Sdružení Calla
  Dnes je 4. prosince 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 31. března 2014

Posudek ukončil projekt lanovky - lyžovat se na Hraničníku nebude

České Budějovice - Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo další posudek [1], který vystavuje stopku projektu vysoce kapacitní lanovky a sjezdovky na šumavský Hraničník napříč první, nejcennější zónou Národního parku Šumava.  Realizace areálu by měla tak závažné negativní důsledky pro chráněnou přírodu, že projekt nemůže být ministerstvem schválen. Investor by musel získat speciální výjimku od Evropské komise za předpokladu, že Česká republika vyhlásí jako kompenzaci jiné chráněné území stejné kvality.  To ale není reálné.

Na nepřijatelné dopady projektu na přírodu dlouhodobě kromě vědců upozorňuje i Calla a další nevládní organizace. Jako největší problémy záměru vnímají:

  • Projekt je v rozporu s evropským systémem ochrany Natura 2000. Ve všech variantách má významný negativní vliv na celistvost vyhlášené Ptačí oblasti Šumava a Evropsky významné lokality Šumava. Zvláště kritické je ohrožení populace tetřeva hlušce v jádrovém území jeho výskytu nejen provozem lanovky se sjezdovkou, ale i souvisejícím pohybem návštěvníků. Ohroženy jsou ale i další předměty evropské ochrany na české i rakouské straně (biotopy i chráněné druhy, patří mezi ně též rys ostrovid).
  • Záměr je v rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, neboť umisťovat takové stavby s velkým a významně negativním dopadem na přírodu v chráněných územích je zakázáno. Mezi vrcholy Smrčina a Hraničník se nachází jedna z nejvíce zachovalých oblastí na jihovýchodní Šumavě s vzácnými lesními ekosystémy. Masív Smrčiny pokrývá nejrozsáhlejší horský smíšený les na Šumavě, ve kterém zůstal zachován vyšší podíl buku a jedle oproti jiným částem Šumavy, kde jednoznačně převládá smrk. S ohledem na přírodní hodnoty bylo toto území zahrnuto do 1. a 2. zóny Národního parku Šumava.
  • Protože lanovka bude dopravovat i horská kola či běžkaře a předpokládán je vznik i dalších outdoorových aktivit, negativní dopad bude na mnohem širší území a to prakticky na celý pravý břeh Lipna na jedné straně a Trojmezenskou horu na straně druhé. Tento vliv nelze efektivně regulovat, naopak požadavky na využití území pro rekreační aktivity budou narůstat a to s výrazně negativním vlivem na přírodu celé oblasti.

Edvard Sequens z Cally doplnil: „Národní park právě čelí odborně nepodloženému pokusu svého dnešního vedení o zrušení ochrany cenných území vyčleněných pro lanovku prostřednictvím změny zonace v projednávaném Plánu péče. Posudky, které zaplatilo Ministerstvo životního prostředí, ale jednoznačně ukazují na nutnost upřednostnit zde zájmy přírody před developerskými záměry s nejistými ekonomickými dopady.“

Veřejnost se může k předloženým návrhům Posudku i hodnocení vlivů na životní prostředí vyjádřit ještě do 3. dubna [2].

 

Další informace poskytne:

Edvard Sequens, Calla – tel: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

 

Poznámky:

1) Jde hned o několik posudků. Posudek o vlivech záměru na životní prostředí, zpracovaný Ing. Petrem Mynářem, INVEK s.r.o. (návrh stanoviska na str. 69-77), dále oponentní posudky k dopadům na ptačí oblasti a  evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 zpracované RNDr. Milanem Macháčkem, EKOEX Jihlava (Příloha 1) a Mgr. Vladimírem Melicharem (Příloha 2) jsou  ke stažení zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX01aUDM4Ml9wb3N1ZGVrRE9DXzg2ODM5MDE1NDEyMTQ5MjI3NDQucGRm/MZP382_posudek.pdf

Posudek k dopadům na ptačí oblasti a  evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 zpracovaný prof. RNDr. Vladimírem Bejčkem, CSc.  je k dispozici zde:
http://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX01aUDM4Ml92eWhvZG5vY2VuaU5hdHVyYURva3VtZW50YWNlRE9DXzIzODM5MDU3MjQyMDgxODU3OtkucGRm/MZP382_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf 
Všechny dokumenty pořízené v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí záměru „Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník“ jsou k dispozici zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP382

2) Vyjádření k posudku i celému hodnocení vlivů je možné zasílat do 3. dubna na adresu: evzen.dolezal@mzp.cz © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz