Sdružení Calla
  Dnes je 26. září 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Společná tisková zpráva sdružení Bezjaderná Vysočina, Calla, Hnutí DUHA a Jihočeské matky ze dne 30. 6. 2008

Před diskusí o Dukovanech vláda musí splnit atomové sliby

 

První podmínkou pro vládní diskusi o jaderné energetice musí podle ekologických organizací být splnění slibů, které kabinet dal: plná odpovědnost ČEZ za případné škody a právo obcí nebýt převálcovány při rozhodování o úložištích radioaktivního odpadu. Bezjaderná Vysočina, Calla, Jihočeské matky a Hnutí DUHA to píší v dopise Mirkovi Topolánkovi, který zítra navštíví atomovou elektrárnu v Dukovanech1.

Vláda ve svém programovém prohlášení anoncovala, že:

  • "Bude zrušena omezená odpovědnost provozovatelů jaderných reaktorů za případné škody" - změna atomového zákona zajistí, aby ČEZ nesl plnou finanční odpovědnost za škody při případné havárii na reaktoru.
  • Při "vyhledávání hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva.nepřekročitelným kritériem bude souhlas dotčených obcí".

Ekologické organizace očekávají, že premiér na návštěvě Dukovan tyto záměry potvrdí. Požadují, aby jejich splnění předcházelo další debatě o nových reaktorech.

Podle ekologických organizací by kraj měl ve spolupráci s vládou rozhýbat nová odvětví, aby místní ekonomika tolik nezávisela na jedné velké elektrárně. Připomněly, že v Ústeckém kraji - který se ještě před několika lety ekonomicky naprosto opíral jenom o uhelné doly - dokázal během pouhých osmi let ve spolupráci s agenturou CzechInvest vytvořit 16 000 nových pracovních míst.

Čestmír Vitner z Bezjaderné Vysočiny řekl:
"Případné rozšíření a delší provoz elektrárny v Dukovanech bude mít  dopad na celý kraj Vysočina. Pokud v kraji vznikne většina jaderného odpadu v republice, předpokládám, ze bude také tlak na to, aby byl v kraji ukládán. Vyhořelé jaderné palivo bude svému okolí nebezpečné ještě desítky tisíc let. Ve světě zatím není technologie, která by tento odpad dokázala bezpečně zpracovat."

Hana Gabrielová ze sdružení Calla řekla:
"Větší práva obcí nás mohou dostat mezi státy, kde jsou respektovány demokratické principy při rozhodování o jaderných zařízeních. V příkladu Švédska nebo Finska je vidět, že principy spolurozhodování posilují důvěru místních ke státu. Nezablokují rozhodování, ale naopak umožňují bezkonfliktní řešení ožehavého problému."

Martin Sedlák z Hnutí DUHA řekl:
"ČEZ by měli nést plnou finanční odpovědnost za škody, které atomové elektrárny případně způsobí. V chemickém průmyslu a dalších rizikových odvětvích je to rovněž samozřejmostí. Musí být samozřejmou podmínkou, která patří vytknout před závorku, ve které je celá diskuse o nových reaktorech. Premiér by měl na Vysočině potvrdit zrušení klauzule atomového zákona, podle které by ČEZ hradil jen zlomek eventuálních škod."


Kontakty:
Martin Sedlák, Hnutí DUHA
telefon: 737 128 471, email: martin.sedlak(zavinac)hnutiduha.cz
Edvard Sequens, Sdružení Calla
telefon: 602 282 399, email: edvard.sequens(zavinac)calla.cz
Česmír Vitner, Bezjaderná Vysočina
telefon: 774 315 818

Poznámky:
[1] Kompletní text dopisu:

Vážený pan
Mirek Topolánek,
předseda vlády
Úřad vlády ČR
Nábřeží Edvarda Beneše 4
110 00  Praha 1

dne 28. června 2008

Věc: Vládní debata o nových jaderných reaktorech a Vaše návštěva Vysočiny

Vážený pane premiére,

Vy i další členové vlády v posledních měsících často debatujete o případném budování dalších jaderných reaktorů. Dovolte nám přidat pár argumentů a připomenout Vám vládní sliby v této věci.

Argumenty pro stavbu dalších bloků jaderných elektráren často poukazují na energetickou bezpečnost. Před samotnou debatou o jaderné energetice je třeba vyřešit základní podmínky provozu tohoto odvětví. Jedná se zejména o práva obcí dotčených výstavbou jaderného zařízení a o omezenou odpovědnost provozovatele za případné škody. 

S provozem jaderné elektrárny souvisí  vyhořelé jaderné palivo a další vysoce radioaktivní odpady, pro něž stát hledá trvalé úložiště v  Rohozné a Budišově na Vysočině i jinde. Obyvatelé obcí v obou místech již dali najevo svůj nesouhlas v místních referendech. Výsledek však neznamená, že budou z procesu vyřazeny. Současný atomový zákon nerespektuje názor obcí na umístění jaderného zařízení na jejich území. Neumožňuje ani účast obcí ve správních řízeních o stavbě jaderného zařízení. Stát se namísto dohody s obcemi - partnery, se kterými by jednal jako rovný s rovným - rozhodl vést s místními zastupitelstvy zákopovou válku.

Vláda ve svém programovém prohlášení anoncovala, že: "Další kroky ve vyhledávání hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva bude vláda činit transparentně a nepřekročitelným kritériem bude souhlas dotčených obcí." Jsme přesvědčeni, že splnění tohoto slibu - a z něj vyplývající novela atomového zákona - by umožnilo věcně a smírně řešit problém radioaktivních odpadů.  Věříme, že během své nadcházející návštěvy Vysočiny budete moci oznámit, že vláda svůj plán uskuteční.

Provozovatel jaderných elektráren je podle téhož zákona zvýhodněn na povinném ručení za případnou škodu při jaderné havárii. V České republice platí omezené ručení do výše 6 miliard korun. Riziko vážné jaderné havárie je sice díky technickému pokroku minimální, není však zcela vyloučeno. Provozovatelé jaderných elektráren se holedbají nejvyšší možnou mírou dosažené provozní bezpečnosti - přesto nadále trvají na platnosti omezeného ručení za škodu.

Vaše vláda se ve svém vládním prohlášení zavázala, že: "Bude zrušena omezená odpovědnost provozovatelů jaderných reaktorů za případné škody tak, aby platili tržní pojistné stejně jako v jiných průmyslových odvětvích." Rádi bychom před tím, než případně vyhlásíte podporu novým jaderným zdrojům, slyšeli Vaše slovo, že slib, který kabinet dal, také splníte.

Krajská samospráva a některé obce argumentují ztrátou pracovních míst nebo snížením atraktivity pro návštěvníky poté, co za několik desetiletí bude odstavena jaderná elektrárna Dukovany. S těmito názory nemůžeme souhlasit. Upnutí se na jednoho velkého zaměstnavatele v kraji je ekonomicky nezodpovědné. Kraj má možnosti rozhýbat i další sektory. Ilustrativním příkladem je Ústecký kraj, který se také dříve závisel na jednom jediném odvětví. Ale během pouhých osmi let zde jen pobídky agentury CzechInvest vytvořily více než 16 000 nových pracovních míst.

Jednou - ale ne jedinou - příležitostí pro Vysočinu mohou být decentralizované,  obnovitelné zdroje energie. Bioenergetika vytváří daleko více pracovních míst. Zaměstnává 18 až 19 pracovníků na každý instalovaný megawatt výkonu, to je pět až šestkrát více než u jaderné energetiky; přitom není adekvátně dražší. Obnovitelé zdroje také znamenají větší přínos pro lokální ekonomiku. Zdroje založené na využívaní biomasy, slunce či větru může - na rozdíl od nákladných a složitých jaderných elektráren - provozovat samotná obec nebo místní podnikatelé.

S upřímným pozdravem

Čestmír Vitner, Bezjaderná Vysočina
Martin Sedlák, Hnutí DUHA
Edvard Sequens, sdružení Calla
Monika Wittingerová-Machová, Jihočeské matky

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz