Sdružení Calla
  Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva Ekologického institutu Veronica a  Sdružení CALLA

ze dne 25. září 2002

Účastníci mezinárodní konference žádají podporu politiků pro sluneční energii

Na stovku účastníků první česko-rakouské solární konference SLUNCE 2002, která se konala 19. až 20. září v Brně, se rozhodlo oslovit ministry a obě komory Parlamentu ČR a požádat je o podporu využití sluneční energie. Energie Slunce je dostatek, je čistá a zdarma. Technologie na její využití jsou dostatečně rozvinuté a jsou k dispozici. Bohužel přetrvává silná státní podpora využívání energie z fosilních a jaderných paliv, oproti minimální podpoře obnovitelných zdrojů energie, což je znevýhodňuje.

O využívání energie Slunce a dalších obnovitelných zdrojů je potřeba uvažovat ještě v širším kontextu, než jsme zatím u nás zvyklí. Nejde jen o vážný problém vyčerpávání surovin, které mohou budoucí generace potřebovat na jiné důležité účely.

"Především musíme myslet na ochranu zemského klimatu ohrožovaného spalováním fosilních paliv a vidět energii z obnovitelných zdrojů i jako jeden z nástrojů ochrany proti extrémním projevům počasí, kterých jsme byli svědky letos v létě. Proto usilujeme o všemožnou podporu solární energetiky ," míní Yvonna Gaillyová z Ekologického institutu Veronica.

"Využívání energie Slunce nám zajistí větší soběstačnost ať již na úrovni domácností nebo celé republiky. Navíc jde o moderní technologie, které nám mohu uniknout mezi prsty kvůli orientaci na zastaralé uhelné a jaderné zdroje," doplnil Edvard Sequens ze Sdružení CALLA.

Další informace Vám poskytne:
Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica - tel.: 542 218 353
Edvard Sequens, Sdružení CALLA - tel.: 602 282 399

 

Prohlášení první česko-rakouské solární konference "Slunce 2002", která se konala dne 19. září 2002 v Brně za účasti sta účastníků z Rakouska a z České republiky.

   Česká republika zůstává zemí neúměrně závislou na spotřebě fosilních paliv, jejichž spalování stále rychleji mění složení zemské atmosféry a přispívá ke globálním klimatickým změnám. Dopady těchto změn budou a s velkou pravděpodobností již v tuto chvíli jsou pro obyvatele a celé ekosystémy různých částí Země velkým ohrožením. Extrémní počasí, které se projevilo v letošním roce katastrofálními povodněmi v České republice, v Rakousku i dalších zemích Evropy, je považováno za přímý důsledek tohoto nebezpečného vývoje a náznak situací, které se brzy stanou obvyklými.

   Účastníci česko - rakouské solární konference "Slunce 2002" , která jednala pod záštitou ministra životního prostředí Libora Ambrozka, zástupci veřejné správy z komunální, krajské i státní úrovně, odborníci v oblasti výzkumu, projektování a výroby solárních zařízení, učitelé a studenti nejrůznějších oborů, nevládní organizace z obou pořádajících zemí zaměřené na environmentální výchovu a osvětu, považují cestu efektivního využívání energie a maximálního využití obnovitelných zdrojů energie za nedílnou součást opatření k ochraně zemské atmosféry a strategie trvale udržitelného rozvoje a vyzývají vládu, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR a Senát Parlamentu ČR, ale i další instituce veřejné správy, aby této oblasti věnovali prvořadou pozornost při stanovování priorit dlouhodobého vývoje i řešení současné situace po katastrofální povodni. Zároveň nabízejí své síly pro přípravu, prosazování a implementaci potřebných opatření.

Východiska a doporučení:
* Budovy, které nevyužívají většinu slunečního záření, které dopadá na jejich jižní fasády a střechy představují neúnosnou zátěž pro životní prostředí.
* Solární ohřev vody je nejlepším doplňkem solárního ohřevu budov jižními výborně izolujícími okny. Technologie takových soustav jsou již vyzrálé, spolehlivé a rentabilní.
* Využití solárních technologií při rekonstrukcích budov, ale především při novostavbách se musí stát pravidlem, nikoliv výjimkou.
* K tomu je nezbytná řada velkorysých demonstračních projektů ve všech krajích.
* O veškerých možnostech a podmínkách pro využití Slunce je třeba trvale informovat veřejnost prostřednictvím široké informační kampaně.
* Z veřejných prostředků dotované stavby musí solární ohřev využít povinně.
* V prostředí s deformovanými cenami energie z neobnovitelných zdrojů, v nichž nejsou zahrnuty náklady na odstranění škod na životním prostředí , musí být zachován i systém podpor pro obnovitelné zdroje.
* Podpora rozšiřování solárního ohřevu z veřejných prostředků musí být rychlá, dostupná a bez administrativních překážek.
* Systémovým řešením, které potřebu dotací nahradí, bude teprve realizace ekologické daňové reformy, kterou účastníci konference plně podporují a vyzývají vládu, aby podnikala kroky nezbytné k její přípravě a prosazování.
* Solární energetika (solární ohřev či produkce elektřiny a využití biomasy) je v současné době jednou z mála trvale udržitelných. Její rozvoj je ideální příležitostí pro česko-rakouskou spolupráci.

V Brně dne 19. 9. 2002

Za správnost: RNDr. Yvonna Gaillyová, ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno
tel. 54221 8353, yvonna.gailly@ecn.cz

nahoru
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz