Sdružení Calla
  Dnes je 4. prosince 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 2. 6. 2008

Rekonstrukce panelových domů ohrožuje rorýsy a netopýry

 

   Panelové domy v Jihočeském kraji procházejí v posledních letech rekonstrukcemi, což se pozitivně projevuje na snížení jejich energetické náročnosti i finančních nákladech nájemníků na vytápění. Odvrácenou stranou tohoto vývoje se však bohužel stala likvidace hnízd chráněných rorýsů obecných a úkrytů několika druhů netopýrů.
  
   V dnešní době žije ve městech už velká většina českých rorýsů. Pro hnízdění si s oblibou vybírají větrací otvory paneláků nebo jiná podobná místa, která připomínají jejich původní hnízdiště ve skalách. Při rekonstrukcích se bohužel často stávalo, že větrací otvory byly zaslepeny. V horším případě uvnitř zůstala mláďata rorýsů, která tak byla odsouzena k smrti. Zaslepování otvorů ale není o mnoho lepší ani v době, kdy ještě rorýsi nehnízdí. Ztrácejí tak totiž hnízdní možnosti.

   "Na naši ekoporadnu se v poslední době častěji obracejí občané, kteří se setkali s likvidací nebo ohrožením hnízdní kolonie rorýsů," říká Jiří Řehounek ze sdružení Calla. "Pokud již rekonstrukce rorýsy přímo ohrožuje, nezbývá, než se obrátit na Českou inspekci životního prostředí, která může stavebním firmám za zničení hnízdiště uložit pokutu v řádu desetitisíců nebo i statisíců korun."

   Nejlepším řešením vzniklé situace je však spolupráce stavebních firem s odpovědnými úřady na ochraně rorýsů. Každý panelový dům je totiž potencionálním hnízdištěm rorýsů, vlaštovek či jiřiček a často také slouží jako úkryt pro chráněné netopýry. Ponechání nezaslepených větracích otvorů nevede k zásadnímu zhoršení tepelně-izolačních vlastností budovy. Pokud však z nějakého stavebně-technického důvodu není možné, lze použít také speciální budky pro rorýsy.

   Mapováním hnízdišť rorýsů se v Jihočeském kraji zabývá Radek Lučan z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Hlášení o hnízdění rorýsů mu lze posílat na e-mailovou adresu rlucan(zavinac)centrum.cz. Stačí uvést adresu panelového domu, kde bylo pozorováno zaletování rorýsů do větracích otvorů. Vhodnou dobou pro pozorování je hlavně večer, kdy hejna rorýsů s křikem naletují na domy, ve kterých hnízdí. Shromážděné údaje jsou předávány zodpovědným orgánům státní správy, které hnízdění rorýsů zohledňují při povolování rekonstrukcí.

   "Situace s úbytkem hnízdních míst pro rorýsy a úkrytů pro netopýry v panelových domech je už nyní kritická. Většina domů na českobudějovických sídlištích již byla opravena a přítomnost těchto živočichů se přitom nezohlednila. Proto je nezbytné, aby u každého dalšího domu tyto potencionální úkryty zůstaly zachovány v plné míře," říká zoolog Radek Lučan.

 

Příloha:

Rorýs obecný (Apus apus)

Rorýs je drobný pták z dlouhými křídly, který je v zoologickém systému řazen do řádu svišťounů (Apodiformes). V ČR je jediným hnízdícím zástupcem tohoto řádu, do něhož patří také známí kolibříci.

Rorýs je velmi dobrý letec, který se živí chytáním létajícího hmyzu. Za letu se odbývá také spánek a páření rorýsů. Mladí rorýsi dokonce po opuštění hnízda dva roky pouze létají. Přistanou pak až po dosažení pohlavní dospělosti, kdy vyhledávají místo k hnízdění. Nohy rorýsů se nehodí k chůzi, ale jsou vynikající oporou pro zachycení na kolmých stěnách.

Rorýsi u nás nepobývají příliš dlouho. Obvykle přilétají na přelomu dubna a května. Během roku hnízdí pouze jednou. Samička klade  2 - 3 vajíčka, ze kterých se po 18 - 19 dnech líhnou mláďata. Rodiče se o ně starají asi šest týdnů. Jako jedni z prvních tažných ptáků odlétají rorýsi už v srpnu do svých afrických zimovišť, tráví tedy u nás zhruba jen čtyři měsíce z celého roku.

 

Další informace také zde:
http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=%20602108

 

Kontakty:
Radek Lučan, PřF JU
e-mail: rlucan(zavinac)centrum.cz
Jiří Řehounek , Sdružení Calla

tel.: 387 311 381, e-mail: rehounekj(zavinac)seznam.cz

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz