Sdružení Calla
  Dnes je 12. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva Sdružení CALLA a Jihočeských matek

z 8. března 2001


Občané Habří se brání výstavbě kravína

V obci Habří se včera uskutečnilo veřejné projednání posudku vlivu stavby velkokapacitního kravína na životní prostředí. Zemědělské družstvo "Skalka" Jankov hodlá postavit na okraji této obce v podhůří Blanského lesa šestiřadou stáj 120 x 30 metrů pro pět set dojnic. Důvodem je nevyhovující stav pěti kravínů v okolních obcí, které hodlá ZD Skalka využít jiným způsobem. Proti záměru se zásadně postavilo obecní zastupitelstvo a většina občanů. O zájmu občanů svědčí rovněž jejich účast a pětihodinová diskuse.

Habří je součástí Chráněné krajinné oblasti Blanský les a jedním z hlavních důvodů nesouhlasu je obava z narušení krajiny, poškození životního prostředí a znevážení poslání chráněné krajinné oblasti. Tyto obavy sdílí rovněž občanská sdružení Calla a Jihočeské matky. "Přesto, že předložený posudek nebrání výstavbě při splnění navržených opatření, domníváme se, že je zcela v pravomoci obce rozhodnout, zda si přeje pokračovat v rozvoji velkokapacitních chovů a povolit zde výstavbu kravína", uvedl zástupce Sdružení Calla Vladimír Molek. Zároveň poukázal na nevyužitý rozsáhlý zemědělský areál v nedaleké obci Lipí s tím, že snaha ZD Skalka o jeho využití by měla být i přes složité vlastnické vztahy větší S předloženým vyhodnocením vlivu nového kravína na krajinný ráz nesouhlasí Správa CHKO Blanský les a požaduje doplnění podkladů pro objektivní zhodnocení možnosti umístění navrhované stavby.

Nový územní plán obce s výstavbou kravína neuvažuje

"Obec si uvědomuje, že výstavbou nového velkokapacitního kravína uzavře dveře případným zájemcům o výstavbu rodinných domků v této části obce a Habří přestane být přes svou blízkost Českým Budějovicím atraktivní", zaznívalo většinou v diskusi. Proto také nový územní plán neuvažuje s dalším rozšiřováním stávajícího zemědělského areálu, který již dnes představuje narušení krajiny. Význam a hodnotu spatřuje obecní zastupitelstvo ve zkvalitnění podmínek pro trvalé bydlení a rekreaci. 

Občané se chtějí aktivně podílet na rozhodování 

Diskuse okolo stavby velkokapacitního kravína dala podnět k založení občanského sdružení "Jihočeský habr". Jak uvedla jedna z iniciátorů sdružení Jitka Čermáková, "Cílem sdružení není pouze vystupovat proti této stavbě, ale naší snahou bude pomoci obecnímu úřadu při řešení problémů souvisejících zejména z obnovou kulturních tradic, ochranou památek a úsilím o rozvoj obce tím správným směrem."

O posouzení vlivu stavby na životní prostředí musí dle zákona rozhodnout Krajský úřad v Českých Budějovicích vydáním závazného stanoviska.

Užitečný kontakt: Jitka Čermáková, tel. 28102

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz