Sdružení Calla
  Dnes je 4. prosince 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva Sdružení Calla ze dne 5. 11. 2003

"Správa CHKO Blanský les zamítla žádost Rádia Faktor o výstavbu vysílacího stožáru na Kleti"

 

Tři roky usiluje Rádio Faktor o výstavbu vlastního vysílacího stožáru na vrcholu Kleti. K uskutečnění tohoto záměru potřebuje souhlas Správy CHKO Blanský les, neboť uvažovaný stožár je navrhován do tzv. II. zóny, kde je, cit "zakázáno umisťování staveb a změny ve využití území mimo zastavěná území". Přesto, že původní návrh, který počítal s výstavbou 110 m stožáru byl již dvakrát upraven, nezískalo Rádio Faktor potřebný souhlas ani ke třetí 80 metrové variantě. Pouze ministerstvo životního prostředí vydalo výjimku z ochranných podmínek silně ohrožených živočichů sýce rousného a kulíška nejmenšího. Tuto výjimku však následně na základě odvolání nevládních ekologických organizací ministr Ambrozek v dubnu letošního roku zrušil a žádost vrátil opět k vyřízení Správě CHKO Blanský les.

Správa CHKO Blanský les akceptovala odborné posudky

Rozhodnutí, které zamítá žádost o umístění vysílacího stožáru, se opírá o tři posudky hodnotící zejména možné narušení krajinného rázu zamýšlenou stavbou. Znalecký posudek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze dochází k závěru, že cit. "stavba není v souladu s ochrannými podmínkami chráněné krajinné oblasti." Českobudějovické středisko této odborné státní organizace ve svém posudku zdůrazňuje, cit. "Výstavbou účelové, technické konstrukce dojde k výraznému pohledovému znehodnocení jihovýchodní části vrcholu Kletě a zásadně naruší dochované harmonické vztahy a měřítka v krajině, kulturní a historickou charakteristiku místa, čímž negativně ovlivní krajinný ráz" .Sdružení Jihočeské matky a CALLA předložila posudek vypracovaný pracovníkem Správy CHKO ČR Romanem Bukáčkem a rovněž tento autor vyjádřil zásadní nesouhlas s výstavbou i třetí, tzv. upravené varianty vysílacího stožáru, cit. "Ovlivnění krajinného rázu celé oblasti je konfliktní a realizací dojde ke snížení krajinného rázu nejen CHKO, ale i jeho značného okolí v mezích viditelnosti."

Nesouhlas se stavbou vyjádřila občanská sdružení a Hvězdárna České Budějovice

Od samého počátku stavbu odmítají občanská sdružení CALLA, Hnutí Duha České Budějovice, Jihočeské matky a Památkářská obec českokrumlovská. Svůj nesouhlas vyjádřili členové těchto nevládních ekologických organizací nejen negativním stanoviskem, ale i zorganizováním petiční akce, kterou podpořilo téměř tři tisíce občanů. Ke stavbě se vyjádřila negativně rovněž Hvězdárna a planetárium České Budějovice, která má na Kleti významnou observatoř.

 

Za Sdružení CALLA: Vladimír Molek, tel. 387 311 381
Za Sdružení Jihočeské matky: Jaroslava Brožová, tel. 387 427 091 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz