Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 13. 8. 2008

České Budějovice potřebují účinnou regulaci pro výstavbu obchodních a administrativních center

 

Obchodní centrum Černý Pelikán, administrativní centrum Modrá Hvězda, multifunkční centrum IGY 2 - plocha jejich využití se pohybuje v rozpětí 16 000 - 37 000 m2 a v současné době se nacházejí buď na počátku nebo na konci procesu posuzování vlivů na životní prostředí. S podobnými komerčními záměry v Českých Budějovicích se počítá např. i na Dlouhé louce nebo Mariánském náměstí. Mnohé ze staveb mají vzniknout na úkor zelených ploch. Je však dalších komerčních center skutečně třeba? Jsou dlouhodobě ekonomicky udržitelné? Co se s nimi stane, až spotřebitelský zájem opadne? Nezbudou po nich jen železobetonové "mrtvoly"...? Zamezit masivní výstavbě těchto objektů ve městě lze jedině kvalitně zpracovaným územním nebo regulačním plánem. Toto budou po vedení města požadovat místní občanská sdružení.

Město České Budějovice má zpracovanou územně plánovací dokumentaci jak na úrovni územního plánu, tak plánu regulačního. Právě tyto územní podklady by měly zaručit ochranu hodnot konkrétního území a stanovit možnosti jeho dalšího využití. "Jenže právě v případě multifunkčních center s funkcí obchodní, zábavní nebo administrativní, není využití území města regulováno dostatečně": uvádí Pavla Matějková. Město Český Krumlov i další česká města mají například zpracovaný územní plán, který jednoznačně stanoví území vymezená pro "velkoplošný maloobchod". České Budějovice ale nejen v územním, ale ani v regulačním plánu takto vymezenou podmínku nemají. Například lokalita na Lannově třídě, kde má vzniknout OC Černý Pelikán, je vymezeno jako zastavitelné smíšené území, ve kterém lze umisťovat obchody, administrativu, zábavní zařízení.ovšem bez podrobnější specifikace. Chybí konkrétní nástroje regulace aktivit s dopady na obyvatele, dopravní zatížení a budoucí vzhled města.

Pavla Matějková k tomu dodává: "Regulační plán dovoluje v tomto území umisťovat velká obchodní a administrativní centra v téměř libovolném rozsahu. Je možné, aby v tomto území vznikl například malý obchod malého živnostníka, ale zároveň není vyloučeno ani velké obchodní centrum velkého developera."

Zatímco evropská města od trendu velkoplošného maloobchodu ustupují, v České Republice navzdory tomu expanze komerčních gigacenter graduje. Jejich výstavbou ubývá jak zeleně, tak veřejných prostranství vhodných pro obecně prospěšnější využití, než je pouze nakupování a byznys.


Kontakty:
Pavla Matějková, Sdružení Calla
telefon: 387 311 381, email: pavla.matejkova(zavinac)calla.cz

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz