Sdružení Calla
  Dnes je 25. května 2016  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Anglická vlajka

Ochrana přírody a krajiny

Aktuality:

Svižník
  8. 5. 2016 - Další přírodovědná vycházka nás zavede v sobotu 21. května na Třeboňsko. "Výpravu do pískovny Cep II" povedou entomologové David Boukal a Jiří Řehounek. Kromě pískomilné flóry a fauny se můžete těšit také na povídání o přírodě blízké obnově pískoven a vědeckých experimentech na Cepu II. Sraz účastníků je v 9:30 na vlakovém nádraží v Suchdole nad Lužnicí nebo o půl hodiny později na parkovišti u pískovny. Více se dozvíte z pozvánky.
Zelený čtvrtek
  5. 5. 2016 - Květnový Zelený čtvrtek "Velcí a divocí jsou zpět" bude o návratu divokých koní, praturů a zubrů do české přírody. Unikátní projekt a jeho výsledky po prvním roce trvání představí biolog Miloslav Jirků ve čtvrtek 19. května v českobudějovické galerii Měsíc ve dne. Beseda začíná v 18 hodin. Další Informace najdete v pozvánce.
Cep II
  4. 5. 2016 - Jaro je v plném proudu, tak proč nevyrazit na výlet. Třeba do některé z přírodovědně zajímavých jihočeských pískoven. Zájemcům o přírodu v tom pomůže naše nová webová stránka "Objevte svou pískovnu", která obsahuje rubriky pro vyznavače pěší turistiky, cykloturistiky, geocachingu nebo pozorování a fotografování přírody. Další informace o novém webu, turistice a ochraně přírody najdete v tiskové zprávě.
Břehule
  1. 5. 2016 - Také letos čeká na ohrožené břehule obnovená hnízdní stěna v pískovně Lžín. Calla se o stěnu stará již několik let a díky zvolenému způsobu péče se v pískovně daří nejen břehulím, ale i samotářským včelám a mnoha dalším druhům. V pískovně je také umístěná cache z ochranářským podtextem, o které se dozvíte více na webové stránce Objevte svou pískovnu. Ochraně břehulí je pak věnována stránka Adoptujte břehuli.
červenka
  19. 4. 2016 - V sobotu 7. května zveme všechny zájemce o přírodu na druhou letošní přírodovědnou vycházku s Callou. Na "Kroužkování v údolí Rudolfovského potoka" vás zve ornitolog Petr Veselý. Součástí vycházky bude pozorování, poznávání, odchyt a kroužkování ptáků. A možná přiletí i pták roku 2016! Sraz účastníků je v 9:30 na zastávce českobudějovické MHD Rudolfov, Kostel. Více informací najdete v pozvánce.
kytka
  14. 4. 2016 - Calla ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR a Přírodovědeckou fakultou JU pořádá odborný seminář "Přírodě blízká péče o městskou zeleň", který představí trendy v péči o městskou zeleň a ochraně biodiverzity ve městech. Součástí semináře budou i ukázky příkladů dobré praxe na pozemcích v univerzitním kampusu. Akce se koná ve čtvrtek 26. května od 9:30 v kongresové hale Biologického centra. Více informací naleznete v pozvánce.
Vlnařka obecná
  14. 4. 2016 - Calla se dlouhodobě věnuje ochraně samotářských včel, které patří k nejohroženějším skupinám živočichů v ČR. Téměř každý přitom může s jejich ochranou pomoci a zároveň přilákat do svého okolí vydatné pomocníky v opylování řady planých i pěstovanýh rostlin. Více informací k tématu najdete v tiskové zprávě, kterou jsme ve spolupráci s odborníky vydali. Tipy na výlety za samotářskými včelami pak naleznete na našem novém webu.
pobřežní linie
  10. 4. 2016 - Tým biologů z PřF JU, BC AV ČR, Cally a dalších institucí začíná již pátou výzkumnou sezónu na pískovně Cep II. Za tu dobu se ve spolupráci s těžební firmou Českomoravský štěrk a Správou CHKO Třeboňsko podařilo vytvořit unikátní komplex přírodě blízké obnovy, v němž probíhá hned několik vědeckých experimentů a kde žijí desítky ohrožených druhů. Letos proběhne rekultivace v další části pískovny a také v ní se počítá s přírodě blízkou obnovou.
České Budějovice
  5. 4. 2016 - V sobotu 2. dubna odstartoval letošní ročník přírodovědných vycházek s Callou. "Za botanikou a historií do centra Budějovic" zavedli 31 účastníků historik Václav Kabíček a botanik Milan Štech. Na trase z Mariánského náměstí do Stromovky jsme nevynechali ani nejstarší budějovický jinan v rajském dvoře dominikánského kláštera.
Otakárek fenyklový
  4. 4. 2016 - Calla zahajuje projekt "Nové přístupy k ochraně urbánních a postindustriálních stanovišť", který se mimo jiné zaměří na ochranu biodiverzity ve městech. Náš projekt by měl přispět k tomu, aby se i v českých parcích a zahradách dařilo motýlům, samotářským včelám, čolkům a dalším zajímavým a užitečným tvorům, jak je to již v řadě zemí běžné. Projekt podpořilo v grantovém řízení Ministerstvo životního prostředí. Více informací najdete v tiskové zprávě.
Netopýr
  29. 3. 2016 - Ministerstvo životního prostředí poslalo kontroverzní projekt těžby grafitu v Hostech do kompletního procesu EIA. Investor se tak musí vypořádat se spoustou podstatných připomínek a problémů, na které ve zjišťovacím řízení upozornili místní obyvatelé, obce a neziskovky (včetně Cally). Záměru se podrobněji věnuje článek v MF DNES, na webu jsou k dispozici také závěry zjišťovacího řízení.
Celkový pohled na hnízdní stěnu břehulí a samotářských včel
  24. 2. 2016 - V loňském roce jsme ve čtyřech jihočeských pískovnách rozmístili tzv. cache z ochranářským podtextem. Cílem bylo zjistit, zda mohou geocacheři přispět k ochraně cenných stanovišť a ohrožených druhů vyžadujících pravidelné narušování povrchu. Podle prozatímních výsledků se ukazuje, že mohou, ale je zapotřebí dobře promyslet umístění cache. Fotografické porovnání stavu nejúspěšnější lokality v pískovně Lžín najdete na našem Facebooku. Více informací o projektu najdete v loňské tiskové zprávě nebo na našem novém webu.
roháč
  2. 2. 2016 - Správa CHKO Blanský les a Obec Holubov si dovolují pozvat zájemce o přírodu na přednášku "O broucích a stromech". O broucích vázaných na staré stromy a významu mrtvého dřeva v přírodě bude povídat Jiří Řehounek z Cally. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 11. února od 18 hodin v Informačním centru Holubov. Můžete si stáhnout pozvánku.
stěna
  14. 1. 2016 - Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl žaloby vlastníků pozemků, kterými se domáhali zrušení registrace významného krajinného prvku Rudolfovský lom. Žaloba se opírala především o tvrzení, že území není z hlediska ochrany přírody cenné, což bylo během řízení přesvědčivě vyvráceno. Ochránci údolí Rudolfovského potoka ze spolku Náš domov, Cally a Jihočeských matek rozhodnutí vítají, ale připomínají, že občanská veřejnost musí situaci v údolí i nadále sledovat. Více se dozvíte z tiskové zprávy.
Informační tabule
  22. 12. 2015 - U pískovny Jitra nedaleko Borkovických blat na Soběslavsku jsme instalovali informační tabuli o jejích přírodních hodnotách. Pískovna je zajímavá zejména díky rašelinným tůním a obojživelníkům. V roce 2009 zde Calla prováděla obnovu tůní, poté byla vyhlášena EVL a péči o lokalitu převzal krajský úřad. Calla se nicméně stále podílí na monitoringu pískovny (viz např. letošní entomologický průzkum). Více se dozvíte z tiskové zprávy. Na našem Facebookovém profilu se můžete podívat také na galerii z pískovny.
dort
  21. 12. 2015 - Calla spouští nový web "Objevte svou pískovnu". Jeho cílem je přilákat do přírodovědně zajímavých pískoven milovníky turistiky, cykloturistiky, geocachingu, fotografy a další zájemce o pozorování přírody, kteří by zároveň sešlapem a narušováním vegetace pomáhali udržet vhodná stanoviště pro ohrožené druhy písčin. Podívejte se na www.calla.cz/objevtesvoupiskovnu a nechte se inspirovat k výletům v příštím roce. Další informace najdete též v tiskové zprávě.
skokan
  10. 12. 2015 - Na prosincovém Zeleném čtvrtku jsme přivítali zoologa Víta Zavadila. Na besedě "Jak se mají žáby?" jsme se dozvěděli, co ohrožuje obojživelníky v české přírodě a jak je můžeme chránit. V bohaté diskusi jsme se dotkli i problematiky přenášení žab přes silnice nebo záchranných transferů obojživelníků. Protože téma dosud není vyčerpáno, zvažujeme druhý díl.
Celkový pohled na hnízdní stěnu břehulí a samotářských včel
  7. 12. 2015 - Již druhou sezónu prováděla Calla v pískovně Lžín podrobný biologický průzkum, který potvrdil důležitost lokality zejména pro blanokřídlý hmyz. Právě tato skupina zahrnující zlatěnky, kutilky nebo samotářské včely, patří k našim nejohroženějším živočichům. Ve lžínské pískovně jsme jich zatím zaznamenali 66 druhů, řada z nich je ohrožených. Nejzajímavějším nálezem se stala kutilka lesknavá, která zde byla nalezena vůbec poprvé v celých Čechách. Více informací v tiskové zprávě nebo ve zprávě o zásazích.
bagr
  27. 11. 2015 - Takřka v zimní atmosféře proběhlo vytváření tůně v Pískovně u Výskoku nedaleko Slavošovic na Českobudějovicku. Kromě této tůně pro obojživeníky a další vodní živočichy jsme narušováním vegetace podpořili také suché i vlhké písčiny s výskytem dalších ohrožených druhů. O obnově a vytváření tůní v jihočeských pískovnách se dozvíte více v tiskové zprávě nebo na webu Jihočeské pískovny.
Pískovna
  23. 11. 2015 - Ve čtvrtek 19. listopadu uspořádala Calla ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR a Přírodovědeckou fakultou JU seminář "Ochrana pískoven: neživá příroda a legislativa", kterého se zúčastnilo přes 70 zájemců. Šlo o čtvrtý a závěrečný díl série seminářů věnovaných ochraně a přírodě blízké obnově pískoven a dalších těžebních prostorů. Tématicky byl seminář zaměřený na ochranu neživé přírody a legislativní aspekty obnovy a ochrany těžebních prostorů. Na fotografie ze semináře se podívejte na Facebooku.
KPPO
  10. 11. 2015 - Koalice proti palmovému oleji, jejímž je Calla členem, vydala tiskové prohlášení k aktuální situaci v Indonésii. Ohrazuje se v něm proti způsobu, kterým o požárech zuřících v jihovýchodní Asii informují některá tuzemská média. Velkou část této ekologické katastrofy mají totiž na svědomí nadnárodní korporace zabývající se produkcí palmového oleje a dalších komodit. Více ifnformací najdete v samotném prohlášení.
Ekologická obnova
  5. 11. 2015 - Díky úsilí více než čtyřicetičlenného autorského týmu bylo dokončeno druhé, výrazně přepracované a doplněné vydání publikace "Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin". Tištěná podoba knížky bude k dispozici ve druhé polovině listopadu, elektronickou si můžete již nyní stáhnout v naší nabídce publikací. Knížka představuje v hlavních kapitolách obnovu výsypek, kamenolomů, pískoven, těžeben jílů, těžených rašelinišť a odkališť, věnuje se i ekologii obnovy, ekologické obnově v ČR nebo bývalým těžebnám jako objektům ochrany přírody.
pískovna
  4. 11. 2015 - Calla se pravidelně účastní rozhodovacích procesů o těžbě nerostných surovin v jižních Čechách. V připomínkách se obvykle vyjadřujeme k problematice ochrany přírody a prosazujeme prvky přírodě blízké obnovy území po těžbě. Jen v poslední době jsme zpracovali připominky ke správnímu řízení o zvláště chráněných druzích v těžebně bentonitu u Maršova a dvěma oznámením EIA - pro pískovnu Planá nad Lužnicí a pro těžbu grafitu v Hostech. V posledně jmenovaném případě se Calla postavila proti záměru.
kytka
  2. 11. 2015 - Během letošní vegetační sezóny proběhl v údolí Rudolfovského potoka biologický průzkum, na kterém se vedle odborníků významně podíleli také místní občané hájící lokalitu před další zástavbou. Průzkum potvrdil význam údolí pro ochranu přírody a zároveň rozšířil naše znalosti o zdejších ohrožených druzích, mimo jiné i díky snímkům, které pořídili amatérští fotografové. Více informací najdete v tiskové zprávě nebo na našem Facebooku.
bagr
  2. 11. 2015 - Koncem října jsme obnovili největší tůň v přechodně chráněné ploše Pískovna u Žemličky. Občasné zásahy tohoto typu zabraňují zarůstání a zazemňování tůní, ve kterých žijí obojživelníci a další ohrožené organismy. Zvláštností Pískovny u Žemličky je společný výskyt všech tří druhů čolků, které žijí v jižních Čechách, tedy čolka velkého, obecného a horského. V této pískovně můžete ulovit i "kešku".
Skryj starší aktuality » Zobrazit starší aktuality »
pískovna
  23. 10. 2015 - Ve čtvrtek 19. listopadu pořádáme seminář "Ochrana pískoven: neživá příroda a legislativa". Kvůli odřeknutí dlouhodobě domluvené místnosti, kde se měl seminář konat, dochází k organizačním změnám. Akce proběhne v kongresové hale Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. Zároveň jsme přistoupili k prodloužení lhůty pro přihlašování na seminář až do 26. října. Další informace naleznete v pozvánce.
Cache
  18. 10. 2015 - V televizním pořadu Chcete mě? se nedávno objevila reportáž o našich "keškách" s ochranářským podtextem, které jsme ve spolupráci s Oldřichem Nedvědem umístili do několika jihočeských pískoven. Reportáž "Geocaching ve službách ochrany přírody" najdete na stránkách pořadu Chcete mě. A jak je to s vlivem geocachingu na ochranu vzácných stanovišť? To se dočtete ve zprávě o vegetačním průzkumu.
pěnkava
  17. 10. 2015 - Sezónu přírodovědných vycházek jsme v roce 2015 zakončili tradičně s ornitologem Petrem Veselým, který pozval zájemce o přírodu na "Kroužkování v polích u Kaliště". Podzimní vycházka, kterou si nenechalo ujít 34 účastníků, byla spojená s pozorováním, poznáváním, odchytem a kroužkováním ptáků. Poprvé v historii přírodovědných vycházek s Callou se podařilo odchytit i dravce, konkrétně káni lesní a dvě poštolky obecné.
pobřežní linie
  6. 10. 2015 - Už čtvrtým rokem pokračují biologické průzkumy v pískovně Cep II, které provádí tým převážně jihočeských biologů z Přírodovědecké fakulty JU, Biologického centra AV ČR, Cally a dalších institucí. Pískovna se stala unikátní terénní laboratoří, v níž se spojuje vědecký výzkum s ochranou přírody. Přírodě blízká obnova na Cepu II skvěle funguje a navíc přitahuje jako magnet desítky ohrožených druhů živočichů a rostlin, o čemž se můžete přesvědčit na našem Facebookovém profilu.
Poradna
  29. 9. 2015 - Od 1. října měníme čtvrteční poradenské hodiny pro veřejnost, které jsou zaměřené především na ochranu přírody a obnovu území po těžbě nerostných surovin. Nově nás můžete navštívit každý čtvrtek od 13 do 15 hodin. Další informace o naší poradně najdete na našem webu.
Chmíří
  20. 9. 2015 - Na druhou zářijovou přírodovědnou vycházku jsme vyrazili v neděli 20. září "Za rostlinami a hmyzem do parku 4 Dvory". Ruderálními i mokřadními společenstvy provedli 24 zájemců o přírodu botanik Petr Koutecký a entomolog Jiří Řehounek. Štěstí jsme měli zejména na rostliny, protože bylo k vidění hned několik ohrožených druhů naší flóry. Vycházka se pak protáhla až k Velkému vávrovskému rybníku.
  10. 9. 2015 - Aktuální díl pořadu "Nedej se!" je věnován ochraně hmyzu vázaného na staré stromy a mrtvé dřevo a na jeho vzniku a natáčení se podílela také Calla. Pořad mimo jiné reaguje i na prohlášení "Nezneužívejme broukoviště proti broukům!". Video si již můžete přehrát na webu ČT - hledejte film s názvem "Mezi dřevem a zemí". Další informace k tématu najdete i na našem webu "Stromy a hmyz".
Netopýr
  18. 8. 2015 - Po prázdninách se přírodovědné vycházky s Callou rozjedou tradičně. V pátek 4. září vyrazíme na "Netopýří safari v parku Na Sadech", tentokrát se zoologem Radkem Lučanem. Můžete se těšit také na živé netopýry a v případě pěkného počasí i jejich odchyt a určování podle hlasu s pomocí tzv. bat detektoru. Vycházka začíná netradičně v galerii Měsíc ve dne od 18 hodin povídáním a prezentací o netopýrech, poté se přesuneme do parku. Více informací v pozvánce nebo v tiskové zprávě.
Svižník
  17. 8. 2015 - Pozitivní ohlasy zatím sklízejí naše "kešky" s ochranářským podtextem, a to jako od vyznavačů geocachingu, tak od ochránců přírody. Lovci "kešek" mohou díky nim poznat několik přírodovědně zajímavých pískoven v jižních Čechách a zároveň sešlapem vegetace udržovat vzácná společenstva písčin a pomáhat ohroženým druhům. "Krabičky" najdete v pískovně Lžín na Soběslavsku a v pískovnách minisérie Borovanské pískovny, bliží informace o nich také v tiskové zprávě.
zeměžluč
  29. 7. 2015 - Mezi netradiční turistické stezky zařadil časopis Ekolist také naši geocachingocou minisérii Borovanské pískovny (http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/hledate-tip-na-vylet-navstivte-nekterou-z-netradicnich-turistickych-stezek). Už jste ji ulovili a pomohli tak ochraně ohrožených druhů?
pobřežní linie
  12. 7. 2015 - Na začátku července v "našich" pískovnách Lžín a Cep II natáčel tým Epicture. Tentokrát má vzniknout film o projektech podpořených Fondem NNO prostřednictvím Nadace Partnerství. Náš projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody" byl vybrán pro prezentaci Fondu NNO spolu s projekty Sdružení Krajina a Pražských matek.
Ploskočelka
  4. 7. 2015 - Nejen břehulím, ale i samotářským včelám a dalším ohroženým druhům prospívá obnova kolmých hnízdních stěn v pískovnách. Přesvědčujeme se o tom i letos v pískovně Lžín, kde žije hned několik ohrožených druhů samotářských včel a dalších blanokřídlých. Nejpočetnější z nich je ploskočelka šestipásá. Počet jejích nor v letos obnovené stěně odhadujeme na zhruba deset tisíc!
Břehule
  3. 7. 2015 - Ve lžínské pískovně, kde jsme na jaře obnovili břehulí stěnu, je v plném proudu hnízdění. V minulých dnech už vylétla z nor i první mláďata břehulí. Ve stěně jsou ve velkém počtu k vidění také nory samotářských včel, především ohrožené ploskočelky šestipásé. Další informace, včetně zjištění vysokého věku u jedné ze lžínských břehulí, najdete v aktuální tiskové zprávě.
májka
 

23. 6. 2015 - Vespolek uspořádal pro zájemce o entomologii a ochranu přírody exkurzi "Za brouky na pískovnu Cep II", která proběhla v sobotu 20. června. Exkurzi vedl entomolog Jiří Řehounek (Calla), který účastníkům ukázal zajímavé druhy hmyzu, ale i dalších živočichů a rostlin. Součástí výkladu byly také příklady přírodě blízké obnovy těžebních prostorů a její porovnání s rekultivacemi technického typu. I přes velmi nepříznivé počasí se exkurze zúčastnilo pětadvacet zájemců o přírodu.

Listí
 

22. 6. 2015 - Přijďte ve středu 24. června v 18 hodin diskutovat o záměru protipovodňových opatření na Malši, o kácení stromů a bagrování nábřeží. Více informací najdete na www.zachranmemalak.cz. Další informace o cause protipovodňových opatření si můžete přečíst i na webu Cally.

Májka
 

19. 6. 2015 - Ekolist se dnes věnuje našemu projektu "kešek" s ochranářským podtextem v pískovnách v článku "Dupot vyznavačů geocachingu pomůže ohroženým druhům v jihočeských pískovnách".

Třezalka
 

18. 6. 2015 - Calla zkouší letos využít geocaching pro ochranu přírody, konkrétně pro udržování cenných míst v pískovnách sešlapem. Ve spolupráci s entomologem Oldřichem Nedvědem jsme připravili minisérii "kešek" s názvem Borovanské pískovny a "kešku" v pískovně Lžín. Přijdete nám také pískovny podupat a přispět k ochraně ohrožených druhů? Další informace najdete v tiskové zprávě.

rojovník
 

17. 6. 2015 - Beleco uspořádalo v sobotu 13. června exkurzi "Příroda Borkovických blat", kterou vedli botanik Daniel Abazid (Blatské muzeum Soběslav) a entomolog Jiří Řehounek (Calla). Účastníci prošli Blatskou stezku a nahlédli i do dalších částí přírodní rezervace Borkovická blata. Akce proběhla jako součást projektu Příběhy české přírody.

Calla
  16. 6. 2015 - Vydali jsme výroční zprávu Cally za rok 2014, v níž naleznete shrnutí našich aktvit v uplynulém roce, výsledek hospodaření, donory a další informace. Stáhněte si ji zde.
roháč
 

14. 6. 2015 - Červnová pozdně odpolední přírodovědná vycházka nás v pátek 5. června zavedla do okolí Hluboké nad Vltavou. Jmenovala se "Za roháči a tesaříky a do Bavorovické aleje" a vedli ji entomologové Lukáš Čížek a Jiří Řehounek. Hlavním tématem vycházky byli tentokrát ohrožení brouci vázaní na staré stromy a mrtvé dřevo, pro které je Bavorovická alej velmi důležitou lokalitou, hlavně roháči a tesaříci obrovští.

stěna
  14. 6. 2015 - Na stanici Českého rozhlasu Dvojka jste si mohli v sobotu poslechnout půlhodinový časosběrný dokument "Náš domov". Pořad je součástí cyklu Dobrá vůle a věnuje se snahám místních občanů a neziskovek o ochranu údolí Rudolfovského potoka. Pokud jste sobotní vysílání nestihli, můžete si "Náš domov" pustit na internetu Českého rozhlasu.
nuclear
  31. 5. 2015 - Úsilí nevládních organizací o ochranu údolí Rudolfovského potoka před další zástavbou podpořilo několik významných institucí i jednotlivců. Důležitá je zejména oficiální podpora města Rudolfov a několika obcí, které leží v blízkosti údolí. Další letošní novinkou v této kauze je biologický průzkum, který v údolí probíhá a do něhož se může zapojit i laická veřejnost. Více informací najdete v tiskové zprávě.
Eliášova štola
 

23. 5. 2015 - Pro velký zájem jsme uspořádali podruhé přírodovědnou vycházku "Výprava do Eliášovy dědičné štoly". Českobudějovickým permem v okolí Úsilného i samotnou Eliášovou štolou účastníky opět provázel geolog Petr Rajlich z Jihočeského muzea. Druhého termínu k návštěvě štoly využilo 35 zájemců.

Břehule
  17. 5. 2015 - Počátkem května se do lžínské pískovny vrátily břehule a začaly hrabat nory. Aktuálně pracují asi na osmdesáti norách, jejich počet však dosud není konečný. Calla se o stěnu stará již několik let. Zároveň i letos pokračujeme v důkladném přírodovědném průzkumu pískovny, který už v loňském roce přinesl některá velká překvapení (více např. v loňské tiskové zprávě).
Rys
  13. 5. 2015 - Evropské nevládní organizace odstartovaly kampaň "Klenoty přírody v ohrožení". Reagují tak na záměr Evropské komise oslabit evrospké směrnice na ochranu přírody. Prostřednictvím webové stránky kampaně se může kdokoli zúčastnit veřejných konzultací k připravovaným změnám a dát politikům najevo, že si přeje zachovat ochranu přírody na dnešní úrovni. Více informací najdete v tiskové zprávě českých neziskovek.
pobřežní linie
  26. 4. 2015 - Calla odstartovala dva nové projekty podporující přírodě blízkou obnovu po těžbě surovin. První projekt se jmenuje "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody" a byl podpořen v grantovém řízení Fondu NNO, druhý s názvem "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" uspěl v grantovém řízení ministerstva životního prostředí. Cílem projektů je zvýšení podílu přírodě blízké obnovy a zlepšení podmínek pro ohrožené druhy vázané na tato místa. Více informací v tiskové zprávě.
husy
 

19. 4. 2015 - "ZTV Bavorovice", jinak též záměr na výstavbu rozsáhlého obytného satelitu v těsné blízkosti Vrbenských rybníků, musí projít celým procesem EIA. Rozhodl o tom krajský úřad, který tak vyhověl připomínkám ochránců přírody, architektů nebo města České Budějovice. Zdaleka nejde jen o divoké husy, které dnes mají pastviště v místě plánovaného satelitu. Stavba by měla vliv na dopravní poměry, ovzduší, krajinný ráz apod. Závěry zjišťovacího řízení si můžete přečíst zde.

Eliášova štola
 

16. 4. 2015 - Na další přírodovědné vycházce jsme se v sobotu 11. dubna pomyslně přenesli do prvohor, konkrétně do českobudějovického permu. S geologem Petrem Rajlichem jsme vyrazili na "Výpravu do Eliášovy dědičné štoly" v Úsilném. Nejvytrvalejší ze 42 zájemců absolvovali kromě prohlídky samotné štoly také vycházku po okolí Úsilného.

hnízdní stěna
  13. 4. 2015 - Obnovená hnízdní stěna v pískovně Lžín už čeká na břehule a samotářské včely, aby do ní začaly hrabat nory. Pískovna je dlouhodobě jedním z nějvětších hnízdišť břehulí v jižních Čechách a také významnou lokalitou pro pískomilný hmyz. Ochraně břehulí a pískoven se letos Calla může věnovat díky podpoře drobných dárců v projektu "Adoptujte břehuli!", Fondu NNO a ministerstva životního prostředí.
ČIŽP
 

31. 3. 2015 - Personální zemětřesení, snížení akceschopnosti inspekce a mediální náznaky znečišťovatelům, že se nemusejí bát pokut, vytýkají řediteli České inspekce životního prostředí Eriku Geussovi ekologické organizace. Přestože některé kroky inspektorů byly v minulosti terčem kritiky ochranářů, dosáhla inspekce řady pozitivních výsledků, a současné změny vnímá Arnika, Calla, Společnost pro trvale udržitelný život a Centrum pro životní prostředí a zdraví jako ohrožení její odborné, kontrolní a preventivní role. Své obavy sdělili otevřeným dopisem řediteli ČIŽP Eriku Geussovi i ministrovi životního prostředí Brabcovi. Více v tiskové zprávě.

Husa
 

29. 3. 2015 - Calla poslala kritické vyjádření k oznámení EIA na záměr "ZTV Bavorovice". Pod tímto nenápadným názvem se skrývá nová obytná zóna v blízkosti PR Vrbenské rybníky, která vpouští zástavbu do dosud neurbanizované krajiny, naruší pastviště hus velkých a ovlivní dopravní zatížení přilehlé části Českých Budějovic. Navrhujeme proto, aby byl záměr podroben celému procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Zelený čtvrtek
 

28. 3. 2015 - První jarní Zelený čtvrtek bude tematicky velmi příhodný se svým názvem. Jaký mají význam stromy ve městě, se dozvíme od Petra Kunce z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Č. Budějovice, který nám dá odpovědi i na další otázky například, zda se máme bát stromů či zda souvisí naše zdraví se stromy. Beseda proběhne ve čtvrtek 16. dubna 2015 od 18:00 hodin v galerii Měsíc ve dne, Nová ul. 3, České Budějovice. Více na plakátku zde.

Kalouš
 

15. 3. 2015 - Další sezónu přírodovědných vycházek jsme zahájili v pátek 13. března. Vycházku "Soví houkání ve Čtyřech Dvorech" vedl ornitolog Petr Veselý. Ačkoli jsme procházeli místy s prokázaným výskytem několika sov, nakonec se je nepodařilo chytit ani přilákat na hlasovou nahrávku. Přesto většina z 86 účastníků vydržela až do konce poslouchat výklad o sovách, nahrávky jejich hlasů i povídání o jiných opeřencích a jejich hnízdech.

  5. 3. 2015 - Už v pátek 13. března startujeme "Sovím houkáním ve Čtyřech Dvorech" další ročník přírodovědných vycházek s Callou. Toho loňského se zúčastnilo rekordních 412 milovníků přírody. Jako letošní novinku jsme vytvořili k přírodovědným vycházkám novou webovou stránku, kde najdou zájemci nejen aktuální informace, ale také fotogalerii ze všech dosavadních vycházek. Více se dozvíte také z tiskové zprávy.
Poradna
  27. 2. 2015 - Již více než deset let občanům pomáhá a radí naše ekoporadna. V roce loňském roce jsme zodpověděli 265 dotazů. Nejčastěji se v poradně zabýváme energetikou, ochranou přírody, obnovou území po těžbě surovin nebo právními aspekty ochrany životního prostředí. Informace o naší ekoporadně (včetně formuláře pro dotazy) jsou k dispozici na našem webu. K tématu si můžete přečíst také aktuální tiskovou zprávu.
nuclear
  20. 1. 2015 - O ochranu údolí Rudolfovského potoka se stále více zajímají média. Reportáž o VKP Rudolfovský lom, územním plánu a podivných prodejích pozemků v obci Jivno odvysílala Česká televize v pořadu Nedej se!, další reportáž natočil také štáb Jihočeské televize. Zastánci výstavby v údolí se odmítli ukázat před kamerami.
pískovna Cep
  15. 1. 2015 - Na lednovém Zeleném čtvrtku s názvem "Vymírání pod ochranou státu" jsme si s entomologem Lukášem Čížkem povídali o tom, proč ani velké peníze v ochraně přírody nezabraňují vymírání dalších druhů, k čemu máme rezervace a proč vymírají zároveň druhy lesů i bezlesí. Dotkli jsme se i problematiky evropských fondů a jejich role v ochraně biologické romanitosti. Akci, která se konala tradičně v českobudějovické galerii Měsíc ve dne, navštívilo 42 účastníků.
stěna
  6. 1. 2015 - Krajský úřad zrušil několik částí územního plánu obce Jivno. Stalo se tak v přezkumném řízení, k němuž dala podnět Calla, Jihočeské matky a někteří vlastníci pozemků. Zrušení se týká stavebních parcel ve VKP Rudolfovský lom a pod hrází rybníka Mrhal a také nové vodní nádrže na Rudolfovském potoce. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě. Ochránci údolí Rudolfovského potoka tak slaví v krátké době druhý významný úspěch, protože už v listopadu byla potvrzena registrace VKP Rudolfovský lom.
  5. 1. 2015 - Calla se účastnila zjišťovacího řízení EIA na obchvat Srubce. Ve svých připomínkách navrhovala hlavně posouzení různých variant záměru a také podrobnější zpracování biologického průzkumu, protože trasa navrhovaného obchvatu prochází po severní hranici místního odkaliště, důležité lokality z hlediska výskytu ohrožených druhů. I proto jsme žádali, aby na tento záměr proběhl celý proces posuzování vlivů na životní prostředí, s čímž se ztotožnil i krajský úřad. Závěry řízení najdete zde.
pobřežní linie
  3. 1. 2015 - Prosincová vydání časopisů Živa a Vesmír se věnují ochraně postindustriálních stanovišť. Ve Vesmíru vyšel článek Kláry a Jiřího Řehounkových "Pískovny pro biodiverzitu aneb Rekreací za lepší ochranu ohrožených druhů". V Živě se tématu věnují Robert Tropek a Jiří Řehounek v příspěvku "Popílkoviště jako nečekaná šance na záchranu bezobratlých živočichů ohrožených vyhynutím".
Ploskočenka
  30. 12. 2014 - Projekt "Pískovna Lžín - pískovna pro biodiverzitu", který jsme mohli realizovat díky podpoře MŽP ČR, pomalu končí. Díky němu víme mnohem víc o ohrožených druzích v pískovně. Odhalil např. výskyt vzácné mouchy, která má zatím pouhých patnáct známých lokalit, několika ohrožených druhů blanokřídlých, pískomilných střevlíků a obojživelníků. Díky němu se můžeme o lžínskou pískovnu do budoucna lépe starat. Zajímá-li vás biodiverzita pískovny podrobněji, podívejte se do zprávy o biologickém průzkumu.
pískovna Cep
  28. 12. 2014 - V pískovně Cep II na Třeboňsku běží už třetím rokem unikátní projekt přírodě blízké obnovy, který realizuje tým jihočeských biologů pod vedením Kláry Řehounkové (PřF JU) ve spolupráci se společností Českomoravský štěrk. Projekt před dvěma lety zvítězil v mezinárodní soutěži Quarry Life Award a podílí se na něm také Calla. Podívejte se na video, které bylo o projektu letos natočeno, nebo na fotografie na našem Facebooku.
Břehule
  9. 12. 2014 - Zatímco břehule právě zimují někde v Africe, Calla už začíná shánět prostředky na obnovu jejich hnízdních stěn v roce 2015. Pokud nám chcete pomoci, můžete se i letos stát adoptivními rodiči jihočeských břehulí nebo věnovat břehulí adopci svým blízkým jako netradiční vánoční dárek. Na darovací certifikát napíšeme jméno podle vašeho přání. Podrobnosti se dozvíte na webu "Adoptujte břehuli!" nebo v aktuální tiskové zprávě.
kytka
  18. 11. 2014 - Krajský úřad potvrdil registraci významného krajinného prvku (VKP) Rudolfovský lom. S existencí VKP nesouhlasí vlastníci některých pozemků, kteří by chtěli v údolí další zástavbu a rozhodnutí patrně opět napadnou u soudu. Za zachování údolí v současném stavu se staví Calla, Jihočeské matky a rudolfovské sdružení Náš domov, stejně jako stovky dalších občanů. Podrobnosti si můžete přečíst v tiskové zprávě.
  18. 11. 2014 - Sezónu přírodovědných vycházek s Callou pro letošek ukončila listopadová akce "Krmítka v Branišovském lese" spojená s odchytem a kroužkováním ptáků. Rekordních devět vycházek (z toho "Výprava do Ortů" proběhla pro velký zájem dvakrát) navštívilo celkem 412 zájemců o přírodu. Široký tématický záběr sahal tentokrát od geologických zajímavostí přes rostliny, motýly, obojživelníky a ptáky až k netopýrům.
pole
 

15. 11. 2014 - Vycházka s názvem "Krmítka v Branišovském lese" proběhla v sobotu 15. listopadu. Její hlavní součástí byly ukázky odchytu a kroužkování ptáků (nejen) na speciálních krmítkách určených pro vědecký výzkum. Vycházku vedli ornitologové Petr Veselý a Jana Beránková a setkala se se značným zájmem účastníků, kterých dorazilo dvaašedesát.

stěna
  10. 11. 2014 - Ochránci údolí Rudolfovského potoka z Našeho domova, Cally a Jihočeských matek nevzdali snahu o zachování této lokality. Aktivně se účastní probíhajícího řízení o registraci VKP Rudolfovský lom. Na jejich návrh také krajský úřad zahájil přezkumné řízení k novému územnímu plánu obce Jivno, který počítá s novou zástavbou v údolí. Více informací se dozvíte z tiskové zprávy.
Smrčina
  3. 11. 2014 - Ministerstvo životního prostředí vydalo nesouhlasné stanovisko EIA k záměru lanovky a sjezdovky na šumavský Hraničník. Ministerstvo na základě zpracovaných posudků muselo dojít k závěru, který říkáme od počátku - dopady na životní prostředí by byly tak zásadní a v rozporu s českými i evropskými předpisy na ochranu přírody, že stavbu nelze povolit. Oproti tomu jsou úvahy samospráv, že lanovka by nastartovala rozvoj šumavských obcí, jen spekulacemi. Více v tiskové zprávě.
fotka
  30. 10. 2014 - Entomologové zabývající se ochranou hmyzu sepsali výzvu "Nezneužívejme broukoviště proti broukům", v níž reagují na aktuální situaci v ČR. Vypočítávají v ní rizika a omezení broukovišť z hlediska ochrany ohrožených druhů hmyzu. Autoři se obracejí především na kolegy, kteří se na různých úrovních zabývají ochranou či kácením starých stromů. Výzva se stala také oficiálním stanoviskem výboru České společnosti entomologické.
Motýl
  4. 10. 2014 - U pískovny Lžín na Soběslavsku instalovala Calla novou informační tabuli, která informuje o zdejších přírodních zajímavostech. Jedná se o další z výstupů letošního projektu, jehož cílem je zpracovat v pískovně biologický průzkum a provést zásahy na ochranu ohrožených druhů. Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na grafický náhled informační tabule nebo si přečtěte tiskovou zprávu.
Netopýr
  20. 9. 2014 - Druhá zářijová přírodovědná vycházka zavedla účastníky v sobotu 20. září do přírodní památky Tůně u Špačků. Vycházku za zajímavými druhy rostlin, ptáků a hmyzu vedli botanik Leoš Lippl, ornitolog Petr Veselý a entomolog Jiří Řehounek. Vycházku si nenechalo ujít dvaačtyřicet zájemců o přírodu. A zvláště nejmenší účastníky zaujalo kromě kroužkování ptáků také překonávání brodu.
stěna
  18. 9. 2014 - Ochránci údolí Rudolfovského potoka vydali tiskové prohlášení, v němž se ohrazují proti nepravdivým výrokům starosty Obce Jivno Josefa Makovce v médiích. Vypočítávají v něm stručně důležité argumenty proti další zástavbě v údolí, které jivenská radnice prosadila do nového územního plánu.
Netopýr
  5. 9. 2014 - V pátek 5. září proběhla už sedmá letošní přírodovědná vycházka. Se zooložkou Lenkou Barčiovou se její účastníci vydali "Za netopýry na Vrbenské rybníky". Součástí vycházky byla také ukázka živých netopýrů (rezavého a vodního) a určování letících netopýrů podle hlasu tzv. bat detektorem. Pro děti byly připravené drobné úkoly s netopýří tématikou.
Přírodovědné vycházky
  1. 9. 2014 - Po prázdninové přestávce pokračuje cyklus přírodovědných vycházek s Callou, který Calla pořádá už od roku 2008. Již tento pátek se můžete vypravit "Za netopýry na Vrbenské rybníky", v sobotu 20. září nás čeká "Výprava k Tůním u Špačků" a sezónu zakončíme tradičním kroužkováním ptáků. Další informace najdete v tiskové zprávě.
Břehule
  26. 8. 2014 - Celkový počet hnízdních nor, které letos vyhrabaly břehule v pískovně Lžín na Soběslavsku, se v létě zastavil na čísle 197. Pískovna tak potvrdila, že patří k nejdůlěžitějším hnízdištím břehulí v jižních Čechách. I proto o ni Calla dlouhodobě pečuje a také letos na jaře obnovila s pomocí těžké techniky hnízdní stěnu. Další informace o ochraně břehulí naleznou zájemci na webu "Adoptujte břehuli".
Přástevník kostivalový
  24. 8. 2014 - Biologický průzkum odhalil na území významného krajinného prvku Rudolfovský lom několik chráněných a vzácných druhů živočichů. Překvapivý je především nález přástevníka kostivalového, celoevropsky chráněného motýla. Jde o další argument pro potvrzení registrace VKP Rudolfovský lom, o kterém nyní rozhoduje krajský úřad. Více informací najdete v tiskové zprávě.
stěna
  6. 8. 2014 - Úsilí místních občanů a nevládních organizací o ochranu údolí Rudolfovského potoka nekončí. Odpůrci další zástavby tohoto zachovalého kousku přírody se momentálně snaží o potvrzení registrace významného krajinného prvku Rudolfovský lom a podali podněty k přezkumnému řízení územního plánu obce Jivno. Více informací v tiskové zprávě.
žába
  7. 7. 2014 - Na pískovně Cep II je nová informační tabule o výzkumných plochách, na jejichž dnešní podobě a výzkumu spolupracuje i Calla. Vznikla ve spolupráci Českomoravského štěrku, Přírodovědecké fakulty JU, Biologického centra AV ČR a Cally. Fotografii tabule najdete na našem Facebooku.
Břehule
  20. 6. 2014 - V pískovně Lžín na Soběslavsku, kde Calla na jaře opět obnovila hnízdní stěnu, už břehule vyhrabaly více než stovku nor. Kromě nich jsou ve stěně k vidění také stovky nor samotářských včel. Calla letos sleduje také výskyt dalších skupin organismů v této pískovně, což do budoucna pomůže lépe plánovat péči o tuto cennou lokalitu. Více informací v aktuální tiskové zprávě, článku v MF DNES a na webu Adoptujte břehuli!
skokan
  17. 6. 2014 - Projekt přírodě blízké obnovy v pískovně Cep II, na kterém se Calla podílí, zaujal média. Podívejte se na reportáž České televize.
motýl
  17. 6. 2014 - Přírodovědná vycházka s názvem "Za motýly na Vrbenské rybníky" byla před prázdninami poslední. Po hrázích rybníků a okolních loukách vedli účastníky v neděli 15. června entomologové Zdeněk Hanč a Jiří Řehounek. Ačkoli se na počátku zdálo, že počasí motýlům nepřeje, nakonec se jich objevilo poměrně dost. Akci si nenechalo ujít 38 zájemců o přírodu.
Orty
  15. 6. 2014 - Pro velký úspěch jsme zopakovali přírodovědnou vycházku "Výprava do Ortů" s geologem Jihočeského muzea Petrem Rajlichem. Vycházka proběhla v sobotu 7. června a zúčastnila se jí další čtyřicítka zájemců o přírodu a geologii. Trasa vedla přes hrdějovickou pískovnu k Ortům, kde se účastníci podívali i do podzemních prostor.
Potápník
  8. 6. 2014 - Pískovna Cep II je důležitou lokalitou pro ochranu přírody a vědecký výzkum. Kromě osídlování suchozemských stanovišť, na němž se podílí také Calla, zde tým entomologů a hydrobiologů zkoumá také osídlování tůní vodními bezobratlými. O prvních výsledcích výzkumu na cepských pískovnách a významu drobných vodních nádrží pro ochranu přírody informuje společná tisková zpráva vědců, těžařů a Cally.
pískovny
  2. 6. 2014 - Jako reakci na četné žádosti jsme do rubriky Publikace přidali šanon materiálů Pískovny za humny vydaný v roce 2007, který se týká využití pískoven v ekologické výchově. Publikace je již dlouho beznadějně rozebraná, můžete se však podívat na její náhled. Vážným zájemcům pošleme na vyžádání obsah šanonu v tiskové kvalitě.


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadací VIA a Ministerstvem životního prostředí.

logo VIA logo Nros logo nadace partnerství logo MŽP
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, 384 971 934, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz