Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Společná tisková zpráva sdružení Jihočeské matky, Calla a Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí ze dne 14. 6. 2006

Problémy na JETE narůstají, SÚJB přihlíží

 

Na tiskové konferenci dne 12. dubna 2006 jsme informovali o závažných problémech na jaderné elektrárně Temelín, které jsme získali z interních zdrojů (deformace a degradace paliva, úniky tricia a následky úniku radioaktivní kyseliny borité). Zhoršování stavu paliva potvrdilo naše obavy. Mimo to nám pracovníci JETE poskytli další znepokojující informace.

1. Problémy s palivem

Problémy s jaderným palivem na Jaderné elektrárně Temelín se od dubna zhoršily. Deformace paliva dosáhly takové míry, že dva klastry (mají za úkol regulovat a zastavit štěpnou reakci) nesplnily podmínku průchodu aktivní zónou za méně než 3,5 sekundy. 51 klastrů z celkových 61 nedosedlo po pádu do dolní koncové polohy - část jejich pohybové energie se spotřebovala na překonání třecího odporu v deformovaných vodících trubkách. Nebyla tak naplněna hlavní zásada jaderné bezpečnosti, že reaktor lze bezpečně odstavit pádem klastrů do aktivní zóny.

Na bulharské jaderné elektrárně Kozloduj provozující stejný typ reaktoru VVER-1000 jako JETE došlo 1. 3. tohoto roku k vážné události, kdy při havarijním zastavení reaktoru nedošlo k zasunutí potřebného počtu klastrů do aktivní zóny a štěpná reakce musela být zastavena nouzově. Událost byla ohodnocena stupněm INES 2. Viz zpráva v příloze.

Z hlediska ochrany životního prostředí je dalším závažným problémem netěsnost palivových tyčí. Netěsnosti na nich znamenají porušení první bariéry mezi radioaktivními látkami a životním prostředím. Radioaktivní izotopy se pak uvolňují do chladiva a díky neřešeným netěsnostem na vadných armaturách a při výměně paliva se následně dostávají do ovzduší. Tyto úniky jsou sice rámci povolených limitů, ale zcela zbytečně zatěžují životní prostředí. Více v příloze.

Z výše uvedených důvodů je nyní ČEZ nucen předčasně vyměnit část paliva na 1. bloku. Provozovatel elektrárny již také uzavřel smlouvy o dodávkách paliva s jiným výrobcem - ruským podnikem TVEL.

2. Provoz v rozporu s povolením

Občanská sdružení získala z interních zdrojů JETE další informace, které ukazují že jeho provoz je v rozporu s Předprovozní bezpečnostní zprávou, která byla jedním z podkladů pro udělení povolení k provozu JETE od SÚJB a taktéž v rozporu s platnou legislativou (vyhlášky SÚJB č. 195/1999 Sb. a 214/1997 Sb.). Na obou blocích JETE není bezpečně zajištěno zamezení šíření radioaktivity z kontejnmentu během havárie. Při vzniku havarijních podmínek některé armatury sloužící pro odběr vzorků a vedoucí skrz kontejment zůstávají otevřené. Nyní musí být uzavírány ručně. Odběr vzorků dostal vyšší prioritu, než automatická izolace kontejnmentu.

Jaderná elektrárna Temelín je neustále veřejnosti prezentována jako jedna z nejmodernějších elektráren v Evropě. Výše uvedené skutečnosti však svědčí o opaku. Alarmující je zjištění, že provozovatel JETE provozuje toto zařízení s vědomím, že nejsou přesně naplněny všechny legislativní požadavky. O závažnosti problémů svědčí i fakt, že nás o nich informují pracovníci jaderné elektrárny. Mají zřejmě větší důvěru k nevládním organizacím, než k úřadům, které by měly dohlížet na bezpečnost provozu JETE.

Jsme přesvědčeni, že ČEZ musí nyní vzhledem k rizikovému provozu se stávajícím palivem provést výměnu nejen části paliva na prvním bloku, ale výměnu celé aktivní zóny a to na obou blocích. Do té doby by měly být reaktory odstaveny.

Krajský úřad v Českých Budějovicích bude v nejbližší době znovu řešit otázku kolaudačního rozhodnutí na provoz 1. bloku JETE. Kolaudační rozhodnutí by podle našeho názoru nemělo být vůbec vydáno. Získané informace o problémech na JETE včetně provozu v rozporu s povolením SÚJB Krajskému úřadu předáme.

 

 

Přílohy:
Závažné selhání reaktoru VVER1000 v Bulharsku - ke stažení (doc, 31 kB)
Zvýšené výpusti radioaktivních látek do ovzduší

Kontakty:
Monika Wittingerová, Sdružení Jihočeské matky
telefon: 603 516 603, email: jihoceske.matky(zavinac)ecn.cz
Edvard Sequens, Sdružení Calla
telefon: 602 282 399, email: edvard.sequens(zavinac)calla.cz
Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí

telefon: 777 006 241, email: pavel.vlcek(zavinac)oizp.cz

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz