Sdružení Calla
  Dnes je 2. února 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva Sdružení Calla ze dne 19. 3. 2004

CALLA představí v Jílovicích výstavu "Chráněné území Brouskův mlýn a NATURA 2000"

 

První jarní den si mohou občané Jílovic na Českobudějovicku připomenout návštěvou výstavy "Chráněné území Brouskův mlýn a NATURA 2000" ve vstupní hale místního Domu s pečovatelskou službou. Sdružení CALLA pokračuje touto výstavou v ekologicko výchovných akcích, jejichž cílem je seznámit veřejnost s přírodovědnými hodnotami chráněného území národní přírodní rezervace Brouskův mlýn. Vzhledem k tomu, že rezervace je zahrnuta do návrhu nevládních organizací pro soustavu NATURA 2000, je součástí výstavy rovněž informační expozice o jejím významu a přínosu.

"Po loňském semináři v Borovanech, instalování informační tabule a vydání propagační brožury je výstava další příležitostí představit toto chráněné území občanům, kteří žijí v jeho bezprostřední blízkosti. Fotografie Jana Ševčíka a Jana Nového zachycují floru a faunu a překrásné přírodní scenerie. Přibližuje rovněž péči o zachování přirozených mokřadní a rašelinných luk na které se podílí významnou měrou i členové a příznivci Sdružení CALLA", přibližuje obsah výstavy Vladimír Molek z tohoto sdružení.

Údolní niva řeky Stropnice představuje rovněž unikátní přírodní retenční oblast a zásobárnu kvalitní podzemní vody. Proto je výstavou rovněž příležitostí upozornit na nebezpečí, která nepředstavují nejen zamýšlené rekultivace a meliorace v osmdesátých letech, ale i nehospodárné využívání tohoto přírodního zdroje. Ničivé povodně rovněž prokázaly, že rozsáhlá nezastavěná přírodní říční niva přírodní je tím nejvýhodnější a nejlevnějším protipovodňovým opatřením. Jílovická výstava je jednou z příležitostí jak upozornit veřejnost na Světový den vody, připadající na 22. březen.

"Výstava "Chráněné území Brouskův mlýn a NATURA 2000 je otevřena každé pondělí od 13 do 20 hodin a ve středu od 13 do 18 hodin. Potrvá do 22. dubna. Poté ji shlédnou u příležitosti dne Země v Lišově a na podzim ji Sdružení CALLA připravuje pro České Budějovice", dodal Vladimír Molek.

Za Sdružení CALLA
Vladimír Molek

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz