Sdružení Calla
  Dnes je 30. září 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Nabídka našich publikací

Nabídka našich publikací

Energetika Ochrana přírody
Boletice Další publikace

Pokud budete mít zájem o některý z nabízených titulů, napište nám.

Energetika

Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě v roce 2022 - Stručné shrnutí

obálka

Publikace hodnotí stav a trendy jaderného průmyslu na mezinárodní úrovni. Poskytuje komplexní přehled údajů o jaderných elektrárnách, včetně informací o provozu, výrobě, výstavbě a vyřazování z provozu. Pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci s Callou a Hnutím Duha nabízí ke stažení zkrácenou verzi, která na 36 stranách přibližuje zprávu v českém jazyce. Pro stručné shrnutí zprávy autoři vybrali několik částí významných zejména v českém kontextu. Naleznete zde proto kapitoly, které se věnují Francii, Jižní Koreji a Spojeným státům. Jedná se o země, ze kterých pochází firmy přihlášené do tendru na výstavbu nového jaderného reaktoru v Dukovanech. Další z kapitol je věnována nasazení jaderných a obnovitelných zdrojů energie - nabízí srovnání nákladů, instalovaný výkon a výrobu elektřiny. V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu vyzdvihuje zpráva také otázku energetické bezpečnosti, neboť jsme v této souvislosti byli poprvé v historii svědky ostřelování jaderné elektrárny a její okupaci nepřátelským vojskem. Tato část tak mapuje rizika, kterým jsou vystavena jaderná zařízení během války.Soustředí se především na nebezpečí možných velkých úniků radioaktivity do okolního prostředí z jaderných elektráren a skladů vyhořelého paliva.

Kdo chce stavět Dukovany?

obálka

Česká vláda plánuje vypsat tendr na nový atomový reaktor v Dukovanech, v němž osloví francouzskou EDF, kanadsko-americký Westinghouse a jihokorejskou KHNP. Analýza energetického experta prof. Stephena Thomase varuje, že všechny v poslední době stavěné reaktory těchto firem jsou minimálně o čtyři roky, ale také o více než deset let zpožděné. V případě, že jsou spolehlivě známy náklady (EDF a Westinghouse), stály všechny spuštěné či téměř dokončené reaktory minimálně dvojnásobek ceny předpokládané při zahájení výstavby a mnohem více než v době, kdy byly tyto projekty poprvé představeny. Firmy EDF a KHNP pak nemají žádný tlakovodní reaktor s limitem výkonu 1 200 MW, který je požadován pro Dukovany, jenž by byl někde stavěn, objednán nebo získal licenci. Analýzu profesora Stephena Thomase Kdo chce stavět Dukovany? vydala pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci se sdružením Calla a Hnutím DUHA v listopadu 2021. Můžete si ji stáhnout zde.

Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě 2021 - Stručné shrnutí

obálka

Zpráva přináší komplexní přehled údajů o jaderných elektrárnách včetně informací o věku, provozu, výrobě, výstavbě, uzavírání a likvidaci reaktorů. Dokládá, že jaderný průmysl má dobu své největší slávy dávno za sebou a čeká jej postupný útlum, nikoli nová role při náhradě fosilních paliv kvůli ochraně klimatu. Hlavními autory zprávy, jejíž úplný anglický originál najdete na www.worldnuclearreport.org jsou Mycle Schneider a Antony Froggatt. Stručné shrnutí zprávy v češtině společně v říjnu 2021 vydaly pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí a Hnutí DUHA. Stahujte zde.

Zpráva o jaderném odpadu ve světě: zaměřeno na Evropu

obálka

Zpráva o jaderném odpadu ve světě je dokladem toho, jak vlády po celém světě dlouhá desetiletí usilují o vytvoření a realizaci komplexních strategií nakládání s jaderným odpadem. Velká část tohoto úkolu připadne budoucím generacím. Zpráva je společným projektem skupiny expertů a expertek z různých zemí, kteří chtějí upozorňovat na radioaktivní odpad coby podstatnou a rostoucí výzvu, jež dosud nemá žádné dlouhodobé řešení. Projekt iniciovala Rebecca Harms a původní osnovu vytvořili Wolfgang Neumann, Mycle Schneider a Gordon MacKerron. Kapitolu věnovanou České republice napsal Edvard Sequens z Cally. Vyšlo v listopadu 2019. Zpráva je on-line na www.worldnuclearwastereport.org. Plná zpráva ke stažení v češtině a v angličtině. Shrnutí v češtině Vám můžeme v případě zájmu poslat i vytištěné, pište na: calla(zavinac)calla.cz.

Ruský program vývozu jaderných technologií

obálka

Vzhledem ke slabé kondici ruské ekonomiky si lze jen těžko představit, že by Rusko v nejbližším desetiletí zvládlo financovat výstavbu 35 v zahraničí rozjednaných jaderných reaktorů. Lze však očekávat, že bude upřednostňovat zakázky s nízkým obchodním rizikem (Finsko) anebo takové, které zajistí posílení jeho politického vlivu (jako v zemích střední a východní Evropy). To jsou jedny ze zjištění emeritního profesora Stephena Thomase (University of Greenwich, Velká Británie) ve studii, jejíž český vydaly Calla a pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung v říjnu 2018. Najdete v ní aktuální přehled ruských jaderných projektů se zaměřením na ty zahraniční.

Ke stažení v pdf. Tištěnou verzi si můžete objednat mailem: calla(zavinac)calla.cz.

Slabiny uchazečů o výstavbu nových reaktorů v ČR

obálka

Aliance pro energetickou soběstačnost, Calla a pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung vydaly analýzu emeritního profesora Stephena Thomase (University of Greenwich, Velká Británie), která přináší unikátní přehled stavu aktuálně rozestavěných jaderných elektráren po světě. Publikace se zaměřuje především na technologie, které mohou být ve hře pro uvažovanou výstavbu nových jaderných reaktorů v České republice. Srovnáním situace na reaktorových staveništích profesor Thomas dochází k závěru, že naprostou většinu projektů v Evropě, USA, Číně nebo Rusku provází zásadní zpoždění, technologické problémy a růst konečné ceny.

Ke stažení v pdf. Tištěnou verzi ve formátu 20 stran A4 si můžete objednat mailem: calla(zavinac)calla.cz.

Dopady těžby a zpracování uranu na lidské zdraví

Těžba uranu

Těžba a zpracování uranu může představovat nebezpečí pro zdraví lidí a životní prostředí. Největšímu riziku jsou logicky vystaveni lidé, kteří se bezprostředně na těžbě uranu podílejí. Konečně 78 % nádorových onemocnění uznaných v České republice od roku 1991 jako nemoci z povolání, jde na vrub práci v radioaktivním prostředí, 77 % takto postižených osob pracovalo v uranovém průmyslu. Nicméně rizikům mohou být vystaveni i lidé žijící v okolí uranových zařízení. Podrobnosti přibližuje MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví v informačním listu vydaném Callou. Vychází jako varování v době, kdy jsou činěny kroky směřující k otevření nového uranového dolu u Brzkova.

Ke stažení v pdf. Tištěné verze ve formátu 4 stran A4 si můžete objednat mailem: calla(zavinac)calla.cz.

Radioaktivní odpady za našimi humny?

Drahé jaderné plány

Možný rozsah a dopady uvažovaného konečného hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů na třech místech v Kraji Vysočina, které si vybrala státní Správa úložišť vyhořelého jaderného paliva, představujeme místním obyvatelům na informačních letácích pod shrnujícím názvem "Radioaktivní odpady za našimi humny?".

Letáky vyšly v červenci 2015 díky projektu Cally "Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště", který byl je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Můžete si objednat tištěné verze anebo si letáky stáhněte v pdf:
lokalita Horka, lokalita Hrádek a lokalita Kraví hora.

Přespříliš drahé jaderné plány - Rizika veřejné podpory nových reaktorů pro české spotřebitele elektřiny a daňové poplatníky

Drahé jaderné plány

Tendr na výstavbu nových bloků v Temelíně skončil bezprostředně poté, co vláda odmítla "zapojení jakéhokoliv typu státní záruky". Materiál ministerstev průmyslu a obchodu a financí nazvaný Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice navrhuje zahájit současné přípravy na výstavbu dvou nových reaktorů v Jaderné elektrárně Temelín a dalších dvou v Jaderné elektrárně Dukovany. Rozvoj jaderné energetiky je prezentován jako ekonomicky výhodný, vychází ovšem z nereálně nízkého odhadu nákladů na výstavbu. Alarmující jsou přitom i další náklady, kterými může výstavba nových reaktorů zatížit spotřebitele elektřiny nebo státní rozpočet.

Problémy týkající se financování nových reaktorů i diskutovaných investičně-obchodních modelů shrnuje nový informační list Cally a Hnutí DUHA vydaný v březnu 2015.

Infolist si můžete stáhnout v (PDF 241 kB).

Kam s ním? Otázky, které byste si měli položit v souvislosti s hledáním místa pro konečné hlubinné úložiště radioaktivních odpadů

Kam s ním?

Vyhořelé palivo z jaderných elektráren patří mezi nejnebezpečnější materiály vůbec. Je nutné ho izolovat od všeho živého po statisíce let.
Jak chceme tento problém řešit v České republice? Může být hlubinné úložiště bezpečné? Nebo lze vyhořelé palivo využít jinak? Proč odpad neodvezeme za hranice? Jaké dopady může mít úložiště na vybraný region a co s tím mohou dotčené obce udělat? Jen několik málo otázek z řady, kterým se věnuje nový informační list vydaný Callou v roce 2014.
Autor textu: Edvard Sequens.
Tiskovinu si můžete stáhnout (PDF 410 kB), v papírové podobě již byla rozebrána.

Atom není řešení: Jaderná energetika může zablokovat účinná řešení na ochranu klimatu

Chytrá energie

Vydalo Hnutí DUHA ve spolupráci s Callou v prosinci 2011 díky podpoře Grassroots Foundation.
Autoři textu: Martin Sedlák a Edvard Sequens

Informační list přináší odpovědi na úvahy, zda jaderná energetika může být tím správným nástrojem pro předcházení globálním klimatickým změnám.

Tiskovinu si můžete stáhnout (PDF 452 kB), v papírové podobě již byla rozebrána.

Jaderná energetika: jen problémy a žádné řešení

Chytrá energie

Vydala Calla v prosinci 2010. Autor textu: Edvard Sequens

Informační brožura formátu A4, která se dívá kriticky na možnosti jaderné energetiky zajistit naše energetické potřeby, posílit energetickou bezpečnost nebo předejít problému globální změny klimatu. Vyvrací hlavní argumenty propagátorů stavby atomových reaktorů o čistotě, bezpečnosti nebo ekonomické výhodnosti těchto zdrojů.

Publikaci si můžete stáhnout (PDF 2,9 MB) nebo Vám ji můžeme poslat poštou.

Budoucnost zákopové války o úložiště.

Chytrá energie

Autor: Hnutí DUHA ve spolupráci s Callou a EPS v roce 2010

Informační list shrnující výsledky právní analýzy k nutnosti legislativních změn, kte budou garantovat práva obcí dotčených vyhledáváním hlubinného úložiště vysoceradioaktivních odpadů v České republice.

Informační list si můžete stáhnout (PDF 479 kB), papírová podoba již ale byla rozebrána.

Výroba energie a její dopady na životní prostředí

Chytrá energie

Autor: Hana Gabrielová
Formát: 24 stran formátu A4 + desky
Vydala Calla v červnu 2010 díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím NROS.

Soubor informačních listů které se věnují jednotlivým oblastem výroby energie a souvisejícím vlivům na životní prostředí. Součástí listů jsou dokumentující obrázky a otázky vztahující se k daným kapitolám.

Tištěná podoba souboru je bohužel rozebrána. Můžete si jej ale stáhnout zde (PDF 16,7 MB).

Chytrá energie - studie

Chytrá energie - studie

Autoři: Karel Polanecký, Martin Mikeska, Martin Sedlák a Vojtěch Kotecký (Hnutí DUHA), Edvard Sequens (Calla), Klára Sutlovičová, Jiří Jeřábek (Centrum pro dopravu a energetiku, Jan Hollan (Ekologický institut Veronica)

Vydalo Hnutí DUHA se sdružením Calla, Greenpeace ČR, Centrem pro dopravu a energetiku a Ekologickým institutem Veronica v dubnu 2010.

Konkrétní plán ekologických organizací, jak zelené inovace a nová odvětví mohou postupně proměnit energetický metabolismus české ekonomiky - a srazit znečištění, dovoz paliv i účty za energii.

Brožuru Vám pošleme poštou nebo si ji včetně podkladových studií můžete stáhnout na www.chytraenergie.info.

Chytrá energie - skládačka

Chytrá energie - skládačka

Skládací letáček shrnující podstatné informace ze studie Chytrá energie v graficky zajímavém provedení - přehledně, stručně, jasně.

Vydalo Centrum pro dopravu a energetiku ve spolupráci se sdružením Calla, Hnutím DUHA, Greenpeace ČR a Ekologickým institutem Veronica v lednu 2011.

Skládačku Vám již zaslat nemůžeme, ale stáhněte si ji zde (PDF 1,23 MB).

Jak na klimatickou změnu?

klimaticka zmena

Informační skládačka zaměřená na problematiku globální změny klimatu. Vydala Calla v roce 2009 jako aktivitu projektového roku sítě KRASEC "Klima a voda". Text: Edvard Sequens, fotografie: archiv Greenpeace, Centra pro dopravu a energetiku a Cally, grafické řešení: Hana Kadubcová.

Tento leták byl vytvořen v rámci sítě Krasec za finanční podpory SFŽP, MŽP a Jihočeského kraje a rovněž díky finanční podpoře OaK Foundation administrované Nadací Partnerství.

Leták Vám můžeme zaslat poštou nebo si ho stáhněte zde.

Radioaktivní odpad do Boletic?

odpad nahled

Vydala Calla, Hnutí DUHA, Jihočeské matky a Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí, prosinec 2009.

Informační leták o plánech Správy úložišť radioaktivních odpadů hledat místo pro hlubinné úložiště vysoceradioaktivních odpadů v přírodně cenném vojenském prostoru Boletice.

Infoleták již není v tištěné podobě. Můžete si jej ale stáhnout zde (PDF 269 MB).

Radioaktivní odpad: kam s ním?

leták náhled

Vydala Calla a Hnutí DUHA, 2. vydání, prosinec 2009.

Informační skládačka rozebírá možnosti nakládání s vyhořelým jaderným
palivem, jeho rizika, českou cestu k vyhledávání hlubinného úložiště a
její alternativy.

Infoleták již není v tištěné podobě. Můžete si jej ale stáhnout zde (PDF 704 kB).

Čisté teplo

ciste teplo náhled

Autor: Karel Polanecký, Jan Rovenský, Edvard Sequens, Martin Sedlák a Vojtěch Kotecký. 
Vydalo  Hnutí DUHA se sdružením Calla, Greenpeace ČR a Centrem pro dopravu a energetiku v listopadu 2009.

Návrh, jak Státní energetická koncepce může (a měla by) zajistit vytápění českých domů a přitom srazit spotřebu uhlí i plynu - a snížit tak dovoz z Ruska, exhalace skleníkových plynů, rodinné účty za energii
i devastaci země.

Publikace již není v tištěné podobě. Můžete si ji ale stáhnout zde (PDF 1,39 MB)

Výstava fotografií - Václav Vašků: TVÁŘE URANU - skládací leták

leták náhled

Autor: Hana Gabrielová
Vydala Calla v srpnu 2009.

Informační skládačka k fotografické výstavě Václava Vašků o dopadech těžby uranu a jejím vlivu na životní prostředí a krajinu. Za podporu při vydání skládačky děkujeme Nadaci partnerství.

K dispozici ke stažení zde (PDF 4,96 MB) nebo Vám ji pošleme za úhradu poštovného a balného ve výši 20 Kč.

Informační listy "Obnovitelné zdroje energie a životní prostředí"

Infolisty náhled

Autor: Edvard Sequens
Formát: 3 x 4 strany formátu A4
Vydala Calla v červnu 2009 díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím NROS.

Tři informační listy věnované radám, jak minimalizovat potenciální konflikty investorů a provozovatelů bioplynových stanic a malých vodních i větrných elektráren s ochranou přírody a krajiny.

Listy již nejsou v tištěné podobě. Můžete si je ale stáhnout zde:
Bioplynové stanice a životní prostředí (PDF)
Malé vodní elektrárny a životní prostředí (PDF)
Větrné elektrárny a životní prostředí (PDF)

CD s odbornými studiemi k alternativní energetické budoucnosti ČR

CD Studie

Sborník odborných studií, které byly zpracovány v roce 2008 pro Hnutí DUHA, Greenpeace, Callu, Centurm pro dopravu a energetiku a Veronicu.

Na CD najdete:
ENERGETICKÁ EFEKTIVNOST PRŮMYSLU
Kompletní studie  EkoWatt a  Enviros je též ke stažení na:
http://hnutiduha.cz/uploads/media/moznosti_efektivnosti_prumysl.pdf

ENERGETICKÁ EFEKTIVNOST BUDOV
Dvě studie (obytné domy a terciální sféra) připravila o.p.s. Porsenna. Kompletní studie si můžete také stáhnout na:
http://hnutiduha.cz/uploads/media/uspory_obytne_budovy_final_v3.pdf
http://hnutiduha.cz/uploads/media/uspory_terciarni_sektor_final_v3.pdf

MOŽNOSTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
Studii od Asociace pro využití OZE si můžete rovněž stáhnout na:
http://hnutiduha.cz/uploads/media/obnovitelne_zdroje_tepla.pdf

MOŽNOSTI KOGENERACE
Kompletní studii od společnosti CityPlan najdete také na:
http://hnutiduha.cz/uploads/media/moznosti_kogenerace_decentralizace.pdf

CD se všemi studiemi Vám můžeme poslat za úhradu poštovného a balného ve výši 30 Kč.


URAN - bude se u nás znovu těžit?

URAN - bude se u nás znovu těžit?

Autoři: Michal Bernard, Hana Gabrielová, Jaroslav Klusák, Karel Polanecký, Dalibor Stráský, Václav Vašků
Vydala Calla, květen 2008.

Ojedinělá brožura formátu A5 s barevnými fotografiemi fotografa Václava Vašků o historii, enviromentálních dopadech i současné situaci těžby uranu v České republice. Právnická část spolu s přehledem doporučené literatury a kontakty je určena obyvatelům lokalit ohrožených těžbou uranu. Za podporu vydání brožurky děkujeme Nadaci Partnerství

Brožuru již nemáme v tištěné podobě, ale můžete si ji stáhnout v pdf zde.


Čisté teplo: příležitost leží ladem

studie Čisté teplo: příležitost leží ladem

Zpracoval Jan Motlík a kol. z Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie.
Vydaly Calla a Hnutí DUHA, duben 2008.

Výsledky studie potenciálu výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie prokazující velmi dobré podmínky v České republice. Analyzuje jednotlivé zdroje, jako je sluneční záření, biomasa a geotermální energie. Vyšla díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím NROS.

Tištěná forma publikace je rozebrána, pouze ke stažení zde (PDF 1,2 MB)

Čisté teplo - Proč potřebujeme zákon na podporu tepla z obnovitelných zdrojů?

infolist Čisté teplo

Autoři: Martin Mikeska a Edvard Sequens
Vydalo Hnutí DUHA ve spolupráci se sdružením Calla, říjen 2007.

Informační list shrnující důvody pro přijetí nové legislativy koncepčně podporující výrobu tepla z obnovitelných zdrojů energie. Vyšel díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím NROS.

Infolist je v tištěné podobě rozebrán, stáhněte si jej zde (PDF 580 kB).


Nepotravinářské využití zemědělské půdy

infolist, Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Autorka: Hana Gabrielová
Formát: barevný infolist o osmi stranách A4
Vydala Calla, prosinec 2007.

Význam zemědělské produkce k nepotravinářským účelům. Infolist shrnuje význam pěstování energetických plodin a poskytuje přehled o jednotlivých rostlinách, možnostech zpracování a využití včetně kontaktů na poradenství v této oblasti. K dispozici je tato brožurka online zde na našem webu, nebo si ji můžete stáhnout (PDF, 323 kB).poskytuje přehled o jednotlivých rostlinách, možnostech zpracování a využití včetně kontaktů na poradenství v této oblasti. Vyšla díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím NROS.

Infolist je v tištěné podobě rozebrán, stáhněte si jej zde (PDF 547 kB)


CD "Slunce - energie budoucnosti" - soubor podkladů pro přednášky o možnostech využití sluneční energie

obal CD

Autor: Edvard Sequens
Vydala Calla v květnu 2007 jako 2. přepracované vydání.

Jde o pomůcku pro vedení přednášek pro různé skupiny posluchačů.

Podklady jsou už jen v html podobě zde na našem webu.


Větrné elektrárny - mýty a fakta

Zpracovali Edvard Sequens a Petr Holub.
Vydaly sdružení Calla a Hnutí DUHA, České Budějovice - Brno,
2. aktualizované vydání, září 2006.

Brožura, která demýtizuje problematiku větrných elektráren. Autoři v úvodu uvádějí: "Věříme, že tato informační brožura přispěje k tomu, aby dobré projekty byly povolovány a špatné zamítány." Nabízí vysvětlení řady předsudků na základě faktů ze zemí, které mají mnohem větší zkušenosti s realitou větrných turbin.


Tištěná forma je rozebrána. K dispozici je tato brožurka pouze elektronicky ke stažení (PDF 323 kB).

Ekonomika jaderné energie - Steve Thomas

Autor: Steve Thomas
Vydala Calla ve spolupráci s Heinrich Böll Stiftung,
2. české vydání, červen 2006

Studie britského odborníka zpracovaná pro Heinrich Böll Stiftung, která rozebírá jednotlivé ekonomické otázky výstavby a provozu jaderných elektráren. Nastavuje zrcadlo propagandě jaderného průmyslu o znovuoživení v této oblasti a jasně říká, že bez masivních státních subvencí a záruk není jaderná energetika ekonomicky životaschopná.

Tištěná forma je rozebrána. Publikaci si můžete stáhnout zde (PDF 355 kB).


Ochrana přírody

Stromy a hmyz - Praktický rádce pro ochranu hmyzu vázaného na staré stromy ve správních řízeních

Stromy a hmyz

Autoři: Jiří Řehounek, Pavla Matějková, Zdeněk Kletečka, Milan Boukal, Lukáš Čížek, Jakub Horák, Michal Perlík & Martin Škorpík

Editor: Jiří Řehounek

Vydala Calla, říjen 2022

Barevná publikace o ochraně ohroženého hmyzu vázaného na staré stromy a mrtvé dřevo v nelesní zeleni. Zájemci v ní najdou informace o chráněných a ohrožených druzích hmyzu vázaných na staré stromy, včetně řady fotografií. Další kapitoly se zaměřují na právní zakotvení ochrany stromů a hmyzu, možné alternativy k úplnému kácení stromů, rozpoznávání biologicky cenných stromů nebo náhradní výsadbu a vytváření náhradních stanovišť pro ohrožené druhy hmyzu.

Publikaci si můžete stáhnout nebo ji dostanete zdarma v naší kanceláři.


Květnaté pásy ve městech

Květnaté pásy

Autoři: Jiří Řehounek & Klára Řehounková

Vydala Calla, říjen 2020

Barevná skládačka o tzv. květnatých pásech ve městech. Jak je zakládat a jak o ně pečovat. Skládačka obsahuje několik fotografií z květnatých pásů v Českých Budějovicích.

Publikaci si můžete stáhnout nebo ji dostanete zdarma v naší kanceláři.


Ochrana motýlů v zahradě, ve městě a v krajině

Ochrana motýlů

Editoři: Jiří Řehounek & Zdeněk Hanč
Autoři: Jiří Řehounek, Zdeněk Hanč, Jana Lipárová, Klára Řehounková, Jiří Rom & Miloslav Jirků

Vydala Calla, prosinec 2019

Barevná publikace o ochraně motýlů, zejména v zahradách a ve městech. Čtenáře seznámí s příčinami ohrožení motýlů a možnostmi, jak jim pomoci v městském prostředí, na soukromé zahradě nebo i na balkóně. Božura je doplněna více než padesátkou barevných fotografií, které dokumentují nejen motýly typické pro různá stanoviště, ale i ukázkové příklady opatření pro jejich ochranu.

Publikaci si můžete stáhnout nebo ji dostanete zdarma v naší kanceláři.


Břehule - mizející druh jihočeské krajiny

Břehule

Autoři: Petr Heneberg, Olga Dvořáková & Jiří Řehounek
Vydala Calla, září 2019

Barevná skládačka o vývoji populace břehulí v Jihočeském kraji v posledních dvaceti letech a příčinách ohrožení tohoto ptačího druhu.

Publikaci si můžete stáhnout nebo ji dostanete zdarma v naší kanceláři.


Objevte svou pískovnu

Objevte svou pískovnu

Autor: Jiří Řehounek
Vydala Calla, červenec 2018

Skládačka o přírodních zajímavostech v jihočeských pískovnách a významu těchto míst pro ochranu přírody. Obsahuje 26 fotografií zobrazujících typická stanoviště, rostliny a živočichy obývající písčiny a mokřady v pískovnách.

Publikaci si můžete stáhnout zde (PDF 12,8 MB), tištěná verze je k dispozici v kanceláři Cally a také ve schránkách na informačních tabulích u vybraných pískoven v jižních Čechách.


Ekologická obnova území narušených těžbou surovin a průmyslovými deponiemi - 2. vydání

Ekologická obnova území

Editoři: Jiří Řehounek, Klára Řehounková, Robert Tropek & Karel Prach
Vydala Calla, listopad 2015

Druhé, výrazně přepracované a doplněné vydání unikátní publikace, která představuje poznatky českých odborníků v oboru ekologie obnovy. Na textech kapitol se podílelo celkem 43 vědců i praktiků, dalších 50 kolegů poskytlo pro vydání data, konzultace a fotografie. Hlavní kapitoly představují postupně obnovu výsypek, kamenolomů, pískoven, těžeben jílů, těžených rašelinišť a odkališť. Další kapitoly informují o ekologii obnovy jako vědním oboru, ekologické obnově v ČR, místech bývalé těžby jako objektech ochrany přírody a zásadách ekologické obnovy po těžbě.

Publikaci si můžete stáhnout zde (PDF 9,18 MB).


Pískovny za humny

Pískovny

Autoři: Klára Řehounková, Jiří Řehounek, Josef Janošťák
Vydala Calla, říjen 2007

Šanon plný informací o pískovnách a jejich využití v ekologické výchově. Těžba písku, obnova území po těžbě, organismy vázané na aktivní i opuštěné pískovny, aktivity a hry o pískovnách a v pískovnách, zajímavé pískovny jižních Čech. Obsahuje 76 originálních ilustrací Lenky Pužmanové, 148 fotografií a 13 leteckých snímků.

Publikace je beznadějně rozebrána. Náhled v pdf je k dispozici zde. Vážným zájemcům můžeme zaslat publikaci v tiskové kvalitě k vytištění.


Bezobratlí postindustriálních stanovišť: význam, ochrana a management

Sborník

Editoři: Robert Tropek, Jiří Řehounek
Vydal Entomologický ústav AV ČR a Calla, leden 2012

Kniha přináší poprvé v České republice ucelené informace o významu postindustriálních stanovišť (těžební prostory, průmyslové deponie, dopravní náspy a zářezy) pro ochranu bezobratlých živočichů. Kromě obecných kapitol v úvodu a závěru knihy je její hlavní část věnována kapitolám představujícím důležité skupiny bezobratlých vázaných na tato stanoviště, konkrétně denním motýlům, žahadlovým blanokřídlým, suchozemským a vodním broukům, rovnokřídlým, vážkám, suchozemským plžům, vodním měkkýšům a pavoukům.

Publikaci si můžete stáhnout zde, nebo je vážným zájemcům zdarma k dispozici v kanceláři Cally.


Near-natural restoration vs. technical reclamation of mining sites in the Czech republic

Sborník

Editoři: Klára Řehounková, Jiří Řehounek, Karel Prach
Vydala Jihočeská univerzita ve spolupráci s Callou, prosinec 2011

Překlad podstatné části sborníku "Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi", který vydala Calla v roce 2010. Publikace je doplněna také kapitolou o německých zkušenostech s ekologickou obnovou.

Pro vážné zájemce je k dispozici v kanceláři Cally zdarma nebo ke stažení zde.


Vytvořte si zahradní broukoviště

ekob

Autor: Jiří Řehounek.
Spolupráce na textu: Jakub Horák, Milan Boukal, Lukáš Čížek.
Vydala Calla 2011.

Barevná skládačka A4 složená na třetiny seznámí zájemce s poměrně novou formou ochrany hmyzu vázaného na staré stromy a mrtvé dřevo. Vedle několika fotografií broukovišť najdete uvnitř také informace o jejich vytváření, výhodách a nevýhodách.
Skládačku si lze stáhnout zde, nebo je v tištěné verzi zdarma k dispozici v kanceláři Cally.

 


Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi

ekob

Editoři: Jiří Řehounek, Klára Řehounková, Karel Prach
Vydala Calla, duben 2010

Unikátní sborník představuje současné poznatky z oboru ekologie obnovy území po těžbě nerostných surovin a průmyslových deponií. Na jeho vytvoření se podílely desítky osborníků z celé ČR. Hlavní kapitoly představují postupně obnovu výsypek, kamenolomů, pískoven, těžeben jílů, těžených rašelinišť a odkališť. Další kapitoly informují o ekologii obnovy jako vědním oboru, současném stavu ekologické obnovy v ČR, zvláště chráněných územích vzniklých v těžebních prostorech a zásadách ekologické obnovy po těžbě.

Publikaci si můžete stáhnout zde, tištěná verze je již rozebrána.

 


CD Účast veřejnosti ve správních řízeních - právní nástroje a možnosti ochrany - Vzory podání s komentářem

Autor: Pavla Matějková
Vydala Calla 2010

CD obsahuje vzory nejčastějších podání ve správních řízeních s dopadem na životní prostředí (např. generální žádost, žádost o informace, petice, odvolání atd.).

CD si můžete stáhnout, nebo je zdarma k dostání v naší kanceláři.

 


Účast veřejnosti ve správních řízeních - právní nástroje a možnosti ochrany

brožura Účast veřejnosti ve správních řízeních

Autor: Pavla Matějková
Vydala Calla, květen 2009.

Publikace navazuje na již vydanou publikaci Metodika účasti veřejnosti ve správních řízeních. Informuje o právech vyplývajících z Aarhuské úmluvy včetně práva na přístup k informacím, práva účasti na rozhodování i možnostech soudní obrany. Součástí publikace jsou vzory podání včetně petice a vybrané procesy s potenciálním vlivem na životní prostředí.

Brožura je zde ke stažení (PDF 1 MB), nebo vám ji můžeme poslat zdarma poštou.


Chaos, mozaika a trocha nepořádku... aneb pohled na péči o krajinu

Autoři: Jakub Horák, Lenka Šafářová, Jiří Řehounek, Milan Boukal, Miroslav Svoboda Vydala Calla a Lesák, České Budějovice, únor 2010

Barevná brožura představuje hlavní typy ekosystémů, které se u nás vyskytují, a věnuje se možnostem ochrany biodiverzity prostřednictvím zachování mozaiky různorodých stanovišť v krajině. Brožura je určena především široké veřejnosti a jejím cílem je mimo jiné i bourání některých zažitých mýtů v ochraně přírody.

Publikaci si můžete stáhnout zde, tištěná verze je již rozebrána.

 


Břehule říční v jižních Čechách - rozšíření, ohrožení a ochrana

Autoři: Petr Heneberg, Olga Dvořáková, Jiří Řehounek
Vydala Calla, České Budějovice, listopad 2009.

Barevná skládačka formátu A4 složeného na A5 informuje o jihočeské populaci břehule říční. Obsahuje mimo jiné základní údaje z analýzy populace břehulí v Jihočeském kraji z roku 2009.
Publikaci si můžete stáhnout, nebo ji dostanete zdarma v naší kanceláři.

 


Voda v krajině jižních Čech

Informační skládačka zaměřená na problematiku role vody v krajině. Vydala Calla ve spolupráci s Českým nadačním fondem pro vydru v roce 2009 jako aktivitu projektového roku sítě KRASEC "Klima a voda". Text: Matouš Šimek, fotografie: archiv ČNF pro vydru, RNDr. Jan Ševčík, grafické řešení: Hana Kadubcová.

Tento leták byl vytvořen v rámci sítě Krasec za finanční podpory SFŽP, MŽP a Jihočeského kraje.

Leták Vám můžeme zaslat poštou nebo si ho stáhněte .


Stromy a hmyz - praktický rádce pro účast ve správních řízeních

brožura Stromy a hmyz - praktický rádce pro účast ve správních řízeních

Autoři: Pavla Matějková, Zdeněk Kletečka, Jiří Řehounek
Vydala Calla, březen 2009.

Brožura s řadou barevných fotografií přináší informace o druzích hmyzu vázaných na staré stromy. V první části rozebírá právní aspekty kácení dřevin a ochrany hmyzu. Další část obsahuje alternativní možnosti ke kácení starých stromů a další praktické rady do správních řízení. V poslední části najdou čtenáři stručné kapitoly o chráněných druzích hmyzu a druzích červeného seznamu, a to včetně fotografií velké části popisovaných druhů.

Publikaci si můžete stáhnout zde, tištěná verze je již rozebrána.


České Budějovice - moje město - moje příroda

brožura České Budějovice - moje město - moje příroda

Autorka textu i ilustrací: Pavla Matějková
Vydala Calla, srpen 2008.

Zábavně-naučná brožura s environmentální tématikou pro děti 1. - 3. ročníků základních škol v Českých Budějovicích má za cíl přiblížit jim přírodu Českých Budějovic a okolí, vzbudit v nich zájem o ochranu životního prostředí a podpořit jejich pocit sounáležitosti s místem, kde žijí. Publikace informuje školáčky o zajímavých místech v Českých Budějovicích jako jsou například Vrbenské rybníky nebo Stromovka, seznamuje je s typickým ptačími obyvateli města, vysvětluje význam stromů a formou doplňovaček například učí děti správnému třídění odpadů.

Publikace byla podpořena městem České Budějovice.

Publikaci si můžete stáhnout zde, tištěná verze je již rozebrána.


Břehule říční - praktické a právní aspekty ochrany v ČR

brožura o Břehuli říční v ČR

Autor: Petr Heneberg a Michal Bernard
Vydala Calla, 2. doplněné vydání, říjen 2008.

Ojedinělou brožuru formátu A5 s barevnými fotografiemi sestavil dlouholetý spolupracovník sdružení Calla Petr Heneberg na základě svých bohatých zkušeností s ochranou břehule říční. Právní kapitolu připojil Michal Bernard.
Brožura se zabývá nejen právními aspekty ochrany tohoto druhu, který dosud nenalezl místo na seznamu "ptáka roku" České společnosti ornitologické, ale popisuje rovněž management dobývacích prostorů představující nejvhodnější biotopy pro tento druh.

Publikace je zde ke stažení (PDF 990 kB), tištěná verze je již zcela rozebrána.
První vydání publikace z května 2007 je pak ke stažení zde (PDF 461 kB)


Stromy v krajině a ve městě

brožura Stromy v krajině a městě

Autoři textu: Martin Hyťha, Pavel Koubek, Petr Kunce, Tomáš Mařík, Vladimír Molek, Jiří Řehounek, Vojtěch Storm
Vydala Calla, květen 2007.

Ojedinělá brožura formátu A5 s barevnými fotografiemi tištěná na recyklovaném papíře přináší nejen metodický návod pro ochranu stromů rostoucích mimo les, ale zabývá se ochranou bezobratlých i obratlovců ve vazbě na biotopy dřevin. Na příkladu Českých Budějovic dokumentuje význam alejí v městské zeleni a v krajině. Brožuru vydalo společně sdružení Calla a Děti Země a obsahuje pro občanská sdružení řadu vzorů podání.

Tištěná brožura je rozebrána, pouze zde ke stažení (PDF 2,23 MB).

.


Pískovny v krajině

Autoři: Klára Řehounková, Jiří Řehounek, Petr Heneberg a Michal Bernard
Formát: barevná skládačka, formát A3 složený na A5
Vydala Calla, 2. vydání, prosinec 2008.

Celobarevný materiál s mnoha fotografiemi představuje pískovny jako náhradní stanoviště mnoha rostlin a živočichů, především druhů žijících v mokřadech a písčinách. Hlavní část skládačky se slovem i obrazem věnuje vývoji vegetace v opuštěných pískovnách, kterým vede k lesům, suchým trávníkům, nebo mokřadům. Pro názornost je připojen také text o technických rekultivacích, které zatím v ČR převažují, ale rozhodně nejsou nejlepším řešením. Na závěr je připojen stručný výčet právních náležitostí, které musejí těžaři získat pro zahájení i ukončení těžby.

Vnější část skládačky stahujte zde (PDF 549 kB) a Vnitřní část zde (PDF 697 kB)
Nebo je zdarma k dispozici v naší kanceláři.


Případová studie "Proč nechceme v Habří kravín"

Vydala Calla, České Budějovice, listopad 2006.

Případová studie o zapojení veřejnosti v procesu rozhodování o životním prostředí "Proč nechceme v Habří kravín". Studie obsahuje mimo průběhu kauzy s komentovaným právním výkladem jednotlivých použitých zákonů i třináct užitečných vzorů podání pro občanská sdružení vypracované Ekologickým právním servisem.

Brožuru vydanou v rámci projektu podpořeného NROS v programu EU Transition Facility zašleme zájemcům i poštou zdarma.


Plakát "Poznej a chraň Novohradské hory"

Vydala Calla, České Budějovice, listopad 2006.

Přetrvávající zájem a úsilí o vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Novohradské hory potvrzuje Calla vydáním barevného plakátu formátu A2 "Poznej a chraň Novohradské hory".

Plakát je k dispozici zdarma v kanceláři sdružení nebo ke stažení zde (PDF 366 kB).


NATURA 2000 - příležitost pro jižní Čechy

Zpracovali Klára Řehounková a Jiří Řehounek s použitím odborných podkladů "Koalice pro Naturu 2000" od AOPK ČR.
Vydala Calla, červen 2006.

Co je to Natura 2000 a co přinese či může přinést do jižních Čech?
Uvnitř i mapka schválených evropsky významných lokalit v Jihočeském kraji a vyhlášených i zamýšlených ptačích oblastí.

Tištěná forma brožury je rozebrána, pouze zde ke stažení (PDF 967 kB).


Boletice

Sociologická studie vojenského území Boletice a jeho okolí - souhrn závěrů

Sociologická studie VÚ Boletice

Autoři textů: Eliška Novotná, Pavla Matějková
Vydala Calla, prosinec 2010

Brožura věnovaná závěrům odborné Sociologické studie VÚ Boletice a jeho okolí zpracované v březnu 2010 obsahuje sociologický rozbor současného stavu vojenského újezdu Boletice a okolních obcí včetně sociálního potenciálu pro případný budoucí rozvoj. Exkurz do veřejného mínění představuje dotazník zastupitelům dotčených obcí.

Brožura je ke stažení zde (PDF 1,38 MB) nebo zdarma v naší kanceláři.


Špičák

skládačka Špičák

Autor textu: doc.RNDr. Vít Grulich,CSc
Vydala Calla, květen 2009.

Barevná skládačka přibližuje přírodní cennosti, historii i nezastupitelný význam masivu Špičák, zejména v souvislosti s orkánem Kyrill, který znamenal zkázu lesních porostů na sousedním Knížecím stolci.

Skládačka je ke stažení zde (PDF 4,9 MB) nebo zdarma k dispozici v kanceláři sdružení Calla.


Mokřady Boletic

mokřady boletic

Autor textu: doc.RNDr. Vít Grulich,CSc
Vydala Calla, listopad 2007.

V barevném letáku jsou v textu docenta Víta Grulicha popsány reprezentativní mokřadní biotopy doplněné řadou barevných fotografií. Stejně jako bezlesí a lesy Boletic, jsou mokřady ohroženy plánovaným projektem střediska zimních sportů. Leták je zdarma k dispozici v kanceláři sdružení Calla.

Skládačka je zde ke stažení (PDF 1,45 MB) nebo zdarma k dispozici v naší kanceláři.


Bezlesí Boletic

bezlesí boletic

Vydala Calla a Česká společnost ornitologická, dotisk říjen 2007.

Kromě zajímavých informací a řady fotografií obsahuje tato skládačka orientační mapku turistických a cyklistických tras ve vojenském újezdu Boletice, které budou přístupné veřejnosti ve zvláštním režimu od letošního července. Více informací o Boleticích zde.

Tištěná forma brožury je rozebrána, pouze zde ke stažení (PDF 3,6 MB).


Lesy Boletic

skládačka Lesy Boletic

Autoři textů: Klára Řehounková, Jiří Řehounek, Vít Grulich, Alena Vydrová
Vydala Calla, únor 2007.

Druhá z řady tématických skládaček přibližující typy lesů VÚ Boletice
(ty další tématicky příbuzné publikace najdete zde níže na stránce).
Kromě řady fotografii obsahuje mapku jádrových zón v lesních porostech reprezentujících z hlediska ochrany přírody nejcennější lesní lokality.

Skládačka je zde ke stažení (PDF 602 kB) nebo zdarma k dispozici v naší kanceláři.


Příroda Boletic

Příroda Boletic obálka

Vydala Calla a Česká společnost ornitologická, leden 2006.

Boletice, významné ptačí území roku 2006 a Ptačí oblast soustavy Natura 2000. Tato brožura seznámí čtenáře na 20 stranách s přírodními poměry, historií, biotopy, způsobem ochrany a výzkumu v Boleticích. Dozvíte se ale také o konkrétních druzích boletické chráněné fauny a flóry. Nechybí také konkrétní fotky. Více informací o Boleticích zde.

Tištěná brožura je rozebrána, pouze zde ke stažení (PDF 3 MB).


Další publikace

A po nás planina

A po nás planina obálka

Autor: Antonín Pelíšek
Vydalo nakladatelství PENI, 2006; na vydání se podílely Jihočeské matky, V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín a Nadace Partnerství Brno.

Kniha je napsaná podle vyprávění kronikáře Františka Vrzáka, který pochází z dnes již neexistující osady Podhájí. Mapuje jeho život a zároveň  osudy vesnic, které musely ustoupit výstavbě jaderné elektrárny Temelín. Čtenáři se dozvědí, jak v dnes již zapomenutých obcích probíhala pozemková reforma, okupace, zřizování jednotných zemědělských družstev, normalizace a vystěhování lidí i likvidace vesnic v osmdesátých a devadesátých letech 20. století.

Cena 150,- Kč při koupi v kanceláři Cally, poštou přičteme poštovné a balné ve výši 20 Kč.


Atomový stát

Atomový stát obálka

Autor: Robert Jungk
Vydaly Děti Země v r. 1994, 202 stran.

"V okamžiku, kdy technický pokrok umožnil využívat jaderné štěpení, byl učiněn skok do zcela nových rozměrů násilí...", tak začíná kniha, kterou rakouský autor napsal ve strachu z hrozící ztráty svobody a lidskosti. Hlavním tématem je deformace člověka omezováním jeho osobní svobody represemi a strachem, které jsou vyvolané jak "mírovým", tak i vojenským atomovým průmyslem.

Publikace je zdarma, ale při zaslání poštou Vám přičteme poštovné a balné ve výši 30 Kč.


nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz