Sdružení Calla
  Dnes je 24. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 13. 8. 2007

Calla uvítala zamítnutí průzkumů uranu na VysočiněAustralská společnost Uran Limited zastoupená firmou Timex Zdice neuspěla se svým zájmem zahájit vyhledávání uranu v okolí obcí Polné a Jamné na Jihlavsku. Ministerstvo životního prostředí v Brně žádosti firmy o stanovení průzkumných území pro vyhledávání nerostu nevyhovělo. Vyhověla tak odmítavému názoru dotčených obcí. Nesouhlas s průzkumy zaslalo úřadu i sdružení Calla.

Důvodem nesouhlasu je rozpor se státní surovinovou politikou, která hovoří o ukončení dobývání uranu na území České republiky. Dále pak dostatečné množství údajů z průzkumů, které již proběhly v minulých desetiletích. V okolí obcí Polná, Jamné a Brzkov-západ probíhalo vyhledávání uranových rud v letech 1976-1990. Během tohoto období bylo na rozsáhlé části strážeckého oblouku o ploše cca 220 km2 odvrtáno celkem 1641 mapovacích vrtů, vyhloubeno 584 kopaných sond a vykopáno 560 rýh o celkové délce 59 204 bm. Perspektivní místa byla ověřena 223 hloubkovými vrty. Po těchto geologických průzkumech zde zůstaly rozsáhlé pozůstatky představující dodnes negativní zátěž.

Těžba uranu, ke které směřují průzkumy, představuje nevratný zásah do přírodních ekosystémů, je spojena s produkcí vysokého objemu radioaktivních a dalších toxických odpadů, jejichž konečná likvidace se promítá do životů současných obyvatel i několika dalších generací. S odstupem času může být pak velice problematické stanovit faktickou odpovědnost za likvidaci souvisejících dopadů této těžby.

Náklady na sanaci dotčeného území a rekultivaci krajiny v Dolní Rožínce, kde je náš poslední uranový důl, byly vyčísleny na 5,2 miliardy Kč do roku 2021. Celková výše nákladů, které bude třeba vynaložit z veřejných zdrojů na sanace lokalit zasažených průzkumy, těžbou a zpracováním uranu převyšuje 53 miliard a to do roku 2040.

"Jak se ukázalo, DIAMO navíc přes pokračující těžbu nevytváří sanační fond, určený horním zákonem," doplnila Hana Gabrielová ze sdružení Calla, které je účastníkem výše zmíněných řízení.Kontakty:
Hana Gabrielová, Sdružení Calla
telefon: 777 027 012, email: hana.gabrielova(zavinac)calla.cz
Edvard Sequens, Sdružení Calla

telefon: 602 282 399, email: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz