Sdružení Calla
  Dnes je 4. února 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společná tisková zpráva Našeho domova a Cally ze dne 10. prosince 2018

Změna územního plánu rozhodne o údolí Rudolfovského potoka

V úterý 11. prosince proběhne veřejné projednání změny územního plánu obce Jivno, které se týká především údolí Rudolfovského potoka. Ochránci údolí z rudolfovského spolku Náš domov a další občané dlouhodobě usilují o zachování této oázy klidu v současném stavu a bez další zástavby.

Nové projednávání je reakcí na zrušení některých částí územního plánu, které na návrh nevládních organizací v tzv. přezkumném řízení zrušil krajský úřad. Náš domov a Calla se celého procesu schvalování aktivně účastní a hájí v něm zájmy ochrany přírody. Kromě Našeho domova a Cally uplatnili připomínky k územnímu plánu Jivna také někteří občané Rudolfova. K nové zástavbě ve VKP Rudolfovský lom se postavil negativně také odbor životního prostředí českobudějovického magistrátu.

„Během posledních měsíců z návrhu změny některé kontroverzní záměry zmizely, což hodnotíme určitě pozitivně. Přesto bychom rádi ještě od zástavby uchránili celé území významného krajinného prvku Rudolfovský lom. S tím půjdeme i na veřejné projednávání do Jivna,“ říká za spolek Náš domov Jaroslav Valevský ml.

„Nad hranou údolí přibyla v návrhu opět plocha k zástavbě, která byla krajským úřadem v přezkumném řízení zrušena,“ připomíná Zdeňka Sobíšková z Našeho domova.

„Usilujeme také o to, aby se v údolí nezvyšovala automobilová doprava, která je problematická jak z pohledu ochrany přírody, tak i rekreačního využití místních cest,“ připojuje se Eliška Štěpánová z Našeho domova.

„Případ údolí Rudolfovského potoka ukazuje, jak je důležité zajímat se o věci veřejné. Bez občanské angažovanosti by významný krajinný prvek Rudolfovský lom neexistoval a už by se dávno stavělo. Mnoho podobných záměrů však bohužel prochází v územních plánech bez povšimnutí,“ uzvírá Jiří Řehounek z Cally.

Veřejné projednání o návrhu změny ÚP Jivno se koná 11. 12. 2018 od 10 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jivno.

 

Kontakty:

MUDr. Jaroslav Valevský (Náš domov) 606 287 428
Ing. Eliška Štěpánová (Náš domov) 603 719 527
Ing. Zdeňka Sobíšková (Náš domov) 606 257 142
Jaroslav Valevský (Náš domov) 602 846 414
Ing. Milan Dušejovský (Náš domov) 723 576 643
RNDr. Jiří Řehounek (Calla) 734 238 963

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz