Sdružení Calla
  Dnes je 28. září 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajkaTisková zpráva ze dne 30. 7. 2010

Sdružení Calla získalo projekt na ochranu biodiverzity

Od července začíná Calla realizovat projekt "Ochrana klíčových biotopů v Jihočeském kraji - těžební prostory a staré stromy". Projekt získal podporu v grantovém řízení Státního fondu životního prostředí ČR.

"Ochrana biologické rozmanitosti patří k prioritám sdružení Calla. Proto jsme při přípravě projektu vytypovali dva okruhy problémů, které řešíme dlouhodobě a podle našeho názoru mají velký potenciál pro ochranu ohrožených druhů," říká vedoucí projektu Jiří Řehounek, který se v Calle věnuje ochraně přírody a obnově území po těžbě surovin.

První část projektu se týká obnovy území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Vědci a nevládní organizace dlouhodobě upozorňují na prokázaný fakt, že současná rekultivační praxe biologické rozmanitosti a ohroženým druhům spíše škodí. Calla se bude v projektu věnovat praktické obnově ve vybraných těžebních prostorech, zpracování studie o ochraně ohrožených druhů bezobratlých na těžbou narušených místech nebo legislativní analýze této problematiky. Více informací o tomto tématu naleznou zájemci na specializovaném webu Jihočeské pískovny .

"Prosazování přírodě blízkých forem obnovy území po těžbě se stalo i díky našim aktivitám v poslední době důležitým tématem. Dlouhodobým cílem zůstává, aby byla ekologická obnova zrovnoprávněna s dosud převažujícími technickými rekultivacemi," komentuje výběr prvního tématu projektu Jiří Řehounek.

Druhá část projektu se zaměřuje na problematiku ochrany starých stromů a na ně vázaných druhů bezobratlých, především hmyzu. Mizení starých stromů z krajiny se totiž stalo jednou z důležitých příčin úbytku biodiverzity. Calla bude v rámci projektu popularizovat a propagovat tzv. "měkké" alternativy ke kácení stromů, a to jak při účasti ve správních řízeních, tak i v praxi. K tématu je přichystán seminář, fotografická soutěž i nová webová stránka.

"V minulých letech jsme získali zkušenosti s progresivními přístupy v ochraně hmyzu vázaného na staré stromy, na níž spolupracujeme i s některými úřady a odborníky. Podstatnou součástí naší činnosti je v tomto případě osvěta, protože mnoho lidí vůbec netuší, jak jsou staré stromy v přírodě důležité," říká Pavla Matějková, která se v Calle věnuje také řízením o kácení dřevin.

Kontakty:

RNDr. Jiří Řehounek (Calla)
- tel. 605 066 898, email: RehounekJ(zavinac)seznam.cz

Mgr. Pavla Matějková (Calla), telefon.: 384 971 933, email: pavla.matejkova(zavinac)seznam.cz

Tento projekt je realizován za podpory Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR

mpcr grant mpcr
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz