Sdružení Calla
  Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva

ze dne 10. 7. 2002

"Odpůrci výstavby dalšího stožáru na Kleti shromáždili první tisícovku podpisů pod petici"

V současné době plánuje Rádio Faktor, zastupované JUDr. Ladislavem Faktorem, výstavbu nového stožáru pro vysílač na vrcholu Kleti, dominantě Chráněné krajinné oblasti Blanský les. Nejnovější návrh představuje stožár vysoký 80 m, umístěný mezi rozhlednou a observatoří. Proti tomuto záměru se postavila ekologická občanská sdružení CALLA, Jihočeské matky, Hnutí Duha, Jihočeské sdružení ochránců přírody a základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šípek. Z jejich iniciativy byla květnu sestavena petice , kterou do této doby podpořilo 1.354 občanů.

Podepsané petiční archy budou předány orgánům státní správy a samosprávy rozhodujících o stavbě stožáru
Přesto, že v současné době není dosud známo stanovisko Ministerstva životního prostředí k podanému rozkladu nevládních organizací o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů , obdrží podepsané petiční archy všechny úřady, které budou o stavbě rozhodovat. "Nechceme ponechat nic náhodě a předáme petici Ministerstvu životního prostřed i Správě CHKO Blanský les před vydáním konečného rozhodnutí" uvedl Vladimír Molek, jeden z členů petičního výboru. Petici obdrží rovněž Okresní úřad v Českém Krumlově, Stavební úřad v Křemži a zastupitelé Jihočeského kraje a obce Kremže. "Zde se bude rozhodovat o stavbě stožáru a je proto nutné názor občanů, kteří Kleť obdivují ."

Sběr podpisů pokračuje
Petici lze podepsat na těchto sběrných místech: přímo na Kleti v restauraci a na rozhledně, nebo v dolní stanici lanové dráhy. Dále pak v Českém Krumlově v Infocentru, Okresním muzeu, Městské knihovně, prodejně Country-life v Rooseveltově ul. A kanceláři CEIS v Masné ulici. V Českých Budějovicích jsou petiční archy vystavené ve vědecké knihovně, kavárně Měsíc ve dne a v kancelářích sdružení Jihočeské matky a CALLA. Zde mou zájemci získat osobně rovněž podrobnější informace, telefonicky pak na č. 038-7311381, 038 -7427091, e-mailem calla@ecn.cz, jihoceske.matky@ecn.cz nebo na internetu http:// calla.ecn.cz

S výstavbou vysílače nesouhlasíme zejména z těchto důvodů:

  • při výstavbě vysílače dojde k vážnému poškození přírody a krajiny na Kleti, tedy ve zvláště chráněném území.
  • výstavbu dalšího vysílače na Kleti vnímáme jako vážné narušení krajinného rázu této dominanty Chráněné krajinné oblasti Blanský les. Dojde ke znehodnocení dosud neporušených volných panoramatických rozhledů z Kletě do volné krajiny, ale i všech pohledů z rozsáhlého území Jihočeského kraje směrem k Blanskému lesu.
  • bude nutno vybudovat novou zpevněnou příjezdovou komunikaci pro příjezd jeřábu a nákladních automobilů, neboť jednotlivé součásti vysílače by měly být dopravovány na místo stavby pomocí jeřábu.
  • výše uvedená znehodnocení přírody a krajiny stavbou a následnou přítomností dalšího vysílače na Kleti mohou mít nepříznivé důsledky na turistické využívání zdejšího regionu.
  • odborným posouzením (nezávislého vědeckého či výzkumného pracoviště v oblasti sdělovací techniky a elektrotechniky) doposud nebyla vyloučena možnost využití stávajícího stožáru Českých radiokomunikací pro vysílání Rádia Faktor.
  • zamýšlený stožár bude výrazně omezovat astronomická pozorování nebeských objektů z Observatoře Kleť, zejména zabráněním výhledu na část oblohy , ale také povinným bezpečnostním osvětlením vysílače. Observatoř Kleť je velmi významným astronomickým pracovištěm s mezinárodně uznávanými výsledky v oboru výzkumu planetek a komet. Tyto výzkumy, řadící malou jihočeskou hvězdárnu na úroveň předních světových observatoří, jsou možné právě díky doposud nízkému světelnému znečištění oblohy v jejím okolí .Vlastní stavební činností je vážně ohroženo její citlivé přístrojové vybavení.
Za petiční výbor:

Bc. Jaroslav Brožová, tel.038-7427091
Růžena Šandová, tel. 038-6713328
Mgr. Michal Kolafa, tel.0337-704620
Vladimír Molek, tel.038-7311381
MUDr. Věra Horská, tel. 038-7412358

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz