Sdružení Calla
  Dnes je 4. února 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společná tisková zpráva ekologických organizací Arnika, Calla, Centrum pro dopravu a energetiku, Ekologický právní servis, Greenpeace, Hnutí DUHA a Zelený kruh ze dne 27. května 2013

MŽP konečně posuzuje energetickou koncepci. Petr Nečas to dříve označil za "lunetický nápad"

Ekologické organizace dnes předkládají vlastní návrhy pozitivního řešení, požadují porovnání různých variant a odstranění již dříve zjištěných závažných nedostatků vládního návrhu

Ministerstvo životního prostředí začalo posuzovat vliv návrhu Státní energetické koncepce na životní prostředí [1]. Ekologické organizace varují před tím, aby šlo pouze o formální proces s předem daným závěrem. Trvají na tom, aby ministerstvo v souladu se zákonem zajistilo porovnání různých variant koncepce a výběr nejlepší z nich. Proto dnes podají i své vlastní pozitivní návrhy řešení. Současně trvají na odstranění nejvážnějších nedostatků koncepce, na které ve svých připomínkách již v loňském roce upozornilo 3.700 občanů.

Ekologické organizace dnes podají Ministerstvu životního prostředí dva vlastní návrhy energetické koncepce ČR Chytrá energie a Energetická (r)evoluce, které vznikly v loňském a předloňském roce ve spolupráci se zahraničními experty [2], [3]. Jedná se o konkrétní, důkladně propočítané návrhy na reformu české energetiky, jejichž realizace by zajistila dostatek energie pro všechny české domácnosti, srazila jejich účty a současně snížila závislost naší ekonomiky na devastující povrchové těžbě uhlí, nebezpečných jaderných elektrárnách i ruské ropě a plynu.

Ačkoli veřejné posouzení koncepce je podle zákona povinné, premiér Nečas jej před časem označil za „lunetický nápad“ [4], [5] a ministerstvo průmyslu jej víc než půl roku odkládalo. Posouzení možných dopadů na životní prostředí (tzv. SEA – Strategic Environmental Assessment) je dalším krokem zákonného procesu, na jehož konci bude moci teprve vláda koncepci schválit [6].

Materiál připravený Ministerstvem průmyslu má podle ekologických organizací řadu závažných chyb. Především nepracuje dostatečně s potenciálem energetické efektivity a nerespektuje potřebu výrazného snížení emisí skleníkových plynů kvůli riziku globální změny klimatu. Předpokládá také masivní finanční podporu kontroverzních projektů, jako jsou nové jaderné reaktory nebo spalovny nevytříděného komunálního odpadu. Souhrn závažných výhrad ekologických organizací je v příloze tiskové zprávy.

Karel Polanecký z Hnutí DUHA řekl:
Při práci na koncepčních materiálech Chytrá energie a Energetická (r)evoluce jsme usilovali o minimalizaci dopadů energetiky na životní prostředí. Uvítáme, když experti MŽP posoudí, zda jsou naše návrhy skutečně šetrnější než vládě předložená koncepce ministra průmyslu. V případě snižování spotřeby fosilních paliv nebo produkce jaderných odpadů nepochybně vyhrajeme.“  

Jan Nezhyba ze sdružení Arnika řekl:
„Návrh ministra průmyslu Kuby nesmyslně počítá s podstatnou úlohou kontroverzních spaloven na energetickém mixu České republiky. Nevládní organizace proto důrazně žádají, aby byly důkladně posouzeny i jejich dopady na životní prostředí - včetně produkce nebezpečných látek jako jsou dioxiny a těžké kovy. Pálení použitých obalů a papíru vrátí jen zlomek energie ve srovnání s tím, kolik se jí spotřebovalo při jejich výrobě. Bioodpady je zase šetrnější kompostovat. Spalování je druhý nejhorší způsob, jak s odpady naložit.“

Jan Rovenský z Greenpeace uvedl:
Dobrá zpráva je, že se ministerstvu průmyslu nepodařilo procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí úplně zabránit. Špatná zpráva je, že Chalupovo ministerstvo životního prostředí se z ní zjevně chystá udělat formální bezobsažnou frašku. Vzhledem k tomu, že vládní návrh energetické koncepce obsahuje pouze jednu jedinou variantu, bude zaručeně nakonec vybrána z těch posuzovaných ta nejlepší i nejhorší zároveň. Rádi bychom tuto pozoruhodnou soutěž jediného závodníka se sebou samým trochu zpestřili předložením našich vlastních podrobných návrhů energetické koncepce. Pokud skončí Chalupovi v šuplíku nebo v koši, jenom tím potvrdí náš pocit, že je to tak celé domluvené předem“.

 

Kontakty:

Jan Nezhyba, Sdružení Arnika, 739 593 364, jan.nezhyba(zavinac)arnika.org
Karel Polanecký, Hnutí DUHA, 775 778 202, karel.polanecky(zavinac)hnutiduha.cz
Jan Rovenský, Greenpeace, 734 620 844, jan.rovensky(zavinac)greenpeace.org
Edvard Sequens, Calla, 602 282 399, edvard.sequens(zavinac)calla.cz
Klára Sutlovičová, Centrum pro dopravu a energetiku, 605 276 909, klara.sutlovicova(zavinac)ecn.cz
Jan Šrytr, Ekologický právní servis, 775 154 087, jan.srytr(zavinac)eps.cz
Daniel Vondrouš, Zelený kruh, 724 215 068, vondrous(zavinac)zelenykruh.cz

 

Poznámky:

[1] http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP148K

[2] http://www.chytraenergie.info/index.php/chytra-energie/publikace

[3] www.energetickarevoluce.cz

[4] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/je-premier-necas-lunetikem

[5] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/otevreny-dopis-nevladnich-organizaci-premieru-necasovi

[6] V rozporu s domněnkou sdílenou částí sdělovacích prostředků vláda dosud energetickou koncepci jako takovou neschválila, ale pouze jí vzala na vědomí a uložila posouzení jejích vlivů na životní prostředí (http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/8BEC0F6B02BA7736C1257AF6002C0D69/$FILE/803%20uv121108.0803.pdf).

 

Příloha:

Co vám ministr Kuba o své energetické koncepci neřekl (shrnutí hlavních problémů a požadavků).


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz