Sdružení Calla
  Dnes je 11. prosince 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložžišti ze dne 8. listopadu 2018

Užž šesté průzkumné území pro úložžiště zrušil soud

Obce a spolky opět vyhrály nad nekvalitní prací státních úředníků

I v poslední zbývající žžalobě na platnost průzkumného území pro hlubinné úložžiště vysoko radioaktivních odpadů  v lokalitě Hrádek na Jihlavsku uspěly obce a místní spolek proti nekvalitní práci státních úředníků [1].  Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí ministra žživotního prostředí, kterým bylo toto průzkumné území v roce 2015 stanoveno.

    ŽŽaloby proti rozhodnutí ministra žživotního prostředí na sedmi lokalitách podalo 18 obcí a 6 spolků. Celkem šestkrát uspěly, senáty téhož soudu již dříve zrušily platnost průzkumných území v lokalitách Čertovka u Lubence na pomezí Plzeňského a Ústeckého kraje, Březový potok v Pošumaví, Horka a Kraví hora na Vysočině a Magdaléna na Táborsku. Jediná žžaloba týkající se průzkumného území Čihadlo na Jindřichohradecku neuspěla, ale obce i spolky se vůči rozsudku odvolaly.

   Hlavním důvodem, pro který se soud rozhodl zrušit průzkumné území na lokalitě Hrádek je, žže Ministerstvo žživotního prostředí akceptovalo postup Správy úložžišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která účelově odděluje geologické průzkumy od záměru, ke kterému směřují, tedy vybudování hlubinného úložžiště. Tento postup „salámovou“ metodou, který SÚRAO opakuje doposud, je chybný a je nejvyšší čas jej změnit. Bez jasně daných pravidel a férového procesu problematiku jaderného odpadu řešit nelze.

   V letošním roce má dojít ke snힾení počtu zvažžovaných lokalit z devíti (v minulých letech k původním sedmi přibyly další dvě poblힾ jaderných elektráren Temelín a Dukovany) na čtyři. Pro tento výběr lokalit ale Správa úložišť radioaktivních odpadů hodlá použžít výsledky geologických prací, které byly získány na většině průzkumných územích, jejichž platnost zrušil soud. To citelně zpochybňuje právní korektnost celého výběru.

Petra Nováková, starostka obce Cejle řekla: „Další rozhodnutí soudu ve prospěch obcí a spolků je pro nás  velice potěšující zpráva. Opět se ukázalo, žže ani stát si nemůžže v takto důležžitých otázkách rozhodovat dle svých uvើení a měl by si již konečně uvědomit, žže na postoj a rozhodnutí občanů musí brát zřetel.

Martin Schenk, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložžišti řekl: “Opět se ukazuje, jak nekvalitní práci odvádí SÚRAo za celou dobu, kdy se snažží vybrat lokalitu pro hlubinné úložžiště. Tímto rozhodnutím soudu bylo také potvrzeno, žže geologické práce, které na daných průzkumných územích probíhaly a dodnes probíhají, jsou v rozporu se zákonem. Přesto si SÚRAO našlo další výmluvu a do médií pustilo informaci, žže na dané práce průzkumné území nepotřebovalo.”

Platforma proti hlubinnému úložžišti sdružžuje 45 členů (31 obcí a měst a 14 spolků) za účelem prosazování takového způsobu hledání řešení problému vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů, který bude otevřený, průhledný a v němž obce a veřejnost budou mít zákony dostatečně garantované možžnosti hájit své oprávněné zájmy www.platformaprotiulozisti.cz.


Další informace mohou poskytnout:

Martin Schenk, předseda spolku Nechceme úložžiště Kraví hora z.s. a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložžišti, tel.: 777 646 646, e-mail: martin.schenk@habri.eu
Pavel Doucha, právní zástupce žžalujících obcí a spolků, partner Doucha Šikola advokáti s.r.o., tel.: 608 873 437, e-mail: doucha@dsadvokati.cz
Pavlína Nováková, starostka obce Cejle, tel.: 737 952 830, e-mail: starostka@cejle.cz
Martin Novák, starosta obce Hojkov, tel.: 777 673 484, e-mail: ouhojkov@tiscali.cz
Petr Marek, starosta obce Milíčov, tel.: 724 174 442, e-mail: oumilicov@volny.cz
Iva Reichová, starostka městyse Nový Rychnov, tel.:  724 163 919, e-mail: mestysnovyrychnov@gmail.com
Ludmila Fučíková, spolek 2. Alternativa, tel.: 720 664 440, e-mail: lida.fuc@post.cz

 


Poznámky:

[1]  V lokalitě Hrádek žžalobu na rozhodnutí ministra žživotního prostředí podaly obce  Cejle, Hojkov, Milíčov a Nový Rychnov a spolek 2. Alternativa: http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/lokality/hradek/pravni-stav-hra/zaloba-proti-rozhodnuti-ministra-zivotniho-prostredi-ze-dne-13-9-2015.html
Rozsudek Městského soudu v Praze ze 7. listopadu 2018 zde:
http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/lokality/hradek/rozsudek-mestskeho-soudu-v-praze-ze-7-11-2018-ktery-zrusil-rozhodnuti-o-stanoveni-pruzkumneho-uzemi.html

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz