Sdružení Calla
  Dnes je 17. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 11. dubna 2013

SÚJB: vývoj hlubinného úložiště je neuspokojivý

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) vnímá práci Správy úložišť radioaktivních odpadů při vývoji hlubinného úložiště jako neuspokojivou a upozorňuje, že nebude moci vydat povolení k umístění hlubinného úložiště v roce 2025. Plyne to z výroční zprávy SÚJB za rok 20121), kterou včera vzala na vědomí vláda.  Obdobně zástupce SÚJB Peter Lietava na mezinárodním fóru2) vloni v říjnu varoval, že Správa úložišť nemá stanovena jasná bezpečnostní kritéria, podle kterých by měla již v roce 2018 vybírat dvě finální lokality.
     SÚJB v dokumentu píše doslova: „Stávající stav vývoje hlubinného úložiště nepovažuje SÚJB za uspokojivý. Přestože SÚRAO veřejně deklaruje bezpečnost hlubinného úložiště jako svojí prioritu, průběh programu vyhledání lokality pro hlubinné úložiště tomu neodpovídá. Celý program je v částech, ke kterým se SÚJB cítí kompetentní vyjadřovat, značně neefektivní. Pokud bude veden dosavadním způsobem, SÚJB s největší pravděpodobností v roce 2025 nebude mít dostatek relevantních podkladů a analýz potřebných pro vydání povolení k umístění hlubinného úložiště.“
    Správa úložišť chce do konce roku 2018 vybrat dvě definitivní lokality pro umístění úložiště. Jedna z těchto lokalit má být do roku 2025 určena pro výstavbu konečného úložiště, druhá z těchto lokalit pak bude sloužit jako náhradní. Začátek stavebních prací je plánován na rok 2030.
   K problematice bezpečnosti budoucího úložiště se vyjádřilo i 131 starostů a 29 zástupců sdružení a dalších subjektů ve výzvě „K hlubinnému úložišti férově“, kterou byli v minulých týdnech obesláni  zákonodárci i ministři.  Byli požádáni o zajištění vysokých bezpečnostních kritérií výběru lokality hlubinného úložiště: „Hlubinné úložiště je považováno za dosud nejlepší známý způsob naložení s dědictvím jaderné energetiky. Musí garantovat izolaci nebezpečného odpadu od všeho živého po statisíce let. Nedokážeme posoudit, zda je to dosažitelné. Jakékoliv kompromisy při hledání stabilní horniny či vývoji izolačních bariér by ale byly ohrožením nás i mnoha budoucích generací.“
   V první řadě ale podepsaní chtějí nastavit jasná a v zákonech zakotvená pravidla, která budou garantovat ochranu jejich práv.  Ve výzvě podepsaní požadují obnovu demokratického a zodpovědného procesu výběru bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Důvodem jsou kroky Ministerstva průmyslu a obchodu, které přestalo brát ohled na názory obyvatel dotčených lokalit a porušilo sliby o dobrovolnosti dalších průzkumů.
   Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Porušené sliby, prudké změny v postupu státu, ale i nejistota, zda vůbec má Správa úložišť jasno v bezpečnostních kritériích výběru, to vše budí vážné pochybnosti a nedůvěru lidí nejen v dotčených obcích. Nejlepší by bylo proces vyhledávání zcela zastavit a nejprve vést vážně míněnou debatu o pravidlech.“

 

Další informace může poskytnout:

Ing. Edvard Sequens, Calla-Sdružení pro záchranu prostředí, 602 282 399, edvard.sequens(zavinac)calla.cz

 

Poznámky:

  1. Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2012
  2. 9. Národní seminář OECD Nuclear Energy Agency  „Forum on Stakeholder Confidence“, 24.-26. 10. v Karlových Varech


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz