Sdružení Calla
  Dnes je 25. dubna 2018  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Rozsireni zavodu HBSW...

Tiskova zprava
z 3. prosince 1999


Pujde pri rozsireni zavodu HBSW Dobra voda pouze o sklady ?

V roce 1992 byl uveden nedaleko Novych Hradu u obce Bynov do provozu ojedinely zavod na vyrobu zdrave balene pitne vody. Ke sve pocatecni produkci 7,4 mil.litru vody vyuzival podzemni zdroje vody, ktere cerpal v mnozstvi 6 l/vt. z jednoho vrtu. V roce 1998 bylo dodano na trh jiz 154,5 mil. litru vody a v temze roce ziskala a.s. HBSW souhlas Okresniho uradu v Ceskych Budejovicich s cerpanim vody ze tri vrtu v mnozstvi 31 l / vt. coz predstavuje rocni mnozstvi 757.000 metru kubickych za rok.

Takto ziskany prirodni zdroj je balen do umelohmotnych, tzv. PET lahvi na trech linkach a branu zavodu opusti rocne 248 milionu lahvi Dobre vody. Presto, ze jednou z podminek k vystavbe zavodu byla recyklace obalu z produkce, tedy PET lahvi a jejich postupne nahrazeni sklenenymi lahvemi, dodnes se s touto podminkou, ale i vlastnim slibem akciova spolecnost HBSW nevyrovnala a zahlcuje trh nevratnymi obaly. Naopak v dobe, kdy uplynul rok od prechodne trileteho obdobi k nabyti ucinnosti vladniho narizeni o nakladani s obaly, prichazi s pozadavkem rozsirit vyrobu o dalsi linku s vykonem 20 tis. lahvi za hodinu, tj. 90 mil. lahvi za rok Toto rozsireni vyroby mimo jine predstavuje i vystavbu novych skladu, rozsireni mistni komunikace, parkoviste kamionu a osobnich vozidel a halove pristavby o rozmerech 330 x 24 metru. Zastavena plocha 2,5 ha se zvetsi o cca 1,5 ha a plocha novych zpevnenych ploch, tj. vcetne parkovist rovnez 2,2 ha.

V techto dnech bylo uzavreno prvni kolo posuzovani vlivu stavby "Rozsireni vyroby zavodu HBSW Dobra voda" na zivotni prostredi dle zakona c. 244/1992 Sb. Verejnost, nevladni organizace, odborne instituce a samozrejme prislusne organy statni spravy se mely moznost vyjadrit k dokumentaci posuzujici mozne stavby na zivotni prostredi. Zakonne prilezitosti pripominkovat stavbu vyuzili nekteri vlastnici soukromych zdroju pitne vody, aby vyjadrili nespokojenost s kvalitou nahradnich zdroju, ktere jim spolecnost HBSW vybudovala. Nesouhlasne se k dokumentaci vyjadrila nevladni ekologicka sdruzeni, a to i mimoregionalni, jako napr. Centrum pro podporu obcanu Deti Zeme a Spolecnost pro trvale udrzitelny zivot.

Rovnez organy statni spravy zaujaly k pozadavku jednoho z nejvetsich producentu PET lahvi sva stanoviska. Referat zivotniho prostredi Okresniho uradu v Ceskych Budejovicich bude napriklad v samostatnych rizenich rozhodovat o umisteni stavby s ohledem na dotceni krajinneho razu, ochranneho pasma lesa a vodniho zdroje, avsak zasadni kladne ci zaporne stanovisko nevydal. Naproti tomu Sprava CHKO Trebonsko nesouhlasi s dokumentaci, ktera vyznela vstricne pro zamer rozsirit vyrobu balene vody a upozornuje na mozne negativni vlivy teto vyroby na vlastni uzemi CHKO, na nevyuziti bezprostredniho zeleznicniho napojeni i na neresenou koncovku likvidace PET lahvi . Obecni urad Petrikov opakovane upozornuje na kriticke snizeni hladiny vody ve studnich a pozaduje zajisteni nahradniho zdroje vody. Prava ovlivnit stavbu na svem spravnim uzemi nevyuzilo mesto Nove Hrady.

Naopak, svou pravomoc vyuzilo Ministerstvo zivotniho prostredi a na zaklade skutecnosti, ze stavba bude provadena v Chranene oblasti podzemni akumulace vod si vyhradilo vydani stanoviska o hodnoceni vlivu na zivotni prostredi.

Predstava bezkonfliktniho prubehu rizeni se oproti roku 1991, kdy se o teto "ekologicke stavbe" rozhodovalo, se investorovi komplikuje a to nejen vzhledem k zakonnym lhutam v procesu EIA, ale i z duvodu zastaveni uzemniho rizeni, coz ucinil logicky Stavebni urad Nove Hrady pote, co HBSW nepredlozilo a ani nemohlo predlozit vysledek projednavani vlivu stavby na zivotni prostredi. Ze nejde pouze o vystavbu nove vyrobni haly, i kdyz zejmena tato stavba by mela zejmena negativni vliv na krajinny raz, ale zejmena o reseni dalsich souvislosti od dopravniho zatizeni komunikaci smerem na CHKO Trebonsko a Novohradsko, pres nepotvrzene moznosti ovlivnovani mnozstvi a kvality podzemnich zdroju pitne vody, dokazuji stanoviska vznesena k dokumentaci.

Sdruzeni Calla, Jihoceske matky, Jihoceske sdruzeni ochrancu prirody, Zelene srdce Epropy, Spolecnost pro trvale udrzitelne ziti a dalsi nevladni organizace nesouhlasi ve svych vyjadrenich k dokumentaci s rozsirenim zavodu Dobra Voda. Pozaduji doplneni dokumentace o vsechna rizika negativniho vlivu vystavby zavodu, jeho provozu i vyrobku na zivotni prostredi. Vyzyvaji HBSW a.s. Dobra voda ke splneni zavazku o recyklaci obalu ze sve produkce a to jeste pred nabytim platnosti vladniho narizeni.

Nevyresenost nakladani s odpadem vznikajicim dodavanim vyrobku Dobra voda na trh v nevratnych obalech je podle naseho soudu dostatecnym duvodem k vydani nesouhlasneho stanoviska k predlozenemu zameru.


nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, 384 971 934, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz