Sdružení Calla
  Dnes je 4. února 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva sdružení Calla a Nechceme úložiště Kraví hora ze dne 3. ledna 2014

Ministerstvo chybilo: průzkumy pro úložiště se odkládají

České Budějovice, Habří  –  Ministr životního prostředí Tomáš Podivínský na doporučení své rozkladové komise zrušil průzkumné území, které bylo stanoveno za účelem vyhledávání hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva na lokalitě Kraví hora na Žďársku [1]. Vyhověl tak odvolání občanských sdružení Calla a Nechceme úložiště Kraví hora. Hlavním důvodem je, že  ministerstvo se vůbec nevypořádalo s otázkou, zda na průzkumu a budoucím využití území pro úložiště existuje veřejný zájem převyšující zájmy místních komunit. Ale došlo i k dalším pochybením.

O stanovení průzkumného území Kraví hora, požádala Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) prostřednictví státního podniku DIAMO již 28. ledna 2013. Průzkumné území, doposud jediné svého druhu v České republice bylo stanoveno rozhodnutím územního odboru Ministerstva životního prostředí v Brně 30. května.  Nyní po roce se tedy bude muset řízení opakovat.

Jde o první lokalitu, kde SÚRAO prokázalo skutečnou hodnotu slibů, které byly dávány samosprávám.  Ještě v listopadu 2012 tvrdilo starostům, že pokud nezíská souhlas všech obcí, průzkumy na dané lokalitě nezahájí a projednávalo se zastupitelstvy písemné smlouvy o spolupráci. Stejnou podmínku odsouhlasila vláda 20. 12. 2012 v Plánu činnosti SÚRAO pro rok 2013 [2].   Navzdory tomu, že se obyvatelé obce Bukov v místním referendu 11. a 12. ledna 2013 postavili proti průzkumu této lokality pro stavbu trvalého úložiště jaderného odpadu, SÚRAO o žádost požádalo.

Starostové 131 měst a obcí a dále zástupci 29 neziskových organizací zejména z vybraných lokalit v reakci na změněný postup státu v březnu 2013 odeslali ministrům a dalším politikům výzvu „K hlubinnému úložišti férově“ [3]. Dodnes není respektována.  Naopak, SÚRAO  bez ohledu na názory obcí a jejich obyvatel požádalo v závěru roku 2013 o stanovení průzkumných území i na ostatních šesti lokalitách v republice.

Martin Schenk ze sdružení Nechceme úložiště Kraví hora řekl: „Rozhodnutí MZP vítáme. Je to vůbec první rozhodnutí po skoro dvanácti měsících, v kterém zástupci státu alespoň částečně vzali v potaz nesouhlas místních komunit se stanovením průzkumného území.“

Edvard Sequens ze sdružení Calla doplnil: „Postup Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Správy úložišť, založil na dlouhodobý konflikt s obyvateli míst, kde stát hledá úložiště. Také ukázal na nutnost zlepšit postavení obcí v zákonech, protože spoléhat jen na sliby státních úředníků by dnes mohl jen nenapravitelný naiva.“

Celý text rozhodnutí ministra životního prostředí o zrušení rozhodnutí o stanovení průzkumného území Kraví hora.

 

Další informace vám mohou doplnit:

Martin Schenk, sdružení Nechceme úložiště Kraví hora, tel.: 777 646 646, E-mail: martin.schenk@habri.eu
Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, tel.: 602 282 399, E-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

 

Poznámky:

[1] Jde o území obcí Bukov, Sejřek, Drahonín, Moravecké Pavlovice, Věžná, Milasín, Olší a Střítež, průzkumné území má mít celkovou rozlohu 17,1 km2.
[2] „Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2013, tříletý plán a dlouhodobý plán“ přijala vláda České republiky 20. prosince 2012. Jde o klíčový dokument, podle nějž v souladu s atomovým zákonem SÚRAO vykonává svou činnost.   Přijatá strategie hledání úložiště zní takto: „Strategie postupu Správy k ověření vhodnosti lokalit pro budoucí HÚ a k výběru dvou kandidátních lokalit předpokládá jednání s obcemi s cílem získání jejich souhlasu se zapojením do výběru lokality. Správa k tomuto předpokládá uzavření písemných dohod s jednotlivými obcemi. Teprve po získání tohoto souhlasu Správa podá na MŽP žádost o stanovení průzkumného území a teprve po jeho stanovení náleží obcím příspěvek jak z průzkumného území dle horního zákona, tak z jaderného účtu v souladu s novelou atomového zákona.“
[3] Výzva „K hlubinnému úložišti férově“: http://www.temelin.cz/images/PDF/Vyzva_uloziste_ferove.pdf


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz