Sdružení Calla
  Dnes je 27. března 2015  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Anglická vlajka

Ochrana přírody a krajiny

Aktuality:

Eliášova štola
 

23. 3. 2015 - Na další přírodovědné vycházce se v sobotu 11. dubna pomyslně přeneseme do prvohor, konkrétně do českobudějovického permu. S geologem Petrem Rajlichem vyrazíme na "Výpravu do Eliášovy dědičné štoly" v Úsilném. Sraz účastníků bude v 9:30 na zastávce českobudějovické MHD Nemanice (vyčkáme příjezdu linky č. 2 v 9:35). Tentokrát je nutné se na vycházku předem přihlásit, protože počet účastníků je omezen! Další informace naleznete v pozvánce.

Kalouš
 

15. 3. 2015 - Další sezónu přírodovědných vycházek jsme zahájili v pátek 13. března. Vycházku "Soví houkání ve Čtyřech Dvorech" vedl ornitolog Petr Veselý. Ačkoli jsme procházeli místy s prokázaným výskytem několika sov, nakonec se je nepodařilo chytit ani přilákat na hlasovou nahrávku. Přesto většina z 86 účastníků vydržela až do konce poslouchat výklad o sovách, nahrávky jejich hlasů i povídání o jiných opeřencích a jejich hnízdech.

  5. 3. 2015 - Už v pátek 13. března startujeme "Sovím houkáním ve Čtyřech Dvorech" další ročník přírodovědných vycházek s Callou. Toho loňského se zúčastnilo rekordních 412 milovníků přírody. Jako letošní novinku jsme vytvořili k přírodovědným vycházkám novou webovou stránku, kde najdou zájemci nejen aktuální informace, ale také fotogalerii ze všech dosavadních vycházek. Více se dozvíte také z tiskové zprávy.
Poradna
  27. 2. 2015 - Již více než deset let občanům pomáhá a radí naše ekoporadna. V roce loňském roce jsme zodpověděli 265 dotazů. Nejčastěji se v poradně zabýváme energetikou, ochranou přírody, obnovou území po těžbě surovin nebo právními aspekty ochrany životního prostředí. Informace o naší ekoporadně (včetně formuláře pro dotazy) jsou k dispozici na našem webu. K tématu si můžete přečíst také aktuální tiskovou zprávu.
nuclear
  20. 1. 2015 - O ochranu údolí Rudolfovského potoka se stále více zajímají média. Reportáž o VKP Rudolfovský lom, územním plánu a podivných prodejích pozemků v obci Jivno odvysílala Česká televize v pořadu Nedej se!, další reportáž natočil také štáb Jihočeské televize. Zastánci výstavby v údolí se odmítli ukázat před kamerami.
pískovna Cep
  15. 1. 2015 - Na lednovém Zeleném čtvrtku s názvem "Vymírání pod ochranou státu" jsme si s entomologem Lukášem Čížkem povídali o tom, proč ani velké peníze v ochraně přírody nezabraňují vymírání dalších druhů, k čemu máme rezervace a proč vymírají zároveň druhy lesů i bezlesí. Dotkli jsme se i problematiky evropských fondů a jejich role v ochraně biologické romanitosti. Akci, která se konala tradičně v českobudějovické galerii Měsíc ve dne, navštívilo 42 účastníků.
stěna
  6. 1. 2015 - Krajský úřad zrušil několik částí územního plánu obce Jivno. Stalo se tak v přezkumném řízení, k němuž dala podnět Calla, Jihočeské matky a někteří vlastníci pozemků. Zrušení se týká stavebních parcel ve VKP Rudolfovský lom a pod hrází rybníka Mrhal a také nové vodní nádrže na Rudolfovském potoce. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě. Ochránci údolí Rudolfovského potoka tak slaví v krátké době druhý významný úspěch, protože už v listopadu byla potvrzena registrace VKP Rudolfovský lom.
  5. 1. 2015 - Calla se účastnila zjišťovacího řízení EIA na obchvat Srubce. Ve svých připomínkách navrhovala hlavně posouzení různých variant záměru a také podrobnější zpracování biologického průzkumu, protože trasa navrhovaného obchvatu prochází po severní hranici místního odkaliště, důležité lokality z hlediska výskytu ohrožených druhů. I proto jsme žádali, aby na tento záměr proběhl celý proces posuzování vlivů na životní prostředí, s čímž se ztotožnil i krajský úřad. Závěry řízení najdete zde.
pobřežní linie
  3. 1. 2015 - Prosincová vydání časopisů Živa a Vesmír se věnují ochraně postindustriálních stanovišť. Ve Vesmíru vyšel článek Kláry a Jiřího Řehounkových "Pískovny pro biodiverzitu aneb Rekreací za lepší ochranu ohrožených druhů". V Živě se tématu věnují Robert Tropek a Jiří Řehounek v příspěvku "Popílkoviště jako nečekaná šance na záchranu bezobratlých živočichů ohrožených vyhynutím".
Ploskočenka
  30. 12. 2014 - Projekt "Pískovna Lžín - pískovna pro biodiverzitu", který jsme mohli realizovat díky podpoře MŽP ČR, pomalu končí. Díky němu víme mnohem víc o ohrožených druzích v pískovně. Odhalil např. výskyt vzácné mouchy, která má zatím pouhých patnáct známých lokalit, několika ohrožených druhů blanokřídlých, pískomilných střevlíků a obojživelníků. Díky němu se můžeme o lžínskou pískovnu do budoucna lépe starat. Zajímá-li vás biodiverzita pískovny podrobněji, podívejte se do zprávy o biologickém průzkumu.
pískovna Cep
  28. 12. 2014 - V pískovně Cep II na Třeboňsku běží už třetím rokem unikátní projekt přírodě blízké obnovy, který realizuje tým jihočeských biologů pod vedením Kláry Řehounkové (PřF JU) ve spolupráci se společností Českomoravský štěrk. Projekt před dvěma lety zvítězil v mezinárodní soutěži Quarry Life Award a podílí se na něm také Calla. Podívejte se na video, které bylo o projektu letos natočeno, nebo na fotografie na našem Facebooku.
Břehule
  9. 12. 2014 - Zatímco břehule právě zimují někde v Africe, Calla už začíná shánět prostředky na obnovu jejich hnízdních stěn v roce 2015. Pokud nám chcete pomoci, můžete se i letos stát adoptivními rodiči jihočeských břehulí nebo věnovat břehulí adopci svým blízkým jako netradiční vánoční dárek. Na darovací certifikát napíšeme jméno podle vašeho přání. Podrobnosti se dozvíte na webu "Adoptujte břehuli!" nebo v aktuální tiskové zprávě.
kytka
  18. 11. 2014 - Krajský úřad potvrdil registraci významného krajinného prvku (VKP) Rudolfovský lom. S existencí VKP nesouhlasí vlastníci některých pozemků, kteří by chtěli v údolí další zástavbu a rozhodnutí patrně opět napadnou u soudu. Za zachování údolí v současném stavu se staví Calla, Jihočeské matky a rudolfovské sdružení Náš domov, stejně jako stovky dalších občanů. Podrobnosti si můžete přečíst v tiskové zprávě.
  18. 11. 2014 - Sezónu přírodovědných vycházek s Callou pro letošek ukončila listopadová akce "Krmítka v Branišovském lese" spojená s odchytem a kroužkováním ptáků. Rekordních devět vycházek (z toho "Výprava do Ortů" proběhla pro velký zájem dvakrát) navštívilo celkem 412 zájemců o přírodu. Široký tématický záběr sahal tentokrát od geologických zajímavostí přes rostliny, motýly, obojživelníky a ptáky až k netopýrům.
pole
 

15. 11. 2014 - Vycházka s názvem "Krmítka v Branišovském lese" proběhla v sobotu 15. listopadu. Její hlavní součástí byly ukázky odchytu a kroužkování ptáků (nejen) na speciálních krmítkách určených pro vědecký výzkum. Vycházku vedli ornitologové Petr Veselý a Jana Beránková a setkala se se značným zájmem účastníků, kterých dorazilo dvaašedesát.

stěna
  10. 11. 2014 - Ochránci údolí Rudolfovského potoka z Našeho domova, Cally a Jihočeských matek nevzdali snahu o zachování této lokality. Aktivně se účastní probíhajícího řízení o registraci VKP Rudolfovský lom. Na jejich návrh také krajský úřad zahájil přezkumné řízení k novému územnímu plánu obce Jivno, který počítá s novou zástavbou v údolí. Více informací se dozvíte z tiskové zprávy.
Smrčina
  3. 11. 2014 - Ministerstvo životního prostředí vydalo nesouhlasné stanovisko EIA k záměru lanovky a sjezdovky na šumavský Hraničník. Ministerstvo na základě zpracovaných posudků muselo dojít k závěru, který říkáme od počátku - dopady na životní prostředí by byly tak zásadní a v rozporu s českými i evropskými předpisy na ochranu přírody, že stavbu nelze povolit. Oproti tomu jsou úvahy samospráv, že lanovka by nastartovala rozvoj šumavských obcí, jen spekulacemi. Více v tiskové zprávě.
Skryj starší aktuality » Zobrazit starší aktuality »
fotka
  30. 10. 2014 - Entomologové zabývající se ochranou hmyzu sepsali výzvu "Nezneužívejme broukoviště proti broukům", v níž reagují na aktuální situaci v ČR. Vypočítávají v ní rizika a omezení broukovišť z hlediska ochrany ohrožených druhů hmyzu. Autoři se obracejí především na kolegy, kteří se na různých úrovních zabývají ochranou či kácením starých stromů. Výzva se stala také oficiálním stanoviskem výboru České společnosti entomologické.
Motýl
  4. 10. 2014 - U pískovny Lžín na Soběslavsku instalovala Calla novou informační tabuli, která informuje o zdejších přírodních zajímavostech. Jedná se o další z výstupů letošního projektu, jehož cílem je zpracovat v pískovně biologický průzkum a provést zásahy na ochranu ohrožených druhů. Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na grafický náhled informační tabule nebo si přečtěte tiskovou zprávu.
Netopýr
  20. 9. 2014 - Druhá zářijová přírodovědná vycházka zavedla účastníky v sobotu 20. září do přírodní památky Tůně u Špačků. Vycházku za zajímavými druhy rostlin, ptáků a hmyzu vedli botanik Leoš Lippl, ornitolog Petr Veselý a entomolog Jiří Řehounek. Vycházku si nenechalo ujít dvaačtyřicet zájemců o přírodu. A zvláště nejmenší účastníky zaujalo kromě kroužkování ptáků také překonávání brodu.
stěna
  18. 9. 2014 - Ochránci údolí Rudolfovského potoka vydali tiskové prohlášení, v němž se ohrazují proti nepravdivým výrokům starosty Obce Jivno Josefa Makovce v médiích. Vypočítávají v něm stručně důležité argumenty proti další zástavbě v údolí, které jivenská radnice prosadila do nového územního plánu.
Netopýr
  5. 9. 2014 - V pátek 5. září proběhla už sedmá letošní přírodovědná vycházka. Se zooložkou Lenkou Barčiovou se její účastníci vydali "Za netopýry na Vrbenské rybníky". Součástí vycházky byla také ukázka živých netopýrů (rezavého a vodního) a určování letících netopýrů podle hlasu tzv. bat detektorem. Pro děti byly připravené drobné úkoly s netopýří tématikou.
Přírodovědné vycházky
  1. 9. 2014 - Po prázdninové přestávce pokračuje cyklus přírodovědných vycházek s Callou, který Calla pořádá už od roku 2008. Již tento pátek se můžete vypravit "Za netopýry na Vrbenské rybníky", v sobotu 20. září nás čeká "Výprava k Tůním u Špačků" a sezónu zakončíme tradičním kroužkováním ptáků. Další informace najdete v tiskové zprávě.
Břehule
  26. 8. 2014 - Celkový počet hnízdních nor, které letos vyhrabaly břehule v pískovně Lžín na Soběslavsku, se v létě zastavil na čísle 197. Pískovna tak potvrdila, že patří k nejdůlěžitějším hnízdištím břehulí v jižních Čechách. I proto o ni Calla dlouhodobě pečuje a také letos na jaře obnovila s pomocí těžké techniky hnízdní stěnu. Další informace o ochraně břehulí naleznou zájemci na webu "Adoptujte břehuli".
Přástevník kostivalový
  24. 8. 2014 - Biologický průzkum odhalil na území významného krajinného prvku Rudolfovský lom několik chráněných a vzácných druhů živočichů. Překvapivý je především nález přástevníka kostivalového, celoevropsky chráněného motýla. Jde o další argument pro potvrzení registrace VKP Rudolfovský lom, o kterém nyní rozhoduje krajský úřad. Více informací najdete v tiskové zprávě.
stěna
  6. 8. 2014 - Úsilí místních občanů a nevládních organizací o ochranu údolí Rudolfovského potoka nekončí. Odpůrci další zástavby tohoto zachovalého kousku přírody se momentálně snaží o potvrzení registrace významného krajinného prvku Rudolfovský lom a podali podněty k přezkumnému řízení územního plánu obce Jivno. Více informací v tiskové zprávě.
žába
  7. 7. 2014 - Na pískovně Cep II je nová informační tabule o výzkumných plochách, na jejichž dnešní podobě a výzkumu spolupracuje i Calla. Vznikla ve spolupráci Českomoravského štěrku, Přírodovědecké fakulty JU, Biologického centra AV ČR a Cally. Fotografii tabule najdete na našem Facebooku.
Břehule
  20. 6. 2014 - V pískovně Lžín na Soběslavsku, kde Calla na jaře opět obnovila hnízdní stěnu, už břehule vyhrabaly více než stovku nor. Kromě nich jsou ve stěně k vidění také stovky nor samotářských včel. Calla letos sleduje také výskyt dalších skupin organismů v této pískovně, což do budoucna pomůže lépe plánovat péči o tuto cennou lokalitu. Více informací v aktuální tiskové zprávě, článku v MF DNES a na webu Adoptujte břehuli!
skokan
  17. 6. 2014 - Projekt přírodě blízké obnovy v pískovně Cep II, na kterém se Calla podílí, zaujal média. Podívejte se na reportáž České televize.
motýl
  17. 6. 2014 - Přírodovědná vycházka s názvem "Za motýly na Vrbenské rybníky" byla před prázdninami poslední. Po hrázích rybníků a okolních loukách vedli účastníky v neděli 15. června entomologové Zdeněk Hanč a Jiří Řehounek. Ačkoli se na počátku zdálo, že počasí motýlům nepřeje, nakonec se jich objevilo poměrně dost. Akci si nenechalo ujít 38 zájemců o přírodu.
Orty
  15. 6. 2014 - Pro velký úspěch jsme zopakovali přírodovědnou vycházku "Výprava do Ortů" s geologem Jihočeského muzea Petrem Rajlichem. Vycházka proběhla v sobotu 7. června a zúčastnila se jí další čtyřicítka zájemců o přírodu a geologii. Trasa vedla přes hrdějovickou pískovnu k Ortům, kde se účastníci podívali i do podzemních prostor.
Potápník
  8. 6. 2014 - Pískovna Cep II je důležitou lokalitou pro ochranu přírody a vědecký výzkum. Kromě osídlování suchozemských stanovišť, na němž se podílí také Calla, zde tým entomologů a hydrobiologů zkoumá také osídlování tůní vodními bezobratlými. O prvních výsledcích výzkumu na cepských pískovnách a významu drobných vodních nádrží pro ochranu přírody informuje společná tisková zpráva vědců, těžařů a Cally.
pískovny
  2. 6. 2014 - Jako reakci na četné žádosti jsme do rubriky Publikace přidali šanon materiálů Pískovny za humny vydaný v roce 2007, který se týká využití pískoven v ekologické výchově. Publikace je již dlouho beznadějně rozebraná, můžete se však podívat na její náhled. Vážným zájemcům pošleme na vyžádání obsah šanonu v tiskové kvalitě.
Vycházka
  27. 5. 2014 - Čtvrtá přírodovědná vycházka s Callou zavedla účastníky v neděli 25. května do podhůří Blanského lesa. Vedli ji zooložka Pavla Robovská a entomolog Jiří Řehounek a jmenovala se "Za obojživelníky do Hradců". Jak název napovídá, zaměřila se hlavně na žáby a čolky, ale i na jiné vodní živočichy. Ve slunném nedělním dopoledni přilákala vycházka rekordní návštěvu 75 zájemců o přírodu.
Vycházka
  17. 5. 2014 - Letošní třetí přírodovědná vycházka zavedla účastníky v sobotu 10. května "Za jarní květenou do okolí Vidova". Určování a pozorování zajímavých druhů rostlin a hmyzu měli na starosti botanik Milan Štech a entomolog Jiří Řehounek. Vycházka do kamenolomu, lesního údolí potoka, zajímavých luk i světlého lesa vyvrcholila nalezením velmi vzácných druhů - vratičky měsíční a jestřábníku skvrnitého.
Orty
  29. 4. 2014 - Letošní druhá přírodovědná vycházka nesla název "Výprava do Ortů". Geolog Jihočeského muzea Petr Rajlich prošel s účastníky trasu přes hrdějovickou pískovnu k Ortům, kde se podívali i do podzemních prostor. Hlavním tématem vycházky byl tedy vznik kaolínu a jeho povrchová i podpovrchová těžba. A někteří si domů odnesli také hosínské železné kuličky.
hnízdní stěna
  20. 4. 2014 - Díky podpoře ministerstva životního prostředí i mnoha drobných dárců z projektu "Adoptujte břehuli!" se nám podařilo v dubnu opět obnovit hnízdní stěny pro břehule. Letos jsme pro obnovu vybrali "naše" tradiční lokality v pískovnách Třebeč a Lžín. A tlačil nás čas, protože letošní teplé jaro přílet stěhovavých ptáků hodně uspíšilo... Více informací v tiskové zprávě.
kroužkování
  15. 4. 2014 - První letošní přírodovědná vycházka "Kroužkování u rybníka Lusný" s ornitologem Petrem Veselým proběhla v sobotu 12. dubna. Součástí vycházky byly ukázky odchytu a kroužkování ptáků, jiné opeřence účastníci pozorovali nebo se učili poznávat podle zpěvu. A nakonec příjemně překvapilo i slunečné počasí, které zcela ignorovalo předpověď.
stěna
  2. 4. 2014 - Jivenské obecní zastupitelstvo schválilo kontroverzní územní plán, který stále obsahuje plány na další zástavbu v údolí Rudolfovského potoka, a to včetně území významného krajinného prvku Rudolfovský lom. Občanská sdružení, která územní plán dlouhodobě kritizují, se ale nevzdávají a proti kontroverzním záměrům v údolí hodlají i nadále vystupovat. Podrobnosti v tiskové zprávě.
Smrčina
  31. 3. 2014 - Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo další posudek, který vystavuje stopku projektu vysoce kapacitní lanovky a sjezdovky na šumavský Hraničník napříč první, nejcennější zónou Národního parku Šumava. Realizace areálu by měla tak závažné negativní důsledky pro chráněnou přírodu, že projekt nemůže být ministerstvem schválen. Na nepřijatelné dopady projektu na přírodu dlouhodobě kromě vědců upozorňuje i Calla. Podrobnosti v tiskové zprávě.
Poradna
  23. 2. 2014 - Ekoporadna Cally zodpověděla v loňském roce celkem 328 dotazů, které se týkaly ochrany životního prostředí. Specializuje se především na témata ochrany přírody a energetiky, jako jediná v ČR nabízí také konzultace v oboru přírodě blízké obnovy území narušeného těžbou nerostných surovin. Více v tiskové zprávě.
Břehule
  20. 2. 2014 - V únorové besedě z cyklu Zelených čtvrtků jsme se ohlédli za Ptákem roku 2013 - břehulí říční. Biolog dlouholetý spolupracovník Cally Petr Heneberg vyprávěl o ohrožených druzích těžařů, ptáků i bezobratlých. Protože nejen břehule našly v pískovnách nový domov.
Orel mořský
  16. 2. 2014 - V Hošticích u Volyně byl nelezen mrtvý orel mořský. Chemický rozbor potvrdil, že příčinou smrti kriticky ohroženého dravce byla otrava nervovým jedem karbofuranem. Od začátku roku jde v ČR již o třetí potvrzený případ otravy orla mořského, přestože je u nás trávení zakázáno již šedesát let a karbofuran se nesmí na celém území EU používat, prodávat ani skladovat. Více informací v tiskové zprávě ČSO a Cally, na webu Karbofuran nebo v rozhovoru k tématu v Magazínu Leonardo Českého rozhlasu.
Jivno
  21. 1. 2014 - V bouřlivé atmosféře a za účasti asi sedmdesáti občanů proběhlo veřejné projednávání územního plánu obce Jivno. Většina přítomných přišla kvůli záměrům na výstavbu v údolí Rudolfovského potoka, které odmítá mnoho místních obyvatel i občanská sdružení Náš domov, Calla a Jihočeské matky. I přes dílčí ústupky zřejmě od některých kontroverzních záměrů obec nehodlá ustoupit. Více se dozvíte z reportáže České televize nebo z článku v Českobudějovickém deníku.
stěna
  14. 1. 2014 - V pondělí 20. ledna proběhne v místním hostinci již druhé veřejné projednávání návrhu územního plánu obce Jivno. Stejně jako u prvního projednávání se očekává bouřlivá atmosféra. Občanská sdružení i obyvatelé okolních obcí se nechtějí smířit s novou zástavbou v přírodně zachovalém údolí Rudolfovského potoka, kterou návrh obsahuje. Více informací ve společné tiskové zprávě občanských sdružení Náš domov a Calla.
radiace
  11. 1. 2014 - Na pískovně Cep II v CHKO Třeboňsko skončila další etapa rekultivace, na níž se výrazně podíleli jihočeští biologové. Vzniká tak unikátní komplex ploch sloužících ochraně přírody a vědeckému výzkumu. Více informací naleznete ve společné tiskové zprávě Cally, společnosti Českomoravský štěrk a pracovní skupiny Ekologie obnovy na PřF JU.
Mladošovice
  4. 1. 2014 - Hlavním tématem aktuálního dvojčísla časopisu Veronica (5-6/2013) se stala obnova krajiny po těžbě. Obsah čísla a několik volně přístupných článků najdete zde. Volně přístupný je mimo jiné i jeden z článků Kláry a Jiřího Řehounkových "Pískovna pro biodiverzitu". Pro čtení ostatních článků si musí zájemci opatřit tištěnou verzi časopisu.
Zelený čtvrtek
  2. 1. 2014 - První beseda cyklu Zelené čtvrtky v roce 2014 bude s MUDr. Miroslavem Šutou na téma "Chemie kolem nás, pomáhá i škodí". Dozvíme se, co vlastně za chemikálie kupujeme v obchodech. Beseda se koná 16. 1. 2014 od 18 hodin v galerii Měsíc ve dne, Nová ul. 3, České Budějovice. Plakátek ke stažení.
Kulík
  21. 12. 2013 - Na pískovně Cep II v CHKO Třeboňsko momentálně probíhají práce na další etapě rekultivace. Díky vstřícnému přístupu firmy Českomoravský štěrk bude opět velká plocha ponechána přírodě blízké obnově. Na projektu obnovy se podílejí biologové z Jihočeské univerzity, Akademie věd ČR a Cally. Na snímky živočichů, kteří se usídlili na území obnoveném vloni, se můžete podívat na Facebookovém profilu Cally.
Břehule
  8. 12. 2013 - Na webu České televize je ke shlédnutí předvánoční reportáž o našem projektu "Adoptujte břehuli!". Natáčelo se u hnízdní stěny v pískovně Lžín na Soběslavsku, kde letos břehule vyhrabaly 238 nor. Více informací o pískovně Lžín najdete na webu Jihočeské pískovny, o projektu břehulích adopcí pak na webu Adoptujte břehuli! Na reportáž se můžete podívat zde.
Břehule
  1. 12. 2013 - Chcete své blízké potěšit originálním vánočním dárkem? Udělejte z nich adoptivní rodiče ohrožených břehulí a pod stromeček jim dejte darovací certifikát. Projekt "Adoptujte břehuli!" běží již třetí sezónu. Za tu dobu našly stovky břehulí domov v hnízdních stěnách, o které Calla pečuje. Letos vyhlásila Česká společnost ornitologická břehuli Ptákem roku. Další podrobnosti o břehulích adopcích se dozvíte v tiskové zprávě nebo na webu.
Břehule
  17. 11. 2013 - Břehuli říční coby letošnímu Ptákovi roku pomalu končí funkční období. "Našim" břehulím se letos poměrně dařilo, byť musely čelit extrémně chladnému jaru a lijákům. V letošním roce jsme obnovili stěnu v pískovně Lžín, kde břehule vyhrabaly 238 hnízdních nor, a v pískovně Záblatí, kde jsme napočítali 154 nor. Stěna v pískovně Třebeč byla v dobrém stavu, takže obnovou neprošla a počet nor stoupl na 150. Chcete nám pomoci s péčí o ohrožené břehule v příští roce? Adoptujte břehuli!
pole
 

17. 11. 2013 - Sedmá a pro letošek poslední přírodovědná vycházka s Callou se jmenovala "Krmítka na tankodromu" a konala se v sobotu 9. listopadu na sídlišti Máj a v okolí Mladohaklovského a Velkého Vávrovského rybníka. Ornitolog Petr Veselý ukázal zájemcům ptačí krmítka určená pro vědecký výzkum, několik odchycených ptačích druhů, odchytovou síť i kroužkování. Vycházka přilákala osmačtyřicet zájemců o přírodu.

Rosnička
  5. 11. 2013 - V úterý 5. 11. uspořádala Calla v Českých Budějovicích odborný seminář "Vodní a mokřadní živočichové v pískovnách: ochrana a management", kterého se zúčastnilo 61 zájemců. Akce byla druhým dílem volného cyklu seminářů věnovaných přírodě blízké obnově a ochranářskému managementu pískoven a dalších těžebních prostorů. Na seminář odpoledne navázala přednáška "Cep II - pískovna pro biodiverzitu", kterou pořádala Daphne ČR. Více informací najdete v pozvánce a tiskové zprávě.
Zelený čtvrtek
  17. 10. 2013 - Říjnový Zelený čtvrtek Cally a Duhy s názvem "Velcí a divocí se vracejí" se zabýval tématikou návratu zubrů, praturů a divokých koní do české přírody. Biolog Miloslav Jirků z Biologického centra AV ČR představil návrat "velkých spásačů" jako výzvu péče o krajinu v 21. století.
hřib
  12. 10. 2013 - Letošní šestá přírodovědná vycházka s Callou se jmenovala "Za houbami na Borek" a konala se v sobotu 12. října. Vedli ji předseda Mykologického klubu Jihočeského muzea Rudolf Mašek a entomolog Jiří Řehounek. Vycházku poznamenala nižší účast, pravděpodobně kvůli mrazivému a deštivému rannímu počasí.
hřib
 

6. 10. 2013 - Zveřejněné programy politických stran jsou v oblasti životního prostředí nápadně vágní. Zelený kruh jim proto položil přímé a konkrétní otázky k ovzduší, těžbě, dotacím a občanským právům. Strany se výrazně shodují na ochraně obcí před těžbou uhlí a také na odmítnutí dotací jaderné elektřiny, které požaduje ČEZ. Naopak většina stran váhá nad sankcemi za překračování limitů znečištění ovzduší či právem občanů podílet se na rozhodování. Pro podrobné odpovědi klikněte zde.

stěna
  27. 9. 2013 - Veřejné projednání územního plánu obce Jivno proběhlo v bouřlivé atmosféře. Občanům a nevládním organizacím vadí záměry na další zástavbu v údolí Rudolfovského potoka, jeho zprůjezdnění pro auta a další kontroverzní záměry. K návrhu územního plánu poslala svoje připomínky i Calla. Více se dozvíte v reportáži Českobudějovického Deníku a MF DNES.
Netopýr
  21. 9. 2013 - Druhá zářijová přírodovědná vycházka "Výprava za řezanem pilolistým" zavedla účastníky na bývalý tankodrom. Krom tajemné rostliny zmíněné v jejím názvu prezentovali botanik Petr Koutecký a entomolog Jiří Řehounek i další zajímavé druhy organismů, včetně šesti druhů vrb. I přes občasný déšť dorazilo na vycházku devatenáct zájemců o přírodu.
rekultivace
  16. 9. 2013 - Projektu ekologické obnovy v pískovně Cep II si začínají všímat média. V obsáhlém článku se mu věnovaly např. Hospodářské noviny. Reportáž o projektu natočil také televizní štáb pořadu Chcete mě? Více informací o projektu najdete také na jeho webové stránce.
Rudolfov
  15. 9. 2013 - Krajský úřad zamítl odvolání proti registraci významného krajinného prvku Rudolfovský lom. Území kolem kamenolomu v údolí Rudolfovského potoka se tak dočkalo ochrany. Přímo v lomu a také v jeho okolí přitom obec Jivno prosazuje novou zástavbu rekreačními objekty, která by znamenala kácení stromů a další negativní vlivy na přírodu a životní prostředí.
pobřežní linie
  7. 9. 2013 - Klára Řehounková z PřF JU a Jiří Řehounek z Cally vedli autobusovou exkurzi "Těžba surovin jako příležitost pro ochranu přírody aneb Ekologická obnova jako alternativa technických rekultivací", kterou uspořádala Česká společnost pro ekologii. Trasa vedla přes pět přírodovědně zajímavých pískoven v jižních Čechách. Akci zakončila přednáška pro účastníky v Třeboni, na kterou se k lektorům připojil ještě Petr Bogusch z PřF UHK.
Netopýr
  6. 9. 2013 - Přírodovědná vycházka "Netopýří safari na sídlišti Vltava" proběhla v pátek 6. září. Se životem létajících savců seznámila 42 účastníků zooložka Lenka Barčiová v zahradě CEGV Cassiopeia, na sídlišti Vltava a na vrbenských rybnících. Děti si mohly pohladit handicapovaného netopýra rezavého, hledání netopýrů na sídlišti a v jeho okolí velmi usnadnil bat detektor.
Smrčina
  28. 8. 2013 - Ministr životního prostředí Podivínský při své návštěvě šumavského Hraničníku, kde hrozí lanovka se sjezdovkou použil jednostranné informace v její prospěch. Proto jsme se mu (Calla, Česká společnost ornitologická, Hnutí DUHA a Okrašlovací spolek Zdíkovska) poslali otevřený dopis s poukázáním na ty nejzásadnější omyly a pozvali ho na místo znovu, aby si mohl vyslechnout také názory vědců a seznámit se se studiemi, které k problematice existují. Více k projektu lanovky na Hraničník.
Vřetonoška
  8. 8. 2013 - Aktivity ochránců přírody a vědců na odkalištích vzbudily v poslední době zájem mnoha médií. I proto natáčely na hodějovickém odkališti českobudějovické teplárny dva televizní štáby. Reportáž Jihočeské televize si můžete pustit zde, reportáž České televize najdete zde. Další informace si můžete přečíst ve společné tiskové zprávě Biologického centra AV ČR a Cally.

Cep
  8. 8. 2013 - V dobývacím prostoru Cep II na Třeboňsku vzniká zatím největší plocha přírodě blízké obnovy v ČR. Biologové zde objevili desítky ohrožených druhů živočichů, rostlin i hub. Unikátní projekt propojující ochranu ohrožených druhů s vědeckým výzkumem představují ve společné tiskové zprávě Calla, společnost Českomoravský štěrk a pracovní skupina Ekologie obnovy při katedře botaniky PřF JU.

Rudolfov
  31. 7. 2013 - Majitelé pozemků se opět odvolali proti registraci významného krajinného prvku Rudolfovský lom. O odvolání, které obsahuje řadu nepravdivých tvrzení, bude rozhodovat krajský úřad. Občanská sdružení včetně Cally ochranu území podporují. Obec Jivno společně s majiteli pozemků plánuje v lomu a jeho okolí novou zástavbu rekreačními objekty, která je podle nevládních organizací i mnoha občanů nepřiměřená a poškodila by tamní přírodu.
Okáč metlicový
  17. 7. 2013 - Nečekanou šancí pro záchranu ohrožených druhů se stala odkaliště. Existují dokonce i takové druhy, pro něž jsou tyto plochy takřka jedinou šancí na přežití. Čeští vědci nedávno publikovali článek s tímto tématem v prestižním časopise Biological Conservation. Více se dozvíte z tiskové zprávy Biologického centra AV ČR a Cally.
Rudolfov
  2. 7. 2013 - Již podruhé v krátké době byl českobudějovickým magistrátem registrován významný krajinný prvek (VKP) Rudolfovský lom. Předchozí rozhodnutí kvůli formálním nedostatkům zrušil krajský úřad. Údolí Rudolfovského potoka, v němž lom leží, je nyní ohroženo zástavbou, proti které se staví místní obyvatelé a občanské sdružení Náš domov. Calla jejich úsilí o ochranu údolí a registraci VKP Rudolfovský lom dlouhodobě podporuje.
cedule
  28. 6. 2013 - Po dobu prázdninových měsíců jsou návštěvní hodiny poradny omezeny na středy od 14 do 17 hodin. Lze ale využít e-mailové kontakty na naše specialisty. Děkujeme za pochopení.
můra
  21. 6. 2013 - Ani mračna komárů neodradila patnáct zájemců o přírodu od účasti na letošní třetí přírodovědné vycházce s názvem "Za nočními motýly na tankodrom". Hlavní část vycházky byla zaměřena na odchyt motýlů a dalšího hmyzu s pomocí světelného zdroje. Počasí nám tentokrát přálo a přítomné děti si užívaly nejen entomologických pozorování, ale i posunuté večerky.
Břehule
  17. 6. 2013 - Nejjednodušší a opravdu trvalou pomocí pro břehule by byla obnova přírodního stavu alespoň některých středně velkých řek v naší krajině, která by umožnila opětovný vznik přirozených kolmých břehů. Takové řeky by mohly v krajině volně meandrovat a během povodní se rozlévat do okolí, aniž by způsobily větší škody. Obnova by tak prospěla nejen břehulím a dalším ohroženým druhům, ale lidem. Podrobnosti k tématu najdete v tiskové zprávě, kterou vydávají Calla a Česká společnost ornitologická.
Břehule
  15. 6. 2013 - V sobotu 15. června uspořádala Calla exkurzi za ptákem roku. Akce "Břehule za humny" se konala v pískovně Lžín na Soběslavsku, která je jedním z největších hnízdišť břehule říční v jižních Čechách. Sedmadvacet účastníků pozorovalo nejen břehule, ale také samotářské včely, které s nimi sdílejí hnízdní stěnu. Další informace naleznete v tiskové zprávě. O lžínské pískovně se dozvíte více na našem webu.
fotka
  8. 6. 2013 - Na webu České televize si můžete nyní pustit film režiséra Mariána Poláka s názvem Břehy pro břehule. Z mnoha pohledů a na řadě míst ČR mapuje osudy letošního ptáka roku. Pozorní pozorovatelé v něm odhalí i některá jihočeská hnízdiště, včetně pískovny ve Lžíně, kde se o hnízdní stěnu břehulí stará Calla. Film si můžete stáhnout zde.
zelený čtvrtek
  16. 5. 2013 - Květnový Zelený čtvrtek s názvem "Náš soused je netopýr" proběhl 16. května v českobudějovické galerii Měsíc ve dne. O tajemném životě netopýrů, jejich soužití s člověkem a možnostech ochrany ve městech mluvila Petra Schnitzerová z České společnosti pro ochranu netopýrů. Největšímu zájmu se těšilo závěrečné představení tří živých netopýrů rezavých, kteří jsou trvale v lidské péči kvůli zraněním.
Břehule
  15. 5. 2013 - Na vlnách Českého rozhlasu jste si mohli poslechnout pořad Ekofórum věnovaný břehuli říční, letošnímu ptákovi roku. Řeč byla mimo jiné o břehulích adopcích, kterými Calle pomáhají příznivci břehulí při obnově jejich hnízdních stěn. Pokud jste pořad nestihli, můžete si ho pustit zde. A pokud chcete také pomoci břehulím, všechno podstatné najdete na webu "Adoptujte břehuli!".
Chcete mě?
  13. 5. 2013 - Aktuální vydání pořadu Chcete mě? se věnuje v hlavní reportáži tzv. hmyzím hotelům. Jedná se o jednoduchý způsob, jak vytvořit pro volně žijící hmyz vhodný úkryt a místo rozmnožování. Na pořad, na jehož natáčení se podílela i Calla, se můžete podívat zde.
orchidej
  11. 5. 2013 - Květnová přírodovědná vycházka "Za orchidejemi a ďáblíkem na Vrbenské rybníky" proběhla v sobotu 11. května. Průvodci světem vzácných rostlin byli účastníkům botanici Zuzana Štípková a Milan Kotilínek. I přes deštivé počasí se vycházka vydařila. A nehledě na posunutou vegetační sezńu nakonec kvetly i orchideje - prstnatce májové. Fotografie z přírodovědných vycházek najdou od letoška zájemci na Facebookovém profilu Cally.
lom
  9. 5. 2013 - Calla podporuje snahu občanského sdružení Náš domov, které prosazuje registraci významného krajinného prvku Rudolfovský lom. K té již jednou došlo, ale krajský úřad rozhodnutí českobudějovického magistrátu zrušil, takže řízení o registraci probíhá znovu. Cílem občanských sdružení je účinně ochránit krajinářsky, biologicky i rekreačně významné území kolem Rudolfovského potoka, kde hrozí na katastru obce Jivno nová zástavba na úkor zeleně.
Břehule
  21. 4. 2013 - V polovině dubna dokončila Calla letošní obnovu hnízdních stěn pro břehule. V jižních Čechách jsme upravili stěny v pískovnách Záblatí a Lžín, třetí upravená stěna v pískovně u Kamýku se nachází ve středních Čechách (byť jen těsně za hranicí Jihočeského kraje). Všechny stěny mají potenciál hostit jak poměrně velkou kolonii břehulí, tak i další ohrožené druhy, např. samotářské včely. Úpravy proběhly díky drobným dárcům z projektu "Adoptujte břehuli!", kterým velmi děkujeme.
kroužkování
  13. 4. 2013 - První letošní přírodovědá vycházka Kroužkování ve Stromovce proběhla v sobotu 13. dubna. Opravdové jaro s námi přišlo přivítat celkem 65 zájemců o přírodu. Průvodcem při pozorování, poslouchání, odchytu a kroužkování ptáků byl ornitolog Petr Veselý a tentokrát byl skutečně úspěšný, protože okroužkoval a ukázal účastníkům mnoho druhů včetně žluny nebo sojky. Více informací o letošních přírodovědných vycházkách najdete v tiskové zprávě.
Břehule
  9. 4. 2013 - I v letošním roce pokračuje Calla s obnovou hnízdních stěn pro břehuli říční, letošního ptáka roku. Jako první přišla letos na řadu pískovna Záblatí na Třeboňsku. Úpravy stěny jsou zde rok od roku obtížnější, protože její spodní část se již nachází v jílovitých vrstvách. Na jarní návrat břehulí čeká v Záblatí asi čtyřicetimetrová stěna, kterou jistě ocení i blanokřídlý hmyz.
Pole
  11. 3. 2013 - Celkem 276 nevládních organizací ze všech sedmadvaceti zemí Evropské unie zaslalo otevřený dopis europoslancům. Žádají je, aby při hlasování o nové podobě Společné zemědělské politiky nepodpořili oslabení původního návrhu Evropské komise, který podmiňuje získávání zemědělských dotací lepší ochranou životního prostředí a péčí o krajinu. Dopis iniciovala organizace Birdlife International a mezi jeho signatáři je i Calla. Více informací skrýt  » zde:  »

Nevládní organizace se postavily proti úpravám, které prosazuje malá skupina psolanců ze zemědělského výboru Europarlamentu. Vadí jim především následující problematické body:

. Dvojitá podpora environmentálních plateb (dotace na šetrnější hospodaření by bylo možné pobírat ze dvou zdrojů zároveň - v rámci tzv. přímých plateb i Programu rozvoje venkova)

. Snížení plochy, kde budou zemědělci realizovat opatření na podporu ekologické stability krajiny z původně navrhovaných 7 % na pouhá 3 %

. Zvýšení počtu zemědělských podniků, které nemusí podnikat žádná environmentální opatření

. Nedostatečná podpora oblastí s vysokou přírodní hodnotou

. Omezení základních legislativních podmínek pro získání zemědělských dotací

Podle průzkumu Eurobarometru by celých 80 % občanů Evropské unie podmínilo získávání dotací ze Společné zemědělské politiky lepší ochranou životního prostředí a péčí o krajinu. Už 13. března uvidíme, zda vezmou jejich názor v potaz také poslanci Evropského parlamentu.

Ptačí budka
  2. 3. 2013 - Na zahradě domu, v němž Calla sídlí, jsme letos vyvěsili tři ptačí budky (dva sýkorníky a jeden rehkovník) a tzv. hmyzí hotel. Vznikl tak základ jakéhosi "vzorkovníku", který bude veřejnosti přístupný v hodinách ekoporadny zaměřených na ochranu přírody. Zájemci si mohou ukázková zařízení prohlédnout a zeptat se na detaily k jejich výrobě, umístění nebo potencionálním obyvatelům. Samozřejmě také doufáme, že budky i hmyzí hotel najdou na jaře nájemníky.


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadací VIA a Ministerstvem životního prostředí.

logo VIA logo Nros logo nadace partnerství logo MŽP
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, 384 971 934, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz