Sdružení Calla
  Dnes je 2. prosince 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva z 8. února 2001

Sdružení CALLA a Jihočeské matky

 

Občanská sdružení požadují zastavení výstavby golfového hřiště

V loňském roce zrušil ministr životního prostředí z podnětu  Sdružení Calla a Jihočeské matky všechna rozhodnutí vydaná orgány ochrany přírody k výstavbě 18-ti jamkového golfového hřiště na Podskalské a Poříčské louce u Hluboké nad Vltavou. Stejným  způsobem bylo referátem regionálního rozvoje OkÚ v Českých Budějovicích  zrušeno územní rozhodnutí  vydané stavebním úřadem  MÚ Hluboká nad Vltavou. V obou případech bylo shledáno, že  o stavbě bylo rozhodnuto na základě nedostatečných podkladů .

Územní rozhodnutí pro devět jamek vydáno bez účasti občanských sdružení

V prosinci minulého roku zahájil referát životního prostředí OkÚ v Českých  Budějovicích nové řízení o vlivu 18-ti jamkového hřiště na krajinný ráz. Souběžně ale vedl stavební úřad v Hluboké nad Vltavou  územní řízení na devíti jamkové golfové hřiště. Ovšem bez účasti občanských sdružení přesto, že tato mají ze zákona být předem informována o všech zásazích a řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. O  povolení stavby, která je  polovinou sporného18-ti jamkového  golfového hřiště a bezesporu se zájmů ochrany přírody dotýká, nebyla informována ani Agentura ochrany přírody a krajiny a Státní památkový úřad v Českých Budějovicích. Kladné stanovisko vydal pouze referát životního prostředí českobudějovického OkÚ.

  Stavební úřad odepřel poskytnout informaci o životním  prostředí

O tom, že bylo společnosti  MANE engineering zastupující investora  stavby společnost  Hluboká Invest vydáno územní rozhodnutí na devíti jamkové golfové hřiště se občanská sdružení dozvěděla až  od České inspekce životního prostředí. Sdružení CALLA požádalo stavební úřad o kopii tohoto rozhodnutí dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Ten  však odmítl tuto informaci poskytnout.

Občanská sdružení  CALLA a Jihočeské matky požadují  zastavení činnosti a obnovu řízení

O tom, že se v případě výstavby devíti jamkového hřiště na Poříčské louce nejedná pouze o nevinné zprovoznění cvičné plochy svědčí fakt, že jsou zde prováděny zemní práce a  kácení stromů v rozsahu předpokládané stavby 18-ti jamkového hřiště. Z těchto důvodů podalo Sdružení CALLA dne 7. 2. 2001 podnět České inspekci životního prostředí v Českých Budějovicích k zastavení činnosti a přezkoumání postupu orgánů ochrany přírody. Zároveň je podána na stavební úřad Hluboká nad Vltavou žádost o obnovu územního řízení, neboť i stavbou  devíti jamkového hřiště dochází k ovlivnění ochrany přírody a krajiny.

Sdružení pro záchranu prostředí CALLA, tel. 038 / 73 11 381 - Vladimír Molek
Sdružení Jihočeské matky, tel. 038 / 270 91 -  Jaroslava Brožová

 

Užitečné kontakty:

Česká inspekce životního prostředí, odd. ochrany přírody, Ing. Böhm 6358230

Agentura ochrany přírody a krajiny, Ing. Šámal  7312811

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz