Sdružení Calla
  Dnes je 12. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva Sdružení Calla ze dne 15. 6. 2004

Setkání starostů a iniciativ z lokalit ohrožených úložištěm přineslo výzvu!

 

Představitelé obcí a místních občanských sdružení ze všech šesti lokalit ohrožených hledáním trvalého hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů společně s nevládními ekologickými sdruženími se 14. června sešli v jihočeském Lodhéřově. Z pozvaných politiků přijeli diskutovat senátorka Jitka Seitlová, která hájí zájmy veřejnosti v Radě Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), senátor Milan Štěch, pod jehož volební obvod spadá právě lokalita Lodhéřov a rovněž poslanec Jan Mládek, v jehož volebním obvodu je druhá z jihočeských lokalit Božejovice - Vlksice.

Smyslem setkání bylo nejen si vyměnit zkušenosti z posledních měsíců, ale zejména se poradit, co je možné a účelné dělat v nadcházejícícm období, kdy budou přerušeny geologické práce v lokalitách. Závěrem setkání byla přijata výzva určená premiérovi Špidlovi, ministrům Urbanovi a Ambrozkovi, Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu a SÚRAO (výzva zde ke stažení - rtf, 15 kB). Podepsaní v ní žádají, aby doba přerušení průzkumů byla využita k potřebným změnám. Zejména k přijetí novely atomového zákona (zákon č. 18/1997 Sb.), která umožní obcím i veřejnosti, v jejichž katastrálním území má být umístěno jaderné zařízení (např. úložiště vyhořelého jaderného odpadu) o takovém záměru účinně spolurozhodovat.

Druhým z požadavků je průhlednost procesu hledání úložiště ze strany státu. Obce dnes nejsou pro stát partnery a Správa úložišť radioaktivních odpadů jedná často v rozporu se sliby danými starostům v jednotlivých lokalitách. Příkladem takového jednání je i plánované dokončení geologických výzkumných prací v lokalitách ve druhé polovině letošního roku. Podepsaní volají i po přehodnocení nynější koncepce nakládání s radioaktivními odpady, neboť trvalé hlubinné ukládání v České republice nemusí být jedinou alternativou. Rovněž požadují, aby nebylo zvyšováno množství vyhořelého jaderného paliva z reaktorů, dokud nebude nalezeno definitivní a reálné řešení. Úvahy o výstavbě nových jaderných bloků jsou za této situace vysoce nezodpovědné.

Více informací poskytnou:
Edvard Sequens, Sdružení CALLA, tel.: 387 310 166, 602 282 399
Jiří Dvořák, starosta obce Lodhéřov, tel.: 607 706 579, 384 385 310
Zdeněk Černý, starosta obce Nadějkov, tel.: 603 208 149, 381 272 117
Vilma Szutová, starostka obce Deštná, tel.: 607 853 535, 384 384 231
Dana Kuchtová, Sdružení Jihočeské matky, tel.: 603 516 711, 387 427 091
Libor Matoušek, Hnutí DUHA, tel.: 545 214 431
František Kába, občanské sdružení Jaderný odpad děkujeme nechceme, tel.: 731125041
Zdeněk Nadrchal, občanské sdružení Bezjaderná vysočina, tel.: 776 847 557
Lucie Benešová, občanské sdružení Severočeský ocelot, tel.: 606 535 353
Jiří Horák, občanské sdružení Zdravý domov vysočina, tel.: 568 875 803

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz