Sdružení Calla
  Dnes je 30. září 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva 

Hnutí DUHA - Sdružení Calla - Jihočeských matek

z 29. března 2001

 

Nebudeme se podílet na posuzování-neposuzování Temelína 

Bojkot posuzování temelínské jaderné elektrárny dnes oznámilo Hnutí DUHA, Sdružení Calla, Jihočeské matky a rakouské ekologické organizace. Potvrdily se totiž obavy, že ekologický audit pod taktovkou ministerstva průmyslu a obchodu představuje pouhé formální cvičení. Účast v něm by pouze mezinárodně legitimizovala špatný a nebezpečný projekt jaderné elektrárny.
Česká vláda ani komise, která posuzování provádí, neodpověděly na žádný ze čtyř dopisů, jež obsahovaly konkrétní požadavky na podobu celého procesu a zapojení veřejnosti. Jednání nadále probíhají za zavřenými dveřmi v přísném utajení. 
Ekologické organizace několik let prosazovaly, aby Temelín byl podroben podobnému hodnocení. Dohoda z Melku takový audit umožnila. Postup vlády a komise jej ale mění ve formální frašku. Jejím jediným cílem je uspokojit mezinárodní společenství a utlumit kritiku temelínské elektrárny.

Ekologické organizace auditu vytýkají především, že: 
- Chybí posouzení hlavního problému - rizika závažné havárie. Je to obdobné, jako kdyby z ekologického auditu ropného průmyslu vypadla těžba ropy a havárie tankerů. Riziko těžké nehody - nikoli lokální dopady provozu nebo zábor půdy při výstavbě - je přitom hlavním ekologickým problémem jaderné energetiky.
- Chybí varianty. Z rozhodnutí vlády je zřejmá snaha potlačit posuzování jakýchkoli jiných řešení, než je dokončení elektrárny a její uvedení do provozu. Rozsah dokumentace umožňuje analyzovat podrobně pouze jedinou variantu, zatímco ostatní budou pouze stručně popsány v jediné kapitole. To znamená, že různé alternativy (konzervace JE Temelín, odklad provozu JE Temelín, zrušení JE Temelín) nebudou rovnocenně posouzeny a porovnány tak, aby se našla ekologicky nejpříznivější. Takový proces připomíná posouzení rizik plynoucích z potopení uzavřené láhve s jedem do nádrže pitné vody, aniž by proběhla diskuse o možnosti tuto láhev vůbec nepoužívat nebo ji uskladnit jiným způsobem.
- Chybí čas pro skutečné řádné posouzení. Termín do konce června neumožňuje skutečné věcné posouzení s plnohodnotnou účastí veřejnosti u tak komplikované stavby, jakou je jaderná elektrárna. Ekologický audit jiných východoevropských elektráren probíhal podstatně delší dobu (Mochovce - 70 dní, Chmelnickyj/Rivne pak dokonce 120). Lhůta stanovená pro Temelín je rovněž výrazně kratší, než jakou stanovuje český zákon o veřejném posuzování vlivů (dvakrát 30 dní plus projednání formou veřejného shromáždění).
- Chybí zřetelný právní rámec. Protokol z Melku jasně říká, že proběhne komplexní posouzení Temelína jako rozšíření stávajícího oficiálního procesu posouzení 78 stavebních změn na Temelíně. V rozporu s tímto bodem dohody česká vláda organizuje proces stojící zcela mimo toto oficiálního řízení.
Posouzení Temelína probíhá mimo jakýkoliv právní rámec. To znamená, že není nikde právně zakotvena otevřenost a občané se nemohou dovolat porušení svých práv. Navíc ani výsledky posouzení nemusí být brány v úvahu při následném rozhodování.
- Posuzování je neprůhledné. Veřejnost bude mít možnost vyjádřit se dokumentům až v závěrečné fázi. Nemá tak možnost ovlivnit rozsah a obsah celého posuzování. Komise pro posouzení Temelína ani ministři české vlády nikdy neodpověděli na řadu dopisů (zaslány 2. ledna, 9. ledna, 13. února a 27. února), ve kterých ekologické organizace kladly konkrétní otázky týkající se procesu a navrhovaly jeho pravidla zaručující smysluplné posouzení. Definování rozsahu dokumentace a průběhu hodnocení probíhalo zcela neveřejně, ačkoliv ekologické organizace žádaly o možnost se již do této fáze procesu zapojit.
- Temelín se posuzuje ve chvíli, kdy je reaktor již v provozu. 

Jan Beránek z Hnutí DUHA řekl: 
"Temelínské posouzení je pouhá formální fraška. Jak má zjistit ekologické dopady jaderné elektrárny, když z posuzování úplně vyloučí ten hlavní, totiž riziko těžké havárie, a zabývá se jedinou variantou, takže srovnává dopady spuštění Temelína s dopady spuštění Temelína? Cílem ekologického auditu je uspokojit mezinárodní společenství a utlumit kritiku temelínské elektrárny."

Kontakt: 
Jan Beránek, Hnutí DUHA, tel. 0604-207305, 05-45213802 
Edvard Sequens - Sdružení CALLA, tel.: 038- 7310166, 0602-282399
Dana Kuchtová, Jihočeské matky, tel: 038-27091, 0602-152023

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz