Sdružení Calla
  Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajkaTisková zpráva ze dne 20. 12. 2010

Calla osloví ministra vnitra otevřeným dopisem ve věci zastavování záplavových zón

Především v záplavové oblasti řeky Malše, v lokalitě u Špačků, došlo v posledních letech ke změnám v možnostech nové výstavby. Změny ve využití území z nezastavitelných ploch rozlivu povodně na území zastavitelné byly přijaty usnesením zastupitelstvem města a následným zanesením do územního plánu Českých Budějovic. Avšak zcela bez ohledu na platné vyhlášky pro ochranu území před povodněmi.

V roce 2009 byla zastupitelstvem města České Budějovice schválena změna územního plánu v lokalitě "U Špačků", jejíž podstatná část se nachází v záplavovém území, úředně stanoveném Krajským úřadem Jihočeského kraje v roce 2005. Změna územního plánu byla schválena v rozporu s obecně závaznou vyhláškou města, která omezuje stavební aktivity v záplavovém území a v rozporu se stanovisky dotčených orgánů státní správy ve vodním hospodářství.

Rozšíření nové výstavby do záplavového území je v rozporu se základními principy protipovodňové ochrany, neboť nová výstavba na navážkách terénu nad úroveň stoleté vody omezí neškodný rozliv povodně nad městem a zhorší povodňovou situaci v původní zástavbě místní části České Budějovice 6.

V poslední době navíc dochází k umisťování staveb i do dalších záplavových zón v Českých Budějovicích, jako například obchodně-administrativní zástavba v lokalitě U Voříškova Dvora.

Jelikož příslušné úřady, ani vedení města odmítají opakované podněty a stížnosti občanů i občanských sdružení, osloví Calla spolu s několika dalšími organizacemi otevřeným dopisem ministra vnitra s žádostí o prošetření těchto změn, neboť letošní povodně opětovně potvrdily, že se nevrátily naposled.


Další informace mohou poskytnout:
Pavla Matějková - Calla, email: pavla.matejkova(zavinac)calla.cz

 

Příloha: Otevřený dopis
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz