Sdružení Calla
  Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 22. prosince 2020

Jak Calla chránila pískovny v roce 2020

 

I v roce 2020 se Calla zaměřila na ochranu a biologický průzkum přírodně cenných jihočeských pískoven. Péči o pískovny byl zasvěcen zejména podzim. Jak konkrétně jsme tedy v pískovnách pracovali?

Vytvoření nové tůně v Pískovně Třebeč: Nová tůň vznikla na pozemku, který Calla před lety dostala darem v Pískovně Třebeč na Borovansku. Nahradila zarůstající staré tůně a podpořila populace obojživelníků, mimo jiné čolků a blatnic, a dalších vodních živočichů. Vzhledem k deštivému podzimu nemohl do pískovny projet bagr, takže jsme museli přikročit k ručnímu vyhloubení.

Vyřezání náletu v Pískovně Lžín: Pokračovali jsme ve vyřezávání náletu ve Lžíně na Soběslavsku, zejména před hnízdními stěnami samotářských včel. V této pískovně jich každoročně hnízdí několik tisíc, a to včetně ohrožených druhů. Prořezali jsme také okolí tůněk, aby se tolik nezanášely listím. U Pískovny Lžín bylo také nutné opravit informační tabuli, která byla patrně záměrně povalena.

Vyřezání náletu v Pískovně u Žemličky: Vyřezali jsme náletové dřeviny u největší tůně, v níž se každoročně rozmnožují všechny tři druhy jihočeských čolků (čolek velký, horský a obecný). Došlo i na ruční vytrhávání náletu na místě výskytu rosnatky okrouhlolisté a dalších ohrožených druhů rostlin. Pískovna se nachází nedaleko Hluboké u Borovan.

„Chránit ohrožené druhy v jihočeských pískovnách můžeme pouze díky podpoře a pomoci řady lidí, kterým je třeba poděkovat. V první řadě jsou to kolegové a přátelé, kteří nám pomáhají přímo fyzickou prací nebo s odbornými konzultacemi. Dále pak drobní dárci, kteří naše projekty podporují finančně. Dlouhodobě nám pomáhají také projekty z grantového programu Ministerstva životního prostředí,“ říká Jiří Řehounek z Cally.

Biologický průzkum zaměřený na vodní hmyz a obojživelníky: Ve spolupráci s entomologem Vojtěchem Kolářem proběhl letos velký průzkum vodního hmyzu v jihočeských pískovnách, do něhož jsme zahrnuli i všechny tůně na "našich" lokalitách. V průběhu průzkumu byly v několika pískovnách potvrzeny všechny tři druhy jihočeských čolků a vůbec poprvé zaznamenány některé druhy obojživelníků. Zároveň byla nalezena celá řada ohrožených či vzácně se vyskytujících druhů vodních ploštic, brouků a vážek. Výsledky průzkumu využijeme při další péči o pískovny. Zprávu o průzkumu najdou zájemci zde: http://www.calla.cz/…pdf.

„Bohužel se v několika pískovnách ukázal negativní vliv nepůvodních druhů ryb,“ říká Vojtěch Kolář z Entomologického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty JU. „Kvůli nim se v tůních vyskytovalo mnohem méně druhů, hlavně u břehů, kde byly v mělké vodě s dostatkem vegetace chráněny před rybími predátory. V takových tůních nelze nijak manipulovat s vodní hladinou a je pak velmi obtížné nepůvodní druhy eliminovat. Přenášení ryb nebo jiných vodních živočichů na nové lokality proto rozhodně nedoporučejeme,“ dodává Vojtěch Kolář.

Monitoring pískoven: Každoročně probíhá v naší režii také biologický průzkum lokalit, které máme v péči. Letos byl kromě výše uvedených zaměřen také na Pískovnu Ledenice, kde jsme vloni a předloni vytvořili kaskádu tří tůní. Zásahy byly velmi úspěšné a dnes se již v tůních rozmnožují čolci a žijí ohrožené druhy brouků a ploštic.

„V příštím roce se samozřejmě chystáme v ochraně cenných pískoven pokračovat. Čeká nás opět vytváření tůní, obnova písčin, ale i odstranění nepůvodní invazní křídlatky,“ uzavírá Jiří Řehounek.

 

Kontakty:

RNDr. Jiří Řehounek (Calla), 605 066 898
RNDr. Ing. Vojtěch Kolář (BC AV ČR & PřF JU)

 

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz