Sdružení Calla
  Dnes je 4. prosince 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Aktuality

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Aktuality:

  2. 12. 2023 - Od klíčových představitelů států, kteří právě jednají na 28. konferencí OSN o změně klimatu v Dubaji se čekají řešení, jak udržet globální změny klimatu v mezích, které budou pro lidstvo zvládnutelné a zajistí budoucnost dalším generacím. Premiér Fiala místo toho věnoval svoji pozornost "Deklarace ke ztrojnásobení jaderné energie", jejíž cíl je nedosažitelný a jen odvádí pozornost a finance od realističtějších řešení. Důvody se dozvíte v tiskové zprávě.
  30. 11. 2023 - Během monitoringu denních motýlů na květnatých pásech a kontrolních plochách v budějovickém parku Stromovka a vědeckém kampusu byl letos zaznamenán 151 jedinců patřících ke 14 druhům. Také letos hostily květnaté pásy a extenzivně sečené trávníky více druhů, než trávníky sečené intenzivně. Zájemci si mohou přečíst letošní závěrečnou zprávu z pera Jany Lipárové.
Ďáblík
 

28. 11. 2023 - Právě vydané listopadové, 239. číslo zpravodaje Cally Ďáblík je více než obvykle věnované důležité legislativě. Parlamentem prochází novela tzv. liniového zákona, která opět o notný kus omezí práva vlastníků pozemků, obcí i možnosti chránit přírodu. A také přináší nový model, jak zaplatíme za realizaci jaderných vizí české společnosti. Asi se nelze divit, že na druhou stranu poslanci nechtějí posílit slíbená práva obcím, kterých se týká hlubinné úložiště vyhořelého paliva. A Evropský parlament odmítl snahu omezit pesticidy. Na druhou stranu se můžete nachystat na lednové sčítání ptactva na krmítku, či dát svůj hlas v anketě Alej roku 2023. Kdyby Vás zajímalo něco z historie, tak archiv dosavadních čísel Ďáblíka najdete zde.

  26. 11. 2023 - Poslední letošní přírodovědná vycházka proběhne v sobotu 9. prosince. Jmenuje se "Na krmítko do Branišovského lesa" a povede ji ornitolog Petr Veselý, který účastníkům ukáže krmítko využívané pro ornitologický výzkum. Součástí vycházky bude také odchyt, určování a kroužkování ptactva. Sraz v 9:00 na zastávce českobudějovické MHD Máj - Antonína Barcala. Další informace najdete v pozvánce.
Platforma proti úložišti
  20. 11. 2023 - Poslanecká sněmovna schválila zákon o úložišti. Poslanci odmítli návrhy na posílení postavení dotčených obcí při rozhodování o úložišti, které jim politici slibují dlouhé roky. Z vládního návrhu zákona rovněž poslanci vyškrtli spolurozhodující roli Parlamentu, kterou starostům osobně slíbil ministr průmyslu Jozef Síkela. Starostové a veřejnost z dotčených obcí jsou velmi zklamání z tohoto postupu. Více v tiskové zprávě.
  7. 11. 2023 - Poslanci při jednání o novele zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury odsouhlasili nesouvisející přílepek na finanční podporu nových jaderných reaktorů cestou rozdílové ceny. Ten má zajistit jejich uplatnění na trhu způsobem, že na jejich drahou elektřinu mají spotřebitelé doplácet ještě dlouhá desetiletí. Více v tiskové zprávě.
  7. 11. 2023 - Přijali jste pozvání na besedu s fotografem a milovníkem přírody Václavem Sojkou pod názvem "České Švýcarsko ve fotografii". Motivací fotografické práce Václava Sojky je už tři desítky let ochrana přírody. Je zaměstnán u Národního parku České Švýcarsko, jehož nádheru umí na fotografiích zachytit jako málokdo. A o krásu živé i neživé přírody tohoto koutu naší země se s námi podělí. S optimismem se také podíváme na proměnu území, které vloni zasáhl rozsáhlý lesní požár. Konalo v Kulturním klubu Horká vana v Českých Budějovicích za finanční podpory jihočeské Krajské sítě environmentálních center KRASEC, Jihočeského kraje a Magistrátu města České Budějovice.
Platforma proti úložišti
  2. 11. 2023 - Poslanecká sněmovna Parlamentu by měla v pátek 3. listopadu na své mimořádné schůzi hlasovat o návrhu "Zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu" a o změnách, které mají vládní návrh proměnit. Jeho výsledná podoba na dlouhou dobu předurčí, jak se bude vyvíjet aktuálně nepříliš dobrá spolupráce mezi státem a obecními samosprávami při hledání a povolování takto výjimečné stavby. Více v tiskové zprávě.
  24. 10. 2023 - Dosavadní zkušenosti s vývojem malých modulárních reaktorů (Small Modular Reactors - SMR) nenasvědčují tomu, že by v blízké době mohl být některý uvažovaný model uvedený na trh. Počítat s nimi nyní v budoucí energetické bilanci Česka je proto dosti riskantní. Vyplývá to ze studie profesora Stephena Thomase s názvem Perspektivy malých modulárních reaktorů v České republice, kterou zveřejnila pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci s Callou a Hnutím DUHA. Více v tiskové zprávě. Studii si stáhnete zde.
  19. 10. 2023 - Vláda ČR vzala na vědomí návrh Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu, který v zápětí odešle k připomínkám Evropské komisi. Plán potvrzuje cíl ukončit spalování uhlí do roku 2033 a rovněž dokládá na základě vědeckého modelování i jeho proveditelnost. Do roku 2050 pak má ČR přestat spalovat i ropu a zemní plyn. Plán také zvyšuje české cíle pro obnovitelné zdroje (OZE) a úspory energie, stále však nevyužívá domácí možnosti a nezajišťuje potřebný příspěvek k naplnění cílů EU. Naopak výrazně přeceňuje možnosti výstavby drahých jaderných elektráren a počítá s nereálně brzkými termíny jejich spuštění. Podrobnosti v tiskové zprávě.
  16. 10. 2023 - Krajský úřad vrátil už podruhé k přepracování dokumentaci EIA na nový rekreační satelit v Kovářově na Lipensku. Opět si také vyžádal vypracování rozlohou menší varianty záměru, která by omezila jeho negativní vlivy na životní prostředí, což dosud investor ignoroval. Spolky navrhovaly záměr rovnou zamítnout. Více se dočtete v tiskové zprávě.
  14. 10. 2023 - Po prázdninách oživený cyklus besed Zelené úterky se konal 19. 9. v Horké Vaně na téma "Malé modulární reaktory - spása či bláhový sen?". Přednášet přijel Oldřich Sklenář, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Firma ČEZ ohlásila stavbu prvního malého modulárního reaktoru v Temelíně v roce 2032. Část lidí v nich vidí budoucnost naší energetiky, vláda dokonce zvažuje jejich podporu. Jak je ve skutečnosti tato technologie daleko? Jde o bezpečnější a levnější řešení než velké reaktory? Zbaví nás jaderného odpadu? Můžete zhlédnout videozáznam z akce.
  2. 10. 2023 - Spolky chránící přírodu a krajinu na Lipensku nesouhlasí s výstavbou nového rekreačního satelitu u Kovářova na Lipensku. Svůj nesouhlas vysvětlují v aktuální tiskové zprávě, která se věnuje negativním vlivům záměru na přírodu, krajinu nebo kvalitu vody v Lipně.
  24. 9. 2023 - Ministerstva předložily do meziresortního připomínkového řízení návrh Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu. Ekologické organizace upozorňují, že návrh plánu nedosahuje českých cílů pro obnovitelné zdroje a úspory energie. Návrh stále uměle zastropovává rozvoj obnovitelných zdrojů a naopak jako povinný vstup do modelování zadává čtyři nové jaderné reaktory, bez ohledu na cenu a rizika zpoždění výstavby. Více v tiskové zprávě.
  19. 9. 2023 - Spolky Calla a Lipensko pro život poslaly připomínky k novému rekreačnímu satelitu v Kovářově u Lipna, jehož investor předložil v rámci procesu EIA přepracovanou dokumentaci. Změny jsou však stále jen kosmetické. Nová varianta úplně ignoruje požadavek krajského úřadu na redukci záměru, která by alespoň zmírnila negativní vliv záměru na ohrožené druhy, krajinný ráz, místní obyvatele nebo kvalitu vody v Lipně. Spolky navrhují záměr zamítnout.
Platforma proti úložišti
  18. 9. 2023 - Obce dotčené hledáním místa pro úložiště jaderného odpadu pozorně sledují vývoj okolo přípravy a schvalování zákona souvisejícího s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu. Jedině posílení práv obcí při rozhodování o úložišti slibované vládní koalicí dokáže zajistit respektování zájmů obcí a jejich občanů. Platforma proti hlubinnému úložišti proto požádá poslankyně a poslance, aby podpořili návrhy, které roli obcí zrovnoprávňují. Více v tiskové zprávě.
  17. 9. 2023 - Calla a ZŠ Ledenice uspořádaly exkurzi "Příroda v Pískovně Ledenice". Exkurze byla zaměřená zejména na hmyz a ptáky a její součástí byl také odchyt a kroužkování ptáků. Lektorovali Petr Veselý, Tomáš Ditrich, Helena Jaloševská a Jiří Řehounek.
  14. 9. 2023 - Projekt na ochranu Pískovny Ledenice letos probíhá ve spolupráci Cally se ZŠ Ledenice. Po biologickém průzkumu a projektovém dnu, na němž ledeničtí žáci pomohli i s praktickou ochranou pískovny, chystáme také exkurzi "Příroda v Pískovně Ledenice", která proběhne v neděli 17. září. Více se dozvíte z aktuální tiskové zprávy.
  6. 9. 2023 - Ve Sněmovně se již brzy bude projednávat v rámci novely liniového zákona velký balík pozměňovacích návrhů, které mají podle předsedy Hospodářského výboru, poslance Adamce (ODS), skokově zlepšit výkonnost národního hospodářství. Radikální změny, které se mají významně dotknout životního prostředí, majitelů pozemků nebo samospráv, jsou však připravovány v neveřejném režimu. Návrhy, které zavádějí řadu výjimek do obecných pravidel pro přípravu staveb, považuje Zelený kruh za nepřijatelné a nebezpečné. Podrobnosti si přečtěte v tiskové zprávě.
  4. 9. 2023 - Pětasedmdesát účastníků přilákal odborný seminář "Jak založit květnatý trávník", který uspořádala Calla a Přírodovědecká fakulta JU. Součástí semináře byla také praktická ukázka čtyř strojů na kartáčování osiva z druhově bohatých luk.

Skryj starší aktuality » Zobrazit starší aktuality »

  28. 8. 2023 - Výsledky modelování dvou scénářů energetické strategie pro ČR ukazují, že ani jeden z nich zdaleka nedosahuje možností ani cílů pro obnovitelné zdroje energie a úspory k roku 2030. Ekologické organizace již při zadání modelování kritizovaly stropy omezující rozvoj OZE, zatímco nové jaderné reaktory v Dukovanech a v Temelíně vstupovaly do zadání jako pevný minimální požadavek (a navíc s nereálnými podhodnocenými náklady). Podrobnosti v tiskové zprávě.
  28. 8. 2023 - Spolky Calla, Lipensko pro život a Šumava Ne Na Prodej upozornily, že aktuální statistiky o výstavbě rodinného bydlení na Lipensku jsou jen zástěrkou pro developerské projekty nových rekreačních satelitů. Domnívají se, že novou zástavbu na Lipensku je třeba výrazně přibrzdit, jinak poškodí zdejší přírodu i kvalitu vody v Lipně. Více se dočtete v tiskové zprávě.
  27. 8. 2023 - Proces EIA na pokračování těžby vltavínů u Ločenic, který aktivně připomínkují místní i spolky NATURA Nesměň a Calla, bude pokračovat sepsáním dokumentace. Calla se kromě řady konkrétních připomínek ohrazuje proti podivné představě, že ložiska vltavínů nejlépe ochráníme jejich vytěžením. Na webu lze najít podrobné informace k procesu EIA.
  25. 8. 2023 - Monitoring kvetoucích trávníků a květnatých pásů se nezastavil ani v létě. Opět se ukazuje, že kvetoucí byliny jsou pro hmyz životně důležité a přitahují do města i ohrožené druhy. Extrémní červencové počasí se na městských trávnících projevilo, naštěstí však magistrát pozastavil jejich sečení. K tématu si můžete pustit reportáž České televize.
  24. 8. 2023 - Záznam on-line prezentace ZPRÁVY O STAVU JADERNÉHO PRŮMYSLU VE SVĚTĚ. 2022 – World Nuclear Industry Status Report 2022 tlumočený do českého jazyka. Prezentací provázel vedoucí autor zprávy, přední expert a analytik jaderné energetiky Mycle Schneider. České stručné shrnutí Zprávy o stavu jaderného průmyslu ve světě 2022 je ke stažení zde.
  7. 8. 2023 - Krajský úřad ukončil ve zjišťovacím řízení proces EIA na záměr LAKE RESORT LIPNO, který vzniká na místě, kde už rekreační areál existuje, byť o něco navyšuje jeho kapacitu. Projekt aktivně připomínkovaly také jihočeské spolky. Mnohé připomínky týkající se např. zeleně nebo čištění odpadních vod byly vzaty v úvahu nebo budou předmětem dalšího jednání.
  30. 6. 2023 - "Jaderná energie se na globálním trhu stala irelevantní. Zatímco jaderné elektrárny přidaly v roce 2022 do sítí zhruba 4 GW nového výkonu, samotná solární energie připojila novou kapacitou 240 GW. Výstavby jaderných elektráren se potýkají se zpožděním a bezprecedentním zadlužením," uvádí autor Zprávy o stavu jaderného průmyslu ve světě Mycle Schneider. Více v tiskové zprávě. České shrnutí Zprávy o stavu jaderného průmyslu ve světě 2022 v pdf.
  29. 6. 2023 - V neděli 25. června měl premiéru nový díl Nedej se pod názvem "Novohradská tragikomedie", v němž najdete i vyjádření Cally. Slovy tvůrců: "Jiřickou nádrž v Novohradských horách někteří vědci přirovnávají k šumavskému jezeru Laka a to jak biologickou hodnotou, tak ekologickou významností. Úroveň její ochrany tomu ale neodpovídá. Naopak je zde provozován komerční rybolov, který může být pro tento jedinečný horský ekosystém zcela zničující. Podnikání na Jiřické nádrži navíc přichází do konfliktu i s jejími návštěvníky."
Platforma proti úložišti
  23. 6. 2023 - Hospodářský výbor Parlamentu dnes projednal návrh zákona o úložišti. Bohužel návrh na souhlas dotčených obcí s umístěním úložiště, který by zajistil respektování zájmů obcí a jejich občanů, jak je požaduje i atomový zákon, mezi přijatými pozměňovacími návrhy není. Naopak by podle poslanců mělo dojít k omezení původně navrhované role Parlamentu spolupodepsat se pod rozhodnutí o umístění stavby konečného hlubinného úložiště. Více v tiskové zprávě.
  22. 6. 2023 - Starostové obcí a zástupci spolků sdružených v Platformě proti hlubinnému úložišti se 20. června odpoledne sešli na již 13. společném shromáždění členů v Náramči na Třebíčsku. Přítomní se velmi ostře vyjádřili k neplněným vládním slibům, protože skutečné posílení práv dotčených obcí při rozhodování o úložišti se nekoná. Ministerstvo průmyslu také ve skutečnosti neuvažuje o jiných řešeních, než je konečné uložení vyhořelého jaderného paliva a to ještě rychleji, než by bylo potřeba na kvalitní geologické průzkumy pro výběr vhodného místa. Více v tiskové zprávě.
  19. 6. 2023 - Calla - Sdružení pro záchranu prostředí vydala svoji Výroční zprávu za rok 2022, v níž se dočtete o hlavních aktivitách spolku během uplynulého roku 2022, najdete v ní také zprávu o hospodaření.
  16. 6. 2023 - V Českých Budějovicích se objevil kriticky ohrožený čmelák klamavý, který potřebuje větší plochy bobovitých rostlin. Po rychlé domluvě přírodovědců s magistrátem a firmou pečující o trávníky byly upraveny plány mozaikově sečených trávníků tak, aby čmeláci nepřišli o pastvu. Více informace najdete v tiskové zprávě, o českobudějovických kvetoucích trávnících také na Facebooku.
  16. 6. 2023 - V polovině června proběhl ve spolupráci se ZŠ Ledenice projektový den v ledenické pískovně. Ledeničtí šesťáci pomáhali s ochranou písčin vytrháváním náletových dřevin a potom si mohli vyzkoušet odchyt vodních i suchozemských živočichů s pomocí sítěk a jejich určování. Více informací o projektu se dozvíte z tiskové zprávy.
  1. 6. 2023 - Calla připravila ve spolupráci se ZŠ Ledenice projekt v ledenické pískovně. Jeho součástí bude mimo jiné projektový den pro žáky místní školy, kteří pomohou s péčí o vzácná stanoviště a vyzkouší si také chytání a určování různých živočichů, nebo exkurze pro veřejnost. Další informace najdete v aktuální tiskové zprávě nebo na webu "Objevte svou pískovnu".
  25. 5. 2023 - Česko připravuje zásadní strategické dokumenty, které mají popsat cíle a postup v oblasti ochrany klimatu a transformace energetiky. Veřejná konzultace přípravy prvního z nich, nového Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu ale vázne. Připravený návrh strategie má přitom Česká republika odeslat Evropské komisi do konce letošního června. Nevládní organizace nabízí webový nástroj na podání připomínek. Více v tiskové zprávě.
  17. 5. 2023 - Nový rekreační satelit v Mokré na Lipensku (součást Černé v Pošumaví) čelí dalšímu problému. Krajský úřad zrušil pro nezákonnost a nepřezkoumatelnost tzv. regulační plán Mokré, což investorovi komplikuje situaci. Projekt také míří do celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Více se dozvíte z aktuální tiskové zprávy.
  11. 5. 2023 - I letos se chystají mozaikové a extenzivní seče českobudějovických trávníků, o kterých si můžete dozvědět více v aktuální tiskové zprávě, průběžně pak i na Facebookovém profilu Rozkvetlé trávníky v ČB. K tématu si můžete také přečíst text "Nejčastější námitky ke kvetoucím trávníkům ve městech (a jak jim čelit)".
Platforma proti úložišti
  3. 5. 2023 - Prvním čtením v Poslanecké sněmovně prošel dnes "Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu", projednán má být v Hospodářském výboru a ve Výboru pro životní prostředí. Obce a spolky sdružené v Platformě proti hlubinnému úložišti, ale i další dotčené obce usilují o přijetí takových pozměňovacích návrhů, které zajistí respektování zájmů obcí a jejich občanů, jak je požaduje i nový atomový zákon. Podoba dlouho očekávané legislativní normy, jak ji již 11. ledna přijala vláda, tento požadavek naplnit nemůže. Více v tiskové zprávě.
  3. 5. 2023 - Už zase atomová lobby a jí poslušné vlády slibují něco velkého. Tentokrát chtějí "pomoci" v boji proti přehřátí Země a prezentují proto s obrovskou reklamou malý modulární reaktor, krátce SMR, jako svůj nejmladší výhonek. Když si ale na něj posvítíme, zjistíme, že je již více než 70 let jen ve stádiu hrbolku - a přesto nikdy nevyrostl: Konference NEC 2023 pod titulem "Krásný nový atomový svět", která se uskuteční 17. května v Linci. má odhalit z různých perspektiv odpovědi na otázky jak mohou takové malé modulární reaktory dosáhnout sériové vyzrálosti a zachránit klima? Jste zváni k účasti.
  2. 5. 2023 - Dnes odpoledne proběhlo první jednání Platformy a Komise pro strategie v oblasti energetiky a klimatu k přípravě nové státní energetické koncepce Česka. Nadcházející modelování možných budoucích podob české energetiky by podle nevládních organizací nemělo být podmiňováno stavbou nových velkých i malých atomových reaktorů. Potřeba rychlého snížení emisí skleníkových plynů, rozumná ekonomická návratnost nebo například posilování nedostatečné energetické efektivity našeho hospodářství by mělo mít přednost před sny politiků, že se Česko stane novým jaderným tygrem Evropy. Více v tiskové zprávě.
  2. 5. 2023 - 2. května se poprvé sejdou Platforma a Komise pro strategie v oblasti energetiky a klimatu, které vláda zřídila. Ekologické organizace budou - prosazovat, aby se energetická koncepce státu zaměřila na otevírání trhu novým řešením a zajištění infrastruktury a kapacit pro rozvoj obnovitelných zdrojů, zajištění odklonu od uhlí do roku 2033 a oživení uhelných regionů, zahrnutí všech sociálních skupin do spravedlivé transformace energetiky a založení energetické bezpečnosti na evropském rozměru bez fixování se na stavbu nových drahých a problematických jaderných reaktorů. Více v tiskové zprávě.
  26. 4. 2023 - Díky společnému setkání při příležitosti Dne Země se po 20 letech znovu otevírá společný dialog mezi ekologickými nevládními organizacemi a prezidentem republiky. Tématem byla role neziskových organizací ve společnosti a jejich zapojení při tvorbě a implementaci veřejných politik. Prezident a ekologické organizace shodně vnímají význam ekologie a potřebu ukazovat praktická řešení, dohodli se také na konkrétních krocích další spolupráce. Více v tiskové zprávě.
  24. 4. 2023 - Aktuální díl pořadu "Nedej se" nese název "Země halám zaslíbená?" a hledá odpověď na otázku, zda chráníme dostatečně zemědělskou půdu před zástavbou. Mimo jiné se věnuje i situaci s úbytkem kvalitní zemědělské půdy kolem jihočeské dálnice D3.
  23. 4. 2023 - Nedávno proběhly na čtyřech místech v Česku protesty proti projektu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Co obcím a jejich obyvatelům vadí, jak se u nás nakládá s jadernými odpady či jaké máme možnosti, o tom si Ondřej Šebestík povídal s Edvardem Sequesem v pořadu Podhoubí na stanici Českého rozhlasu Wawe, který byl poprvé vysílán 18. dubna 2023.
  23. 4. 2023 - Zvyšování energetické soběstačnosti domácností, obcí i firem, konec využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2033 a všech fosilních paliv v roce 2050 - to jsou podle nevládních organizací pozitivní body východisek Státní energetické koncepce ČR, které dnes schválila vláda. Kritizují naopak objemově i časově nerealistické plány na výstavbu nových jaderných reaktorů. Upozorňují také na stále zbytečně malý důraz na rozvoj OZE, který zaostává za realitou poptávky po instalaci těchto zdrojů a odvolává se pouze na plnění cílů EU do roku 2030. Více v tiskové zprávě.
  18. 4. 2023 - V dubnu jsme si na pravidelnou besedu do českobudějovického klubu Horká vana v cyklu Zelených úterků pozvali Michala Šperlinga, zakladatele organizace Kořenovky.cz. Pod názvem "Jak na kořenové čistírny?" jste se dozvěděli, jak funguje přírodě přátelské čištění odpadních nebo i koupacích vod, že dokáže splnit nejnovější zákonné normy, jak dlouho kořenovka vydrží plně funkční i kolik stojí. Také, že stejně lze čistit i odpadní vody z obcí nebo stavět přírodní jezírka.
  14. 4. 2023 - Edvard Sequens z Cally byl 14. dubna hostem ranního vysílání Českého rozhlasu Plus, kde s Václavem Bartuškou odpovídali na otázky dopadů sobotního německého vypnutí posledních provozovaných atomových reaktorů.
Platforma proti úložišti
  5. 4. 2023 - V čase, kdy probíhá povolování průzkumných území pro geologické práce pro hledání hlubinného úložiště vysoceradioaktivních odpadů a Parlament bude projednávat zákon "o úložišti" v podobě, která dotčeným samosprávám nevyhovuje, chystají se obce i spolky na 7. ročník společného Dne proti úložišti. V sobotu 15. dubna se na vybraných lokalitách ve spolupráci s Platformou proti hlubinnému úložišti uskuteční celá řada veřejných akcí, které mají připomenout závažnost situace a postoj vedení i obyvatel ohrožených obcí. Více v tiskové zprávě.
 

2. 3. 2022 - Revidované programové prohlášení vlád nadále obsahuje plán na odklon české energetiky od uhlí do roku 2033, ale i nadále podporuje posilování jaderné energetiky a hodlá pracovat na rozhodnutí o dalších velkých reaktorech v Dukovanech a Temelíně a k tomu připravuje i nasazení malých modulárních reaktorů. Tyto plány jsou přehnané a obtížně realizovatelné. Podrobněji v tiskové zprávě.

Platforma proti úložišti
  2. 3. 2023 - Urychlení výběru finální lokality pro hlubinné úložiště, k němuž by podle Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) mělo dojít již v roce 2028, může ohrožovat budoucnost obyvatel dotčených obcí. Na klíčové geologické práce plánované původně na sedm let zbude sotva poloviční čas. Pokračování v tiskové zprávě.
Platforma proti úložišti
  28. 2. 2023 - Starostky a starostové dotčených měst a obcí se dozvěděli z dopisu ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), že úřad dnes požádal Ministerstvo životního prostředí o stanovení průzkumných území pro vyhledávání hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů na jejich katastrech. Stalo se tak i přesto, že nejsou zajištěna slibovaná práva obcí a ani dílčí zlepšení. Více v tiskové zprávě.
  27. 2. 2023 - Plánům na další sjezdovky a zástavbu na Lipensku se věnuje aktuální díl pořadu "Nedej se!", který dostal název "Vypůjčená krajina". Mapuje především názory spolků, místních občanů a odborníků, kteří s dalšími rozvojovými projekty nesouhlasí a obávají se i dalšího zhoršení kvality vody v Lipně. Oslovení politici a developeři se s televizním štábem bavit odmítli.
  22. 2. 2023 - Krajský úřad rozhodl, že záměr "ZTV Mokrá" může mít významný vliv na životní prostředí a projde celým procesem EIA. Investor musí vypracovat variantní řešení s nižší kapacitou, vyhodnotit vliv na přírodu a krajinu nebo prověřit čištění odpadních vod. Záměr má být posouzen jako celek, včetně výstavby a provozu 71 nových domů, bez nichž ZTV (základní technická vybavenost) pochopitelně nedává smysl. Calla a další spolky se procesu EIA aktivně účastní. Více na portálu CENIA.
  21. 2. 2023 - Na únorovou besedu "Jak se brání a komunikují rostliny?" z cyklu Zelených úterků jsme pozvali Martina Volfa z Laboratoře evoluční ekologie Biologického centra AV ČR. Chutný, nechutný a odporný: závody ve zbrojení mezi rostlinnou a hmyzí říší. Jak se umí rostliny bránit hmyzu? A dokáží spolu komunikovat? Co si představit pod chemickou ekologií? Beseda se uskutečnila 21. února od 17:30 v českobudějovickém klubu Horká vana.
  19. 2. 2023 - Česká vláda by měla přistoupit k tvorbě energetické politiky státu, kterou má letos nastavit pomocí strategických dokumentů, zcela novým způsobem. Hlavní body návrhu dnes představili zástupci a zástupkyně ekologických organizací a iniciativy podnikatelů, vědců a aktivních občanů na tiskovém brífinku. Přečtěte si shrnutí v tiskové zprávě.
  15. 2. 2023 - Calla poslala připomínky k dalšímu rekreačnímu satelitu na Lipensku, který se tváří jako jedenasedmdesáti domů pro rodinné bydlení. Tento by měl podle představ investora vyrůst u osady Mokrá, která patří pod Černou v Pošumaví. V procesu EIA se navíc posuzuje jen tzv. ZTV (základní technická vybavenost), nikoli výstavba domů. Calla navrhla posuzovat celý záměr dohromady a vznesla k němu řadu výhrad. Více zjistíte na portálu CENIA.
  22. 1. 2023 - Ve zpravodaji Jaderný odpad 2022 se dočtete, co navrženému zákonu o úložišti, ale i plánovanému zkracování času na výběr říkají dotčené obce. Vyzpovídali jsme náměstkyni hejtmana Kraje Vysočina Hanu Hajnovou. Je vidět, že pohled samospráv dotčených krajů i obcí je v mnohém obdobný. Také přinášíme zajímavou informaci z Německa, kde zodpovědné úřady upřednostňují nejvyšší možnou bezpečnost a avizují, že původně stanovený termín výběru úložiště naopak z toho důvodu budou muset prodloužit. Stahujte si zde anebo si o papírové vydání napište k nám do Cally.
  12. 1. 2023 - Uplynul rok od chvíle, kdy vláda Petra Fialy získala se svým programovým prohlášením důvěru Poslanecké sněmovny. Experti a expertky Hnutí DUHA a dalších organizací asociace ekologických organizací Zelený kruh vyhodnotili, jak vláda první rok plnila body ke zlepšování kvality ovzduší, péči o půdu, zemědělství, ochraně klimatu a modernizaci energetiky. Podrobné hodnocení výsledků je v tiskové zprávě.
Platforma proti úložišti
  11. 1. 2023 - Platforma proti hlubinnému úložišti poslala otevřený dopis premiérovi Petrovi Fialovi a všem ministryním a ministrům jeho vlády. Na programu jednání vlády je totiž hned několik bodů, které na dlouhou dobu předurčí, jak se bude vyvíjet budoucí spolupráce mezi státem a dotčenými obecními samosprávami. Podrobnosti v tiskové zprávě.
  21. 12. 2022 - Šestým rokem letos pokračoval monitoring tzv. květnatých pásů v parku Stromovka a českobudějovickém vědeckém kampusu. Sledovanými skupinami jsou denní motýli a blanokřídlí, na nichž se krásně ukazuje, jak důležité jsou kvetoucí plochy pro opylovače a další hmyz. Koho zajímají podrobné výsledky letošního monitoringu i porovnání s minulými sezónami, může si stáhnout závěrečnou zprávu o denních motýlech a závěrečnou zprávu o žahadlových blanokřídlých.
  20. 12. 2022 - Zima je obdobím zpracování výsledků z monitoringu extenzivně sečených trávníků a květnatých pásů v Českých Budějovicích. I letos se podařilo provést průzkumy zaměřené na botaniku a entomologii, které Calla koordinuje. Více se dozvíte z tiskové zprávy, aktuální novinky najdete na Facebooku Rozkvetlé trávníky v ČB. Ke stažení je také Zpráva o botanickém a vegetačním průzkumu a Zpráva o entomologickém monitoringu.
  12. 12. 2022 - Podali jsme připomínky k Oznámení záměru vystavět apartmánové ubytování o kapacitě takřka 200 ubytovaných v Černém Údolí v Novohradských horách. Kromě toho, že podobný ubytovací areál nemá co dělat v Přírodním praku Novohradské hory a je v rozporu s krajem schválenou Územní studií krajiny Jihočeského kraje, má projekt vážné nedostatky i co se týká možných dopadů na chráněné druhy ať již přímo nebo třebas zvýšenou dopravou.
Platforma proti úložišti
  5. 12. 2022 - Platforma proti hlubinnému úložišti zásadně nesouhlasí s plánem Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) podat na počátku roku 2023 nové žádosti o stanovení průzkumných území pro vyhledávání hlubinného úložiště vysoceradioaktivních odpadů, protože nebyl přijat slíbený zákon, který by posílil práva obcí. Odmítá také návrh na urychlení výběru finální a záložní lokality z dnešních čtyř již v roce 2028. Toho půjde dosáhnout jen zkrácením času plánovaných geologických prací na polovinu s významným dopadem na budoucí dlouhodobou bezpečnost konečného úložiště. Více v tiskové zprávě.
 

16. 11. 2022 - Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje zrušit standardní způsob povolování stavebních záměrů, pokud se jakkoli vztahují k výrobě energie z jádra. Nově otevřené lomy, výstavba silnic, jaderné elektrárny, vedení vysokého napětí či malé jaderné reaktory), ale třeba také konečné úložiště vysoce radioaktivních odpadů mají být umisťovány do volné krajiny bez řádného projednání. Více v tiskové zprávě Zeleného kruhu.

Stromy a hmyz
  8. 11. 2022 - Calla vydává publikaci "Stromy a hmyz", v níž najdou zájemci informace o chráněných a ohrožených druzích hmyzu vázaných na staré stromy a mrtvé dřevo. Věnuje se také legislativě, alternativám ke kácení, rozpoznáním biologicky cenných stromů nebo náhradní výsadbě a náhradním biotopům. Publikace v tištěné verzi je zájemcům zdarma k dispozici v kanceláři Cally nebo v elektronické verzi ke stažení.


Kontakt:

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z.s.
Kancelář:
Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice
Tel.: 384 971 930
Fax: 384 971 939
E-mail: calla(zavinac)calla.cz
Internet: www.calla.cz

Poslední aktualizace: 3. 12. 2023
Váš prohlížeč: Secret

nahoru

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz  a  www.eeagrants.cz
Fond NNO podporuje projekty "Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště" a "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství


Projekty Cally byly podpořeny Jihočeským krajem a statutárním městem České Budějovice.

 

Projekty Cally byly podpořeny Ministerstvem Životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

MŽP


Partnerské servery:
Econnect logo EkoWATT - Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Energetika.cz Změna klimatu logo csve.cz Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování, ... Více jak 100 ekocenter na jednom místě.
Tato stránka je umístěna na serveru Econnectu
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz