Sdružení Calla
  Dnes je 26. září 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společná tisková zpráva organizací Hnutí DUHA a Calla ze dne 30. října 2018

Konec jaderných reaktorů v Dukovanech na obzoru otevírá šanci na modernizaci české energetiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu musí začít urychleně pracovat na moderní energetické koncepci České republiky, která zohlední rychlý vývoj technologií, proměňujících se trhů i potřebu urychleně snížit emise skleníkových plynů. Je to nezbytné nejen pro životní prostředí udržitelné pro život, ale i pro naši energetickou bezpečnost.

     Závěry vládních analýz zaměřených na možnosti, jak postavit nové atomové reaktory [1] vedou k úvahám o odkladu rozhodnutí o nich ze strany premiéra i ministryně průmyslu [2]. Snaha neustále prodlužovat životnost dnes již zastaralých reaktorů pracujících v Dukovanech přes padesátiletou dobu provozu, nemusí být úspěšná.  Naopak na své využití čeká nevyčerpaný potenciál energetické efektivity, obnovitelných zdrojů energie a opatření při budování funkční decentrální energetiky.

Ještě před zpracováním nového koncepčního řešení může ministerstvo průmyslu i obchodu učinit několik konkrétních kroků:

  • Přestat odkládat novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, která zajistí novou tržně konformní podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a to i pro malé výrobce – obce, občana i drobné podnikatele.
  • Ve spolupráci s distributory elektřiny a Energetickým regulačním úřadem připravit tarifní podmínky pro samostatné výrobce elektřiny, které zajistí spravedlivé rozdělení nákladů na distribuční sítě a zároveň podpoří rozvoj vlastní výroby elektřiny.

    Konec fungujících jaderných reaktorů v Dukovanech nebude znamenat sociální a ekonomický kolaps regionu.  Ukázaly to výsledky dvouletého výzkumu "Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovan", který byl realizován přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a Energetických Třebíčskem [3]. Došel k závěrům, že: „Ukončení činnosti EDU by zcela jistě znamenalo útlum na lokálním pracovním trhu. Na základě analýzy je možné odhadnout, že zhruba 800 pracovních míst by postupně zaniklo přímo v jaderné elektrárně a minimálně obdobný počet u subdodavatelských firem sídlících v okolí EDU. … Pracovní místa by nebyla zrušena skokově a někteří zaměstnanci by se zřejmě uplatnili u jiných subjektů. Určitý počet pracovních míst by jistě vznikl ve spojitosti s demolicí elektrárny a rekultivací prostředí.“ [4]

Edvard Sequens, energetický konzultant Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, řekl:  „Zjištění, že stavbu nových reaktorů politici jen tak nezařídí, otevírá šanci proměnit naši energetiku od spalování uhlí a velkých drahých jaderných elektráren k decentrální s dominancí čistých obnovitelných zdrojů. V opačném případě by se z nás mohl stát ostrovní energetický skanzen uprostřed Evropy.“

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: „Další odložení rozhodnutí o nových jaderných blocích ukazuje, že je čím dál pravděpodobnější, že bude celá hlavní vize české energetiky zaslouženě odložena do archivu. Důležitější otázka je, zda se nyní vrhne stát se stejnou vehemencí na obnovitelné zdroje, zvyšování efektivity a akumulaci energie. Jiný realistický plán na stole není.“


Další informace mohou doplnit:

Edvard Sequens, energetický konzultant Calla, 602 282 399, edvard.sequens@calla.cz
Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

 


Poznámky:

[1] Podle Usnesení vlády č. 415 ze dne 22. 6. 2018
[2] Lawsuit Risks May Prompt Czechs to Delay Costly Nuclear Plan, Bloomberg, 29. 10. 2018, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-29/lawsuit-risks-may-prompt-czechs-to-delay-costly-nuclear-project
Životnost Dukovan by se podle Babiše mohla prodloužit o deset let, ČTK, 30. 10. 2018, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zivotnost-dukovan-by-se-podle-babise-mohla-prodlouzit-o-deset-let/1680961
[3] Stránky projektu: http://urrlab.cz/cs/profil/scenare-dukovany/aktuality
[4] Výsledky studie představené v článku „Budoucnost regionu v okolí Jaderné elektrárny Dukovany“ http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6713077

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz