Slunce - energie budoucnosti
spustit přednášku seznam firem rukověť autoři hlavní stránka

OBSAH SOUBORU FÓLIÍ

 1. Úvodní fólie: Slunce – energie budoucnosti
 2. Globální klimatická změna hrozí
 3. Skleníkové plyny a atmosféra
 4. Příspěvek ČR ke skleníkovému efektu
 5. Východiska ze skleníku
 6. Obnovitelné zdroje energie
 7. Energie z biomasy
 8. Větrná energie
 9. Vodní energie
 10. Síla Slunce
 11. Rozdělení záření
 12. Sluneční energie v Evropě a ČR
 13. Využití sluneční energie – rozdělení
 14. Solární architektura
 15. Fotovoltaika
 16. Solárně termická výroba elektřiny
 17. Solární systém na ohřev
 18. Plastový absorbér
 19. Plochý kolektor
 20. Tepelné ztráty a povrch absorbéru
 21. Vakuovaný trubicový kolektor
 22. Křivky účinnosti kolektorů
 23. Solární zásobník
 24. Stratifikovaná nádrž
 25. Regulace a další komponenty solárních systémů
 26. Dimenzování solárního systému
 27. Typická spotřeba teplé vody v různých typech budov
 28. Solární zisky a roční období
 29. Vliv sklonu a orientace k jihu na solární zisk
 30. Integrace kolektorů do střešního pláště
 31. Instalace kolektorů na plochých střechách
 32. Integrace kolektorů do fasády
 33. Velkoplošné kolektorové moduly
 34. Další možnosti umístění kolektorů
 35. Ohřev vody v rodinném domě
 36. Ohřev vody a přitápění v rodinném domě
 37. Ohřev vody v bytových domech
 38. Ohřev vody v ostatních budovách
 39. Velká solární pole pro centrální ohřev
 40. Nízkoenergetické a pasivní domy
 41. Jak získat solární systém
 42. Solární ohřev a ekonomika
 43. Svépomocné solární systémy
 44. Několik dobrých důvodů k využívání sluneční energie
 45. Závěr: Děkujeme za Vaši pozornost !


spustit přednášku seznam firem rukověť autoři hlavní stránka
Solar net | Sluneční síť