Slunce - energie budoucnosti
obsah přednášky spustit přednášku seznam firem rukověť autoři
V rámci česko-rakouského projektu SOLAR NET / Sluneční síť vznikla pomůcka pro vedení přednášek o obnovitelných zdrojích energie se zaměřením na využití energie Slunce. Připravené prezentace jsou doprovázeny textem, který přednášejícímu pomůže zvládnout dané téma, které sahá od globální klimatické změny až po rozdělení obnovitelných zdrojů energie včetně podrobnějšího zastavení u energie z biomasy, vodní a větrné. V přednášce je poskytnut prostor zejména podrobnému popisu, jak je možno využívat sluneční energii.

V prezentaci jsou představeny jednotlivé prvky slunečních systémů na ohřev, jejich dimenzování, možnosti umístění, energetické zisky apod. Závěrem je nastíněna cesta, jak lze solární systém získat, uvedeny možnosti ekonomické podpory a shrnuty důvody pro využívání sluneční energie.

Přednášky jsou určeny pro různé skupiny posluchačů. Od obecné přednášky o obnovitelných zdrojích energie pro základní školy, po specializovanější pro školy střední i vysoké. Soubor je využitelný i pro popularizační a osvětové přednášky mimo školy. Pro ten účel je doplněn rukověťí, jak podobné přednášky optimálně připravit a vést.

Materiály vám nabízíme v několika formátech:

  • K prohlížení dokumentů formátu HTML vám postačí jakýkoliv webový prohlížeč (Netscape, Mozilla, Explorer atp.).
  • Pro tisk folií a textů k přednáškám použijte dokumenty ve formátu PDF nebo RTF.
  • Vlastní přednášku máte k dispozici ve formátu PowerPoint případně můžete použít HTML verzi.

Omlouváme se, ale data a informace na tomto CD odpovídají době vzniku v roce 2003.

OBSAHobsah přednášky spustit přednášku seznam firem rukověť autoři
Solar net | Sluneční síť