Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva Sdruľení CALLA

Tisková zpráva

Sdružení CALLA, Jihočeských matek, Jihočeského habru a Hnutí DUHA

z 22. června 2001


Občanská sdružení požadují nové posouzení vlivu stavby kravína v Habří na životní prostředí
 

V březnu letošního roku vydal Krajský úřad Budějovického kraje souhlasné stanovisko z hlediska posouzení vlivu stavby na životní prostředí pro velkokapacitní kravín v obci Habří. Stanovisko vydal za předpokladu splnění padesáti podmínek přesto, že proti se postavila nejen občanská sdružení, ale zejména obec, která ve svém novém územním plánu s výstavbou kravína pro pětiset dojnic neuvažuje.

Potvrdí Správa CHKO Blanský les své nesouhlasné stanovisko?

K vlastnímu zahájení stavby potřebuje investor, ZD Skalka, řadu povolení a souhlasů, zejména pak územní rozhodnutí, které nemůže stavební úřad magistrátu města České Budějovice vydat, aniž by měl rozhodnutí o udělení výjimky pro stavbu v chráněné krajinné oblasti. Správa CHKO Blanský les, která se při veřejném posuzování záměru rovněž stavěla na stranu odpůrců kravína, je nyní v pozici orgánu státní správy, který musí vydat závazné rozhodnutí. "Navrhovaná kapacita překračuje o polovinu maximální stavy skotu v kterékoliv lokalitě CHKO, nový kravín nepředpokládá pasení, ale volné ustájení,nedochází k omezení kapacity chovu a snížení množství živočišného odpadu, územní plán Velkého územního celku CHKO zde s takovou kapacitou nepočítá, výsadba zeleně je pouze oživením a doprovodem" uvádí se ve stanovisku Správy CHKO Blanský les k dokumentaci EIA.

Investor rozdělil velký kravín na dva malé, ale......

Investor "vyšel vstříc Správě CHKO a šestiřadou stáj 120 x 30 metrů pro pět set dojnic rozdělil na dva kravíny po dvousetpadesáti kusech. Předložil rovněž fotogrametrické snímky dálkových pohledů, ovšem opět bez vyhodnocení vlivu stavby na krajinný ráz. Také množství odpadu představující 23 tun hnoje denně zůstává stejné. Proto také stanoviska občanských sdružení CALLA, Jihočeské matky, Hnutí Duha , místního sdružení Jihočeský habr i obce Habří zaslaná v těchto dnech Správě CHKO Blanský les zůstávají nadále nesouhlasná a navíc s ohledem na skutečnost, že došlo v předloženém projektu ke změně dispozic stavby oproti původnímu záměru projednávaném v procesu EIA / rozdělení na dva objekty/ požadují tato sdružení mající pozici účastníků řízení, nové posouzení vlivu stavby na životní prostředí!
 

Kontakty:
CALLA - Sdružení pro záchranu prostředí : Vladimír Molek, tel.038 - 7311381
Sdružení Jihočeské matky : Jaroslava Brožová, tel. 038 - 7427091
Občanské sdružení Jihočeský Habr: Jitka Čermáková, tel. 038- 7413480
Hnutí Duha : Růžena Šandová, tel. 038-6713328
 

Sdružení CALLA realizuje za podpory Nadace Open Society Fund Praha a Ministerstva životního prostředí ČR projekt na pomoc při zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů v oblasti životního prostředí.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz