Sdružení Calla
  Dnes je 30. září 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva ze 7. února  2001


Sdružení CALLA - Jihočeské matky - Jihočeské sdružení ochránců přírody

 

"Dobrá voda znovu na stole"

"Oznamujeme, že s ohledem na vyhodnocení současných požadavků trhu nealkoholických nápojů se společnost HBSW a.s. rozhodla, že v současné době ukončí přípravu a projednávání územního rozhodnutí a dokumentace EIA. V případě nutnosti budeme žádat o nové posouzení."    Ing. Václav Benedikt, generální ředitel, Praha 14. 2. 2000

Pod tlakem veřejnosti, občanských sdružení a  Správy Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko ustoupil v loňském roce výrobce Dobré vody od rozšíření závodu v Byňově na Novohradsku. Tuto snahu má společnost již od roku 1998, kdy bez posouzení vlivu na životní prostředí dostala od referátu životního prostředí Okresního úřadu v Českých Budějovicích povolení ke zvýšenému čerpání podzemní vody z šesti na třicet jedna  litrů za vteřinu. Výrobní a skladovací kapacity jsou ale omezeny původní výstavbou "ekologického  závodu na výrobu zdravé kojenecké vody".

Jak lze obejít  zákon ?

Přístavba skladové haly  o rozměrech 121,4 x 24,9 m představuje  2915 metrů čtverečních zastavěné plochy. "Ze strany referátu životního prostředí OkÚ České Budějovice nebude požadováno posouzení vlivů uvedené stavby na životní prostředí v procesu EIA, neboť se nejedná o stavbu dosahující výměry nad 3000 metrů čtverečních" cit. z vyjádření ze dne 4. 9. 2000. Toto posouzení ale umožňuje  zákon i v případě, že stavba nedosahuje požadovaných "rozměrů", ale nalézá se např. v chráněné oblasti podzemní akumulace vod, jako v tomto případě. Vzhledem k tomu, že se jedná o přístavbu stávajícího areálu, nebylo ze strany referátu životního prostředí zahájeno  ani řízení o dotčení krajinného rázu přesto, že odbor životního prostředí Městského úřadu v Nových Hradech toto zhodnocení požadoval.

Jak lze vyloučit veřejnost  z rozhodování o životním prostředí?

Občanská sdružení mají ze zákona  právo být předem informována o všech zásazích a řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Přesto stavební úřad v Nových Hradech vydal územní rozhodnutí na přístavbu skladovací haly aniž by oznámil zahájení územního řízení příslušným občanským sdružením. K tomuto kroku přistoupil stavební úřad na základě písemného doporučení referátu životního prostředí OkÚ v Českých Budějovicích. Zahájení územního řízení nebylo dokonce oznámeno ani Správě CHKO Třeboňsko, na jejíž hranicích se závod Dobrá voda nachází!

  Jak se lze dovolat práva?

Proti rozhodnutí stavebního úřadu Městského úřadu v Nových Hradech se občanská sdružení CALLA, Jihočeské matky a Jihočeské sdružení ochránců přírody odvolala a napadají nejen nedostatečné posouzení této stavby na životní prostředí, ale i účelové  znemožnění účasti veřejnosti v řízení a uplatňování těchto požadavků. O výsledku odvolacího řízení rozhodne opět Okresní úřad v Českých Budějovicích, v tomto případě referát regionálního rozvoje.

Sdružení pro záchranu prostředí CALLA, tel. 73 11 381 - Vladimír Molek
Sdružení Jihočeské matky, tel. 270 91 - Jaroslava Brožová
Jihočeské sdružení ochránců přírody - tel. 741 23 58 -  MUDr. Věra Horská

 

Průběh správních řízení jak jej přinesl čas.


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz