkumných území ve všech momentálně sedmi vybraných lokalitách, ačkoliv až doposud byl tento krok podmíněn předchozím písemným souhlasem obcí. A ten SÚRAO nemá. Více v tiskové zprávě.
Quo Vadis
  15. 12. 2013 - Ve spolupráci s Centrem pro dopravu a energetiku jsme připravili debatu "Quo vadis státní energetická koncepce?", v níž vystoupili Lenka Kovačovská z Ministerstva průmyslu a obchodu, Petr Vymazal z firmy Amec s.r.o., ekonom Jan Ondřich z Candole Partners, analytik J&T Michal Šnobr, energetický analytik Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost a Jan Rovenský z Greenpeace ČR. Konalo se v domě ČSVTS na Novotného lávce v Praze.
Břehule
  8. 12. 2013 - Na webu České televize je ke shlédnutí předvánoční reportáž o našem projektu "Adoptujte břehuli!". Natáčelo se u hnízdní stěny v pískovně Lžín na Soběslavsku, kde letos břehule vyhrabaly 238 nor. Více informací o pískovně Lžín najdete na webu Jihočeské pískovny, o projektu břehulích adopcí pak na webu Adoptujte břehuli! Na reportáž se můžete podívat zde.
Břehule
  1. 12. 2013 - Chcete své blízké potěšit originálním vánočním dárkem? Udělejte z nich adoptivní rodiče ohrožených břehulí a pod stromeček jim dejte darovací certifikát. Projekt "Adoptujte břehuli!" běží již třetí sezónu. Za tu dobu našly stovky břehulí domov v hnízdních stěnách, o které Calla pečuje. Letos vyhlásila Česká společnost ornitologická břehuli Ptákem roku. Další podrobnosti o břehulích adopcích se dozvíte v tiskové zprávě nebo na webu.
Nuclear
  19. 11. 2013 - Každý člověk se zájmem o své zdraví, peněženku, přírodu, životní prostředí a budoucnost České republiky může do 11. prosince vyjádřit svůj názor na státní energetickou koncepci. Ekologické organizace proto připravily portál www.energetickakoncepce.cz, z něhož mohou lidé poslat své připomínky a vyjádření. Další příležitostí jsou dvě veřejná projednání. Podrobnosti v tiskové zprávě.
Břehule
  17. 11. 2013 - Břehuli říční coby letošnímu Ptákovi roku pomalu končí funkční období. "Našim" břehulím se letos poměrně dařilo, byť musely čelit extrémně chladnému jaru a lijákům. V letošním roce jsme obnovili stěnu v pískovně Lžín, kde břehule vyhrabaly 238 hnízdních nor, a v pískovně Záblatí, kde jsme napočítali 154 nor. Stěna v pískovně Třebeč byla v dobrém stavu, takže obnovou neprošla a počet nor stoupl na 150. Chcete nám pomoci s péčí o ohrožené břehule v příští roce? Adoptujte břehuli!
pole
 

8. 11. 2013 - Seminář "Energeticky soběstačné obce – příležitost pro lokální ekonomiky" připravený Callou se konal 1. listopadu 2013 na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Prezentace z něj si můžete stáhnout na této stránce.

Nuclear
  5. 11. 2013 - Ekologické organizace požadují, aby ministerstvo životního prostředí vrátilo ministerstvu průmyslu k přepracování aktualizaci státní energetické koncepce, jejíž dopady na životní prostředí právě posuzuje. Ministerstvo průmyslu totiž opakovaně nerespektuje zákonný požadavek na důkladné posouzení více variant ani hlavní příležitosti k modernizaci české energetiky. Zatím poslední návrh energetické koncepce a hodnocení vlivů na životní prostředí najdete zde. Sledujte rovněž web nevládních organizací www.energetickakoncepce.cz. Více v tiskové zprávě.
JETE
 

31. 10. 2013 - Mezi přednáškami, které Vám nabízí Calla, přibyla nová "Česko bez uhlí a atomu" určená pro veřejnost i školy. Posluchačům představí naše energetické závislosti a jak se jich můžeme zbavit. Představí možnosti, které má Česká republika v energetické efektivnosti, úsporách a ve využití obnovitelných zdrojů energie. Poukáže na limity využití uhlí a rovněž důvody, proč opustit jadernou energetiku. Jistě si ale vyberete i z další nabídky.

Dukovany
 

30. 10. 2013 - Senátoři se kriticky vyjádřili k návrhu Evropské komise novelizovat směrnici EURATOM o jaderné bezpečnosti, která by mohla výrazně posílit ochranu obyvatel Evropské unie před možnými následky jaderné havárie. Přidali se tak k Rusnokově vládě v demisi, která činí aktivní kroky pro zamítnutí tohoto návrhu. Hlavním důvodem odmítání ze strany českých politiků je strach z možnosti porovnávat úroveň jaderné bezpečnosti navzájem v rámci členských zemí EU. Především pak obava, že jaderná elektrárna Dukovany by v takovém srovnání propadla a její životnost by nemohla být prodloužena. Více v tiskové zprávě.

naslouchání
  16. 10. 2013 - Při rozhodování koho volit Vám může pomoci web www.chytravolba.cz připravený asociací nevládních organizací Zelený kruh. V předvolebním zápolení jsme totiž svědky toho, že téma životního prostředí a účasti veřejnosti na rozhodování rozděluje strany více než kdykoliv předtím. Zároveň většina stran své skutečné pozice zahaluje do obecných a nepřehledných slibů.
naslouchání
  15. 10. 2013 - Ve volbách nejde jen o to, kdo bude zahřívat židle ve sněmovně. Vítězné strany začnou brzy přijímat rozhodnutí, která ovlivní prostředí, v němž žijeme: krajinu, národní parky, ekonomiku, ovzduší... Připomeňme jim s pomocí portálu Hnutí DUHA "Hýbejte volbami", v jaké zemi chceme žít. Prosaďme společně nový zákon podle úspěšného britského vzoru, který stanoví, jak budeme v Česku snižovat naši nezdravou závislost na drahém plynu, ropě a uhelných dolech.
Sudy
  15. 10. 2013 - Český stát hledá místo pro jaderný odpad, ale chybí jasná pravidla v zákonech. Podepište Petici k transparentnímu výběru lokality pro hlubinné úložiště. Požadujte, aby stát respektoval názor místních obyvatel, kterým navždy změní místo kde žijí.
hřib
 

6. 10. 2013 - Zveřejněné programy politických stran jsou v oblasti životního prostředí nápadně vágní. Zelený kruh jim proto položil přímé a konkrétní otázky k ovzduší, těžbě, dotacím a občanským právům. Strany se výrazně shodují na ochraně obcí před těžbou uhlí a také na odmítnutí dotací jaderné elektřiny, které požaduje ČEZ. Naopak většina stran váhá nad sankcemi za překračování limitů znečištění ovzduší či právem občanů podílet se na rozhodování. Pro podrobné odpovědi klikněte zde.

hřib
  6. 10. 2013 - Právě probíhající celoevropská petiční akce "Řekněte ne státní podpoře jaderné energetice" je reakcí na přípravu evropské směrnice, která by měla umožnit členským státům finančně podporovat výstavbu nových jaderných elektráren. Česká republika myšlenku o veřejné podpoře jaderným elektrárnám schvaluje a sama chystá ČEZu zákonem garantovat cenu elektřiny z nového Temelína. Petici můžete podepsat tu:
http://www.my-voice.eu.
IPCC
  28. 9. 2013 - Vědci mají nyní více jak 95 procentní jistotu, že za většinu probíhající klimatické změny mohou lidé. V případě neodkladného a razantního snížení emisí máme stále možnost udržet globální oteplení pod 2 stupni Celsia, uvedl ve své nejnovější zprávě Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC). K tomu nám ale jaderné elektrárny nepomohou píše ve svém příspěvku na Ekolistu Edvard Sequens.
12 výzev
  27. 9. 2013 - 12 hlavních výzev pro životní prostředí - Ekologické organizace sdružené v Zeleném kruhu popsaly dvanáct největších problémů v oblasti životního prostředí, které čekají na novou Poslaneckou sněmovnu a navrhly i potřebná řešení. Stáhněte si.
stěna
  27. 9. 2013 - Veřejné projednání územního plánu obce Jivno proběhlo v bouřlivé atmosféře. Občanům a nevládním organizacím vadí záměry na další zástavbu v údolí Rudolfovského potoka, jeho zprůjezdnění pro auta a další kontroverzní záměry. K návrhu územního plánu poslala svoje připomínky i Calla. Více se dozvíte v reportáži Českobudějovického Deníku a MF DNES.
NE
  26. 9. 2013 - Správa úložišť radioaktivních odpadů se rozhodla jít do sporu s obyvateli a představiteli desítek obcí, na jejichž katastrech hledá místo pro hlubinné úložiště vysoceradioaktivních odpadů a podala žádosti o stanovení průzkumných území. Více v tiskové zprávě.
reaktor
  26. 9. 2013 - Calla připravila dvě přednášky Jana Beránka z Greenpeace Int. o problematice jaderného odpadu a to v místech, kde stát uvažuje o konečném hlubinném úložišti. 17. září se konala v kině v Dolní Cerekvi a 19. září v sále Muzea města Tišnova. Prezentace z Dolní Cerekve, prezentace z Tišnova.
rekultivace
  16. 9. 2013 - Projektu ekologické obnovy v pískovně Cep II si začínají všímat média. V obsáhlém článku se mu věnovaly např. Hospodářské noviny. Reportáž o projektu natočil také televizní štáb pořadu Chcete mě? Více informací o projektu najdete také na jeho webové stránce.
Rudolfov
  15. 9. 2013 - Krajský úřad zamítl odvolání proti registraci významného krajinného prvku Rudolfovský lom. Území kolem kamenolomu v údolí Rudolfovského potoka se tak dočkalo ochrany. Přímo v lomu a také v jeho okolí přitom obec Jivno prosazuje novou zástavbu rekreačními objekty, která by znamenala kácení stromů a další negativní vlivy na přírodu a životní prostředí.
rekonstrukce
  9. 9. 2013 - Calla podporuje požadavky Rekonstrukce státu, společného projektu protikorupčních organizací, společensky odpovědných firem a politiků k prosazení klíčových opatření proti organizované politické korupci. Proto budete na našich stránkách, profilu na Facebooku i v Ďáblíku nacházet novinky z této oblasti.
Cedule
  3. 9. 2013 - Od září můžete do naší ekoporadny zase v pondělí od 10 do 14 hodin, pokud přicházíte ve věci energetiky anebo ve čtvrtek mezi 14 a 16 hodinou, pokud vás přivádí téma ochrany přírody či přímo ekologická obnova území po těžbě surovin. Ale můžete nám i napsat nebo zatelefonovat. Kontakty na poradce.

                                     


Kontakt:

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí
Kancelář:
Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice
Tel.: 384 971 930, 387 311 381
Fax: 384 971 939
E-mail: calla(zavinac)calla.cz
Internet: www.calla.cz

Poslední aktualizace: 23. 10. 2014
Váš prohlížeč: Secret

nahoru

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Činnost Cally dále podporují Nadace Partnerství, Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, Jihočeský kraj, Velvyslanectví Nizozemského království, Nadace VIA a EOG - Association for conservation. Naše činnost je podpořena programem Českého svazu ochránců přírody "Ochrana biodiverzity" podpořeného Lesy České republiky, s. p. a Ministerstvem životního prostředí.

logo Nros
logo EEAlogo EEAlogo NizozemíEOG - Association for conservationEOG - Association for conservation

logo nadace partnerství logo Nros logo MŽP Jihočeský kraj

ČSOPLesy ČR


Partnerské servery:
kalkulacka.zmenaklimatu.cz Econnect logo Atlas OZE logo EkoWATT - Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Enviport logo JETE petice logo Energetika.cz Změna klimatu logo Via Iuris logo EKO poradenství logo Nazeleno.cz - úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie ekobrana.cz - brána k ochraně životního prostředí na Jižní Moravě csve.cz www.res-league.eu www.solarniliga.cz Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování, ... Více jak 100 ekocenter na jednom místě.
Tato stránka je umístěna na serveru Econnectu
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, 387 311 381, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz