Sdružení Calla
  Dnes je 24. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva Sdružení CALLA a JISOP

z 19. dubna 2001

Postaví Rádio Faktor na Kleti další vysílač ?

Kleť je se svými 1.084 m nejen nejvyšším vrcholem Blanského lesa, ale od roku 1990 zároveň i součástí stejnojmenné chráněné krajinné oblasti. Kromě světoznámé observatoře a lanovky vešla do povědomí veřejnosti osmatřicetimetrová kamenná rozhledna a 172 metrů vysoký vysílač Českých radiokomunikací. A právě zde, ve II. zóně CHKO si přeje Rádio Faktor postavit svůj vlastní vysílač.

První pokus neúspěšný

V listopadu loňského roku požádalo Rádio Faktor Správu CHKO Blanský les o vydání souhlasu k výstavbě ocelového příhradového stožáru o celkové výšce 110,5 m a dřevěného objektu na kotě 1079 m. K tomuto záměru vydala nesouhlasná stanoviska ekologická občanská sdružení CALLA, Jihočeské matky a Památkářská obec českokrumlovská a to zejména z důvodu, že stavba odporuje regulativům pro zástavbu v druhé zóně CHKO a došlo by k narušení krajinného rázu, zejména z dálkových pohledů. Stejného názoru byla i Správa CHKO Blanský les a žádost o výstavbu zamítla.

Výhrady jsou i proti druhému návrhu

Počátkem letošního roku představilo Rádio Faktor veřejně nový návrh řešení vysílače a požádalo Správu CHKO o souhlas s výstavbou. Změna oproti původnímu "provokativně nepřijatelnému řešení" spočívá ve snížení o dvacet metrů, zeštíhlení stožáru, zmenšení půdorysné plochy přidruženého dvoupodlažního objektu a opuštění hřebenu horského masívu a volného prostranství a situování stožáru na okraj lesa . Ovšem i tato varianta se jeví problematickou a občanská sdružení odmítají zmnožování stožárů na Kleti. Vedle zmíněného historického stožáru Českých radiokomunikací působícího jako dominanta širokého masívu již od roku 1957, je zde umístěn tzv. pomocný stožár radiokomunikací a armádní stožár. Občanská sdružení požadují objektivní posouzení krajinného rázu a využití vysílače Českých radiokomunikací, které se spolusdílení nebrání! 

Pozvánka na výlet

Přesto, že konečné slovo budou mít příslušné úřady, ochranářská veřejnost se zajímá již nyní o průběh správních řízení a ve vzduchu je nevyslovená otázka , zda podnikatelský záměr regionálně známého Rádia Faktor je větším veřejným zájmem než ochrana přírody a krajiny v CHKO. V sobotu 21.dubna se proto členové občanských sdružení na vlastní oči chtějí přesvědčit, kde by měl být nový vysílač postaven a vyslechnout názory na stavbu ze strany pracovníků Správy CHKO Blanský les a Observatoře na Kleti. Výlet je veřejný, vítáni jsou i novináři, odjíždí se vlakem v 7.35 hod. z Českých Budějovic do Holubova.

Užitečné kontakty:
Správa CHKO Blanský les - arch. Štorm, Ing. Lippl - tel.:0337-716618
Hvězdárna a planetárium České Budějovice - Ing. Tichá - tel.:038-6352044
Sdružení CALLA - Vladimír Molek - tel.:038 - 7311381

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz