Sdružení Calla
  Dnes je 19. srpna 2022  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva Sdružení Calla ze dne 25. 3. 2004

"Veřejnost se může vyjádřit k záměru výstavby supermarketu LIDL v Českých Budějovicích"

 

V současné době provozuje společnost LIDL v Českých Budějovicích supermarket na sídlišti Vltava. Usiluje však o další možnosti. Po neúspěšném jednání v radě města o lokalitě v blízkosti křižovatky ulic Mánesova a Lidická, spojené s demolici školní jídelny, soustředil LIDL svoji pozornost na prosazení výstavby supermarketu na Rudolfovské třídě, v blízkosti rušné křižovatky ulic Rudolfovská a Dobrovodská. Tomuto záměru dali radní zelenou.

Vzhledem k tomu, že Rudolfovská je jednou z nejfrekventovanějších ulic Českých Budějovic a výstavba Zanádražní komunikace kopírující dnešní Vodní ulici, je ve fázi diskutabilního záměru cit.", lze předpokládat, že významně vzroste dopravní zatížení v posuzované lokalitě se všemi doprovodnými jevy," uvádí zpracovatel oznámení RNDr. Vojtěch Vyhnálek ze spol. EIA Servis. Přes navrhovaná protihluková opatření dojde ke zvýšení negativního vlivu hluku na obyvatele okolní zástavby jak v průběhu výstavby, tak při vlastním provozu. Součástí supermarketu na ploše 1.831 metrů čtverečních a vyžádá si demolici pěti obytných objektů, má být i parkoviště pro 132 automobilů na dalších 1.664 metrech.

"Přesto, že stavba je v souladu s územním plánem, je nepochopitelné, proč českobudějovická radnice nezohledňuje studii firmy KOLPRON CZ týkající se rozvoje maloobchodní sítě v kraji, neboť České Budějovice jsou zde hodnocené jako město supermarkety nasycené", uvádí Vladimír Molek ze sdružení CALLA. Zároveň uvádí příklad Milevska, které díky protestu veřejnosti a drobných obchodníků přinutilo radnici "k vyhoštění LIDLA za brány města".

V současné době se má možnost v rámci tzv. zjišťovacího řízení k záměru výstavby supermarketu LIDL na Rudolfovské třídě (křižovatka Rudolfovské a Vodní ulice) vyjádřit veřejnost a to prostřednictvím připomínek podaných do konce března na Krajský úřad, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví nebo na stejný odbor Magistrátu města České Budějovice. Na základě těchto připomínek se bude buďto posuzovat vliv stavby supermarketu na životní prostředí, včetně zpracování posudku a veřejného projednání za účasti veřejnosti nebo bude moci investor po získání příslušných stavebních povolení přistoupit ke stavbě.

"Funkce maloobchodu má významný vliv na funkci města. ponechá-li se vývoj této oblasti plně dynamice trhu, je velmi pravděpodobné, že důsledky tohoto vývoje budou mít negativní dopad na město i jeho okolí". cit. ze studie fy KOLPRON

 

Vladimír Molek:  tel. 387 311 381
Markéta Šišková:  tel. 387 310 166

Další kontakty:         
RNDr. Vojtěch Vyhnálek, EIA Servis, tel. 386 354 942
Václav Hejný, Milevsko , tel. 603 269 168

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz