Sdružení Calla
  Dnes je 25. září 2022  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajkaTisková zpráva z 12. března 2010

"Promění klima naší přírodu?" - pozvání na Zelený čtvrtek

Globální změny klimatu kromě dopadů na společnost pocítí především příroda. Jak citelné mohou být u nás ve střední Evropě? Máme očekávat vymírání nebo stěhování jednotlivých druhů? Téma bude obsahem dalšího setkání z řady Zelených čtvrtků, které pořádá sdružení Calla ve spolupráci se společností Rosa. Přednášet a besedovat přijde Zdeněk Faltýnek Fric z Biologického centra Akademie věd ČR a Jihočeské univerzity. Koná se ve čtvrtek 18. března 2010 od 18.00 hodin v galerii Měsíc ve dne, Nová ul. 3, České Budějovice.

Možný budoucí vývoj nelze předpovědět bez pochopení příčin a znalosti historie naší flóry a fauny. Po té, co byly téměř globálně vyhubené velké druhy živočichů (mamuti, mastodonti, ale i celá řada dalších druhů) je mýtus o původních přírodních oblastech bez lidských zásahů opravdu jen mýtem. Dnes již víme, že se naše příroda po poslední době ledové vyvíjela poněkud jinak, než se ne tak dávno učilo na základní škole. Protikladná tvrzení o příchodu našich předků do opuštěné zalesněné krajiny a zavlečení nelesní fauny a flóry zemědělci či kočovnými nájezdníky na jedné straně a na straně druhé teorie o šíření stromů i lesních živočichů z refugií u Středozemního moře do prázdné střední Evropy, nás již nemusí mást.

Příroda není statická, změny se v ní dějí neustále. Mnohé druhy nám mizí, některé přibývají. Příčiny mizení jsou jasné - ubývá vhodných biotopů v důsledku intenzifikace péče o krajinu a zároveň opouštění tradičních metod hospodaření a postupné sukcese. S příčinami stěhování druhů - to již tak jasné není. Dají se vysvětlit jak globálním oteplováním, kdy druhy lépe přežívají v takových oblastech, kde by se jim před lety ještě nedařilo, tak i nabídkou nových biotopů. Nicméně jsou pozorované i posuny v dřívějších příletech tažných druhů ptáků.

Zdeněk Faltýnek Fric řekl: "Existuje řada modelů, předpovídajících možné klimatické efekty na rozmístění druhů v Evropě. Většina druhů ovšem potřebuje k životu i další potřebné podmínky, nejen vhodné klima. Nesmíme proto zapomenout pečovat o naši přírodu, aby nezmizela."

Další informace podá:

Zdeněk Faltýnek Fric, tel.: 736 122 028, e-mail: fric(zavinac)entu.cas.cz
Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, 387 310 166, email: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

 

Akce je podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

a dále v rámci sítě Krasec za finanční podpory Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí a Jihočeského kraje.

eea-grants norway-grants.jpg pros.jpg
zivotni-prostredi-cr.jpg ministerstvl-prostredi-cr.jpg jihocesky-kraj.jpg
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz