Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 17. 8. 2009

Torza stromů v Českých Budějovicích

     Obyvatelé Českých Budějovic si mohli v posledních měsících všimnout, že některým stromům se namísto úplného pokácení pouze odřízne koruna. Tato stromová torza jsou totiž domovem vzácných druhů brouků, které pro svůj vývoj potřebují kmeny starých stromů. Samozřejmě by bylo vhodnější ponechat na místě celý strom, tomu však často brání ohled na bezpečnostní rizika pro občany procházející v okolí.

     Sdružení Calla i někteří entomologové oceňují v řízeních o kácení stromů přístup odboru životního prostředí českobudějovického magistrátu. Při rozhodování jsou totiž v mnoha případech zohledňovány připomínky občanských sdružení a odborníků. Několik torz stromů zůstalo z důvodu ochrany vzácného hmyzu zachováno v okrajových částech Českých Budějovic, v blízké době bude po jednom torzu k vidění také v ulici F. A. Gerstnera a v parku Háječek poblíž letního kina.

     "Intenzivní hospodaření z lesů i volné krajiny vytlačilo spoustu krásných a ohrožených tvorů do parků, alejí a zahrad. Citlivou péčí o městskou zeleň, kam zachovávání torz stromů nepochybně patří, dáváme některým z nich šanci na přežití," říká Lukáš Čížek z Entomologického ústavu Akademie věd ČR v Českých Budějovicích.

     Péče o městskou zeleň a kácení stromů ve městech proto získává novou dimenzi v podobě záchrany ohrožených brouků, často dokonce chráněných českou i evropskou legislativou. I v centru Českých Budějovic se můžeme setkat s řadou vzácných a zajímavých brouků vázaných na stromy. K relativně častým druhům zde ještě patří asi půlcentimetrový krasec lipový, nápadný kovově lesklými krovkami převážně zelené barvy. Mimo jižní Čechy je však tento brouk mnohem vzácnější. Ve starých jírovcích či topolech se zase vyskytuje ohrožený tesařík Rhamnusium bicolor. Výjimečně můžeme v krajské metropoli pozorovat i největšího českého brouka roháče obecného, jehož larvy žijí nejčastěji v zemi kolem kořenů starých dubů. Podobně i v dalších jihočeských městech poskytují staré stromy útočiště nenápadným, ale zajímavým broučím obyvatelům.

     "Jsme rádi, že v Českých Budějovicích existuje snaha o nalezení kompromisu při kácení stromů. Stromová torza mohou být v městské zeleni zajímavým estetickým prvkem a zároveň poskytnout útočiště ohroženým broukům," říká entomolog Jiří Řehounek ze sdružení Calla.

     "Samozřejmě se v řízeních o kácení snažíme zachovat co možná nejvíce zeleně, o jejímž významu ve městě snad již nikdo nepochybuje," říká Pavla Matějková, která se ve sdružení Calla zabývá účastí ve správních řízeních. "Pokud je však strom skutečně nebezpečný, snažíme se o hledání řešení, které by neohrozilo vzácné druhy," dodává.

     Občanským sdružením i úředníkům je určena brožura "Stromy a hmyz", kterou Calla letos vydala. Obsahuje praktické rady pro účast ve správních řízeních o kácení stromů s ohledem na ohrožený hmyz. Publikace je zdarma k dostání v kanceláři Cally, její elektronickou verzi si pak mohou zájemci stáhnout zde na našem webu v sekci publikací.

 

Kontakty:
Jiří Řehounek , Sdružení Calla
tel.: 387 311 381, e-mail: rehounekj(zavinac)seznam.cz
Pavla Matějková, Sdružení Calla
telefon: 387 311 381, email: pavla.matejkova(zavinac)calla.cz

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
eea-grants norway-grants.jpg pros.jpg
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz