Sdružení Calla
  Dnes je 3. března 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 9. září 2019

Pískovna Ledenice ukrývá přírodovědné poklady. Pojďte je s námi objevit!

V pískovně Ledenice probíhá v současné době biologický průzkum a také zásahy na podporu biologické rozmanitosti. Ochránci přírody zvou veřejnost na exkurzi.

Pískovna Ledenice na Českobudějovicku je už mnoho let opuštěným těžebním prostorem. Těžbou štěrkopísku vznikla zajímavá přírodní stanoviště, zejména mokřady a písčiny, do nichž se nastěhovala řada běžných i ohrožených druhů rostlin, živočichů i hub. Část dna byla naneštěstí zavezena navážkou, ze které dnes vyrůstá rumištní vegetace. Ochránci přírody a biologové se proto pustili do obnovy a vytváření vzácných stanovišť.

Vloni na podzim proběhl první plánovaný zásah, který spočíval ve vytvoření dvou tůněk a okolních mokřadů a obnově písčin na dně pískovny. V letošním roce pak následoval biologický průzkum, který odhalil výskyt několika ohrožených druhů, o nichž se do loňského roku nevědělo. Výsledky průzkumu pomohou při plánování druhé etapy zásahů na podporu biologické rozmanitosti.

"Rádi bychom pozvali veřejnost na exkurzi do Pískovny Ledenice, kterou pořádáme v sobotu 14. září. Všem zájemcům alespoň část z přírodovědných pokladů, které pískovna ukrývá, i se způsoby jejich ochrany,“ říká Jiří Řehounek, který má projekt v Calle na starosti a podílí se také na biologickém průzkumu ledenické pískovny.

Součástí akce bude mimo jiné odchyt a kroužkování ptáků nebo odchyt a určování vodního i suchozemského hmyzu. Exkurzi povedou ornitolog Petr Veselý a entomologové Tomáš Ditrich a Jiří Řehounek. Právě Tomáš Ditrich z Pedagogické fakulty JU byl také iniciátorem ochranářských zásahů v ledenické pískovně. K zapůjčení budou pro účastníky vodní i suchozemské síťky na hmyz. Sraz je naplánován v 9:00 u ledenické čistírny odpadních vod.

Tipy na výlet do dalších zajímavých pískoven najdou zájemci o turistiku, cyklistiku, geocaching, fotografování nebo pozorování přírody na  specializovaném webu „Objevte svou pískovnu“ (http://www.calla.cz/objevtesvoupiskovnu/).

 

Kontakt:

RNDr. Jiří Řehounek (Calla) - RehounekJ@seznam.cz, 605 066 898

 

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz