Sdružení Calla
  Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Společná tisková zpráva z 22. listopadu 2001

 Sdružení CALLA a  Jihočeké matky, Jihočeský habr a Hnutí DUHA

O stavbě velkokapacitního kravína v Habří se bude rozhodovat znovu

Ministerstvo životního prostředí zrušilo rozhodnutí Správy CHKO Blanský les

V těchto dnech zrušil Odbor výkonu státní správy MŽP v Českých Budějovicích napadené rozhodnutí a celé správní řízení se bude opakovat, neboť odvolací orgán shledal chybu ve správním řízení vedeném Správou CHKO. S výstavbou velkokapacitního kravína pro pět set dojnic u obce Habří nedaleko Českých Budějovic nesouhlasí nejen občanská sdružení a obec, ale negativním rozhodnutím dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny dala najevo svůj postoj k zamýšlené stavbě i Správa CHKO Blanský les. S tímto rozhodnutím nesouhlasil investor stavby, ZD Skalka Jankov a proti rozhodnutí Správy CHKO Blanský les podala odvolání, ve kterém mimo jiné poukazují na nepříslušnost Správy CHKO rozhodovat o stavbě.


Zároveň ale potvrdilo MŽP příslušnost Správy CHKO rozhodovat o umístění kravína

Ve svém odvolání ZD Skalka zpochybňuje příslušnost Správy CHKO rozhodovat o umístění stavby kravína, neboť dle jeho názoru stávající zemědělský areál i nová stavba je umístěna mimo chráněnou krajinnou oblast. Tento názor ministerstvo životního prostředí vyvrátilo a potvrdilo příslušnost Správy CHKO Blanský les vydat rozhodnutí, které otevře nebo naopak uzavře cestu k získání dalších povolení ke stavbě kravína.

Občanská sdružení trvají na svých stanoviscích a nesouhlasí se stavbou kravína

"Škoda, že se odborníci, kteří jsou ale zároveň úředníci, dopustili procesní chyby a přehlédli správní lhůty", uvedl Vladimír Molek ze Sdružení CALLA. "Nic to ale nemění na skutečnosti, že naše negativní stanovisko vůči stavbě velkokapacitního kravína zůstává stejné i pro nové řízení", pokračuje Vladimír Molek. "Přesto, že proces posouzení vlivu stavby na životní prostředí připouští za předpokladu splnění minimálně padesáti podmínek tuto stavbu, jsme přesvědčeni, že stavba tohoto charakteru do chráněné krajinné oblasti nepatří" podotýká členka Sdružení Jihočeské matky Jaroslava Brožová.

Zájem investora nemůže jít proti zájmům obce

Obce Habří má zcela opačnou představu o rozvoji obce než předpokládá ZD Skalka a potvrzuje to i nový územní plán, který s velkokapacitním kravínem neuvažuje. Schválení tohoto územního plánu, který si obec zadala a zaplatila, však dosud brání administrativní postup a v současné době "čeká znovu na schválení kraje".

Proč nesouhlasíme s výstavbou kravína?

* Navrhovaná stavba překračuje o polovinu maximální stavy skotu v kterékoliv lokalitě CHKO Blanský les. Nový kravín nepředpokládá pasení, což by bylo optimální do CHKO.
* Nedochází k omezení kapacity chovu a snížení množství živočišného odpadu.
* Územní plán Velkého územního celku CHKO, ani územní plán obce zde s takovou stavbou nepočítá. Realizací záměru by došlo k omezení rozvoje bytové zástavby v obci.
* Výstavbou by došlo k narušení krajinného rázu, neboť navrhovaná výsadba zeleně je pouze oživením a doprovodem, a ani rozdělení původně nenavrhovaného velkého kravína na dva menší, není z tohoto důvodu přijatelné.


CALLA - Vladimír Molek, tel. 038-7311381
Jihočeské matky - Jaroslava Brožová, tel.7427091
Sdružení Jihočeský habr - Jitka Čermáková, tel. 7413480
Hnutí Duha - Růžena Šandová, tel. 67133278
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz