Sdružení Calla
  Dnes je 25. září 2022  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajkaTisková zpráva ze dne 7. 10. 2010

Obnova hnízdních stěn pro břehule prospívá i jiným druhům

Sdružení Calla upravilo v letošním roce šest hnízdních stěn pro chráněné břehule říční. V pěti z nich se břehule skutečně usídlily, dvě kolonie patří k největším v Jihočeském kraji. V rámci projektu podpořeného MŽP ČR probíhal také výzkum dalších druhů živočichů na hnízdištích břehulí.

Hlavní skupinou, na kterou se letošní výzkum zaměřil, se stal blanokřídlý hmyz. Mnoho zástupců této skupiny, kteří se běžně označují jako samotářské včely a vosy, si totiž vyhrabává nory v písčitém materiálu. Cílem bylo zjistit, zda strhávání hnízdních stěn druhové spektrum blanokřídlých ochuzuje či obohacuje. Na základě těchto aktivit vznikla analýza, která obsahuje i řadu doporučení pro péči o lokality břehulí.

"Náš výzkum přesvědčivě ukázal, že písčité stěny vzniklé vodní erozí, nepravidelnou těžbou, či cílenými zásahy hostí i celou řadu dalších druhů živočichů. Jedná se v mnoha případech o druhy vzácné, někdy až kriticky ohrožené, často jde o jejich jediné známé místo výskytu v rámci kraje," říká Petr Heneberg, autor analýzy a přední český odborník na břehule.

Písečné stěny obývané břehulemi přitom neobývá pouze blanokřídlý hmyz. Staré nory břehulí slouží k hnízdění jiných druhů ptáků, v dolní části stěn nacházejí úkryt ohrožené ropuchy zelené. Narušování povrchu při úpravách stěn těžkou technikou pak svědčí druhům rostlin, které vyhledávají stanoviště s nedostatkem živin, a živočichů, kteří, vyhledávají místa s otevřenými ploškami písčitého substrátu.

"Osobně mě těší, že analýza potvrdila důležitost tzv. mozaikovité péče o přírodovědně cenné lokality ovlivněné činností člověka. V praxi to znamená, že udržování různorodosti stanovišť vede také k větší rozmanitosti života na nich," uvádí k výsledkům analýzy Jiří Řehounek, který se v Calle věnuje ochraně přírody a ekologické obnově po těžbě.

Analýza vznikla v rámci projektu "Pískovny pro biodiverzitu", který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí ČR. Zájemci si ji mohou stáhnout na specializované webové stránce www.calla.cz/piskovny.

Další informace mohou poskytnout:

RNDr. Jiří Řehounek (Calla)
- tel. 605 066 898, email: RehounekJ(zavinac)seznam.cz

RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.
email: Petr.Heneberg(zavinac)lf3.cuni.cz

 

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí ČR. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP ČR.

zpcr
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz