Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva a sdružení Calla ze dne 5. 4. 2006

Sdružení Calla chce zmapovat vytěžené, přírodovědně cenné pískovny

 

Sdružení Calla v těchto dnech zahajuje projekt "Význam, využití a ochrana pískoven v jihočeské krajině", který finančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí a EU v programu Transition Facility. Jeho cílem je zmapovat vytěžené přírodovědně cenné pískovny v Jihočeském kraji a zajistit jim odpovídající ochranu. Zaměří se také na osvětu veřejnosti a informovanost zainteresovaných pracovníků státní správy, samosprávy nebo nevládních organizací.

"Mnoho lidí vnímá vytěžené pískovny jako zdevastované plochy bez života. Chtěli bychom jim ukázat, že to není tak docela pravda," říká vedoucí projektu Klára Řehounková ze sdružení Calla. "Pískovny se mohou stát útočištěm řady vzácných a chráněných druhů živočichů a rostlin, které mnohdy v okolní krajině nenacházejí vhodné podmínky pro svůj život."

Příkladem takového druhu je břehule říční, zákonem chráněný pták podobný vlaštovce. Břehule původně hnízdily ve stržených březích řek, do kterých si vyhrabávaly nory. Regulace vodních toků je o jejich původní hnízdiště připravila. Hlavními místy jejich výskytu se pak staly právě pískovny.

"Naše sdružení má s ochranou pískoven dlouholeté zkušenosti. Již několik let se věnujeme velkému hnízdišti břehulí v třebečské pískovně. Proto jsme se rozhodli naše aktivity v této oblasti dále rozšířit," vysvětluje předseda sdružení Calla Edvard Sequens.

Během letošního roku se kromě mapování pískoven uskuteční odborný seminář a přednášky pro veřejnost. První přednáška je plánována na konec května do Borovan, druhá na podzim do Českých Budějovic. Sdružení Calla zřídí také webové stránky projektu, které by měly sloužit jako zdroj informací pro všechny odborné i laické zájemce.

"Těžba štěrkopísku patří mezi aktivity, které jihočeskou krajinu výrazně ovlivňují. Chtěli bychom ukázat její pozitivní i negativní stránky a umožnit využití získaných informací v ochraně přírody, v ekologické výchově nebo v řízeních o těžbě štěrkopísku," uzavírá Klára Řehounková.

 

 

Kontakty:
Calla - Sdružení pro záchranu přírody, F. Šrámka 35, 370 04 České Budějovice
Klára Řehounková, telefon: 387 311 381, email: klara.rehounkova(zavinac)calla.cz

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP a EU - programu Transition Facility. Tisková zpráva nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz