Sdružení Calla
  Dnes je 1. února 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajkaTisková zpráva ze dne 29. března 2010

Na jihu Čech opět probíhá obnova hnízdních stěn pro břehule

Sdružení Calla provádí v letošním roce opět obnovu hnízdních stěn pro chráněné břehule říční. Zásahy proběhnou v šesti vybraných pískovnách Jihočeského kraje.

Na rušné ulici Pražská, v místě, kde v hojné míře přebíhají děti do školy v Nerudově ulici má vzniknout další dopravní propojení. Ve velice krátkém úseku mezi křižovatkou na Strakonické a IGY Centra tak vznikne třetí křižovatka. Jaký je smysl této dopravní změny se ptají především obyvatelé dosud klidné čtvrti Nerudovy ulice. Vůči navrhované územní změně se hodlají aktivně bránit.

Břehule říční patří mezi ohrožené druhy ptáků. Původně hnízdily v říčních březích strhávaných jarními povodněmi, do nichž si vyhrabávaly nory. Po regulaci většiny vodních toků si břehule našly náhradní stanoviště v pískovnách a dalších těžebních prostorech, kde jich dnes v ČR hnízdí drtivá většina. Hnízdní stěny však vyžadují každoroční údržbu, především na lokalitách, kde se již písek netěží. V případě dlouhodobého používání hnízdních stěn v nich hrozí tvrdnutí materiálu a namnožení parazitů, čímž se snižuje úspěšnost hnízdění.

Calla se ochraně břehulí věnuje dlouhodobě. V loňském roce realizovala úpravy hnízdních stěn ve třech pískovnách. V pískovně Lžín bylo po úpravě zaznamenáno 129 hnízdních nor, v pískovně Třebeč 48 hnízdních nor a v pískovně Záblatí 686 hnízdních nor, což z této lokality učinilo největší hnízdiště břehulí v Jihočeském kraji. Celkově v těchto třech pískovnách hnízdila téměř třetina jihočeských břehulí, což potvrdila analýza hnízdní populace zpracovaná pro Callu v roce 2009. Vydali jsme také metodické a informační materiály o ochraně břehulí.

V letošním roce se hodláme zaměřit také na další skupiny živočichů, kterým vyhovují úpravy kolmých písčitých stěn. Jedná se především o některé druhy ohrožených bezobratlých živočichů, např. samotářské včely. Těmto aspektům vytváření hnízdních stěn dosud nebyla v ochraně přírody věnována velká pozornost.

"Ochrana břehulí pravděpodobně pomáhá i dalším ohroženým druhům, které v dnešní krajině obtížně nacházejí vhodné podmínky pro život. Rádi bychom tuto problematiku zpracovali podrobněji," říká Jiří Řehounek, který se v Calle věnuje ochraně přírody a obnově území narušených těžbou nerostných surovin.

Rozbíhající se projekt Cally s názvem "Pískovny pro biodiverzitu" byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí ČR. Hlavní část finančních prostředků na obnovu stěn letos poskytne EOG Association for conservation. Projekt byl podpořen také grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

Další informace o projektech Cally na ochranu pískoven získají zájemci na specializovaném webu Jihočeské pískovny, který Calla provozuje. Další informace o břehulích obsahují publikace "Břehule říční - praktické a právní aspekty ochrany v podmínkách ČR a "Břehule říční v jižních Čechách - rozšíření, ohrožení a ochrana".

Kontakt:
RNDr. Jiří Řehounek (Calla) – tel. 605 066 898, e-mail RehounekJ(zavinac)seznam.cz

 

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí ČR. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP ČR.
nzp
Aktivity sdružení Calla na ochranu břehulí říčních podporuje EOG Association for conservation.
eog

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

eea norway grant pros
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz