Sdružení Calla
  Dnes je 30. září 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva ze 19. ledna 2001


Sdruľení CALLA - Jihočeské matky - občané Branišova

"U každé vesnice je stanice, na každém kopci stožár....."

            (volně dle Voskovce a Wericha)

Úchvatný pohled na tři vysoké stožáry základnových stanic pro mobilní telefony se naskýtá obyvatelům obce Branišov u Stach na Vimpersku. Ti pak v širším okolí Stach napočítali v šestikilometrovém úseku dvanáct stožárů. Začali se proto zajímat, zda jsou všechny tyto stavby v souladu se zákonem. Na stavebním úřadu ve Vimperku zjistili, že k nové základnové stanici bylo sice vydáno územní rozhodnutí, stavba však byla realizována bez stavebního povolení. Státní stavební dohled Úřad zahájil až na podnět občanů. To však není jediné právní pochybení.

Všechny tři stavby základnových stanic, hrubě snižující estetickou hodnotu krajinného rázu, měly být posouzeny ve správním řízení podle § 12 zákona č. 114/92 Sb. , kterým se vydává rozhodnutí o přípustnosti zásahu do krajinného rázu. Provést toto správní řízení bylo povinností Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Prachaticích. Ten však až do ledna letošního roku žádná správní řízení ve věci umístění základnových stanic v krajině zásadně nevedl !!! Nevyužil ani možnosti vyžádat si k zásahu do krajinného rázu odborný posudek Agentury ochrany přírody a krajiny.

K tomu citujeme z právního výkladu legislativního odboru Ministerstva životního prostředí v Praze: " ...Správní řízení by nemuselo být zahajováno jen tehdy, pokud by krajinný ráz nebyl vůbec narušen či změněn (např. podzemními inženýrskými sítěmi).Pokud jde o možnost nápravy, bylo by možno podat proti výslednému rozhodnutí stavebního úřadu podnět podle § 65 správního řádu ...." Z toho vyplývá, že dotčený správní orgán ochrany přírody porušil zákon, když tato správní řízení opomenul provést.

Tím zpochybnil platnost všech až dosud vydaných územních rozhodnutí k základnovým stanicím mobilních telefonů v prachatickém okrese. Nezákonnému postupu státní správy nahrává obecně rozšířený nešvar považovat každou svařenou trubku nad vesnicí za známku pokroku. Přitom se nejedná pouze o narušení krajinného rázu. Zvyšuje se i zátěž životního prostředí elektromagnetickým smogem, jehož synergické působení s další zátěží není ještě zcela objasněno. Neosvětlené anténní stožáry mohou ohrožovat leteckou záchrannou službu. Jsou-li rozsvíceny, přispívají k světelnému znečišťování přírody a krajiny, škodlivému pro biotopy chráněných i běžných druhů živočichů.

Na náš "trh" se přitom chystá vstup dalších operátorů. Lze tak očekávat nárůst dalších stovek stožárů i v dosud nedotčených částech turisticky přitažlivé české krajiny. Pokud se nedokáží příslušná ministerstva domluvit na rozumné koncepci a úřady budou i nadále ignorovat zákony, vyrostou nevzhledné stožáry snad na každém kopci.

Všechny uvedené důvody nás vedou k podání podnětu k přezkoumání rozhodnutí stavebního úřadu ve Vimperku k Ministerstvu životního prostředí a Referátu regionálního rozvoje.

 

Občané Branišova - Irena Melčová                                          

Sdružení Calla - Vladimír Molek                 

Jihočeské matky - Jaroslava Brožová

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz