Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 16. 3. 2006

Den Země si ve Strakonicích připomenou výstavou Příroda Boletic

 

Strakonická výstava zahajuje letošní oslavy Dne Země

České Budějovice - 22. duben je od roku 1970 vyhlášen Dnem Země. V tento den nebo dnech kolem tohoto data probíhají po celém světě nejrůznější akce oslavující planetu Zemi. Přesto, že od tohoto data nás dělí celý měsíc, přípravy na letošní Den Země jsou v plném proudu. Alespoň co se týče ekologických poraden sdružených v krajské síti KRASEC. První akcí, kterou pro veřejnost připravila českobudějovická Calla - sdružení pro záchranu prostředí a Šmidingerova knihovna ve Strakonicích, je výstava fotografií Příroda Boletic. Výstava je přístupna v prostorách Šmidingerovy knihovny v Husově ulici č. 380 od 20. března do 24. dubna denně každý všední den kromě úterý od 8 do 18 hodin.

Proč právě výstava Příroda Boletic?

Mezinárodní svátek životního prostředí, ke kterému se v roce 1990 připojila i Česká republika, si klade za cíl upozornit na problémy související s ochranou planety Země v souvislosti s trvale udržitelným životem na ní. Kromě problémů spojených s globálním oteplováním, propagací čistých zdrojů energie, omezením odpadů a jejich recyklováním se jedná také o ochranu přírody a zachování její druhové rozmanitosti. "Naši pozornost zasluhují v tomto nejen známá chráněná území, ale i oblasti, která o tuto ochranu usilují a jsou v ohrožení," uvedl Vladimír Molek z pořádajícího sdružení Calla. Jedním z nich je i vojenský újezd Boletice zařazený do seznamu Natura 2000 jako evropsky významná lokalita a ptačí oblast soustavy Natura 2000. Přes tyto skutečnosti a navrhovanou ochranu odolává zdejší příroda podnikatelským zájmům umístit zde obrovské středisko zimních sportů. "Zatím se tento záměr nedaří prosadit, o to více je ale nutno informovat veřejnost o výjimečných hodnotách zdejší přírody a upozorňovat na možnost jejího ohrožení." Dodal Vladimír Molek. Jednou z těchto příležitostí je i výstava fotografií Příroda Boletic, kterou měli již možnost kromě Českých Budějovic shlédnout v Českém Krumlově, Kájově a Volarech.

K výstavě bude i přednáška

Součástí výstavy, začínající vernisáží v pondělí 20. března v 16.30 hodin v prostorách Šmidingerovy knihovny, bude přednáška ředitele Národního parku a CHKO Šumava Aloise Pavlíčka. "Ředitel Národního parku je velkým znalcem přírody Boletic, a proto jsme jej pozvali na přednášku, která se uskuteční ve čtvrtek 23. března od 17 hodin na strakonickém gymnáziu," informuje Ivana Síbková ze Šmidingerovy knihovny. "Tuto přednášku pořádáme spolu s místní organizací Českého svazu ochránců přírody," upřesňuje Síbková.

 

Kontakty:
Vladimír Molek, telefon: 387 311 381, e-mail: vladimir.molek(zavinac)calla.cz
Ivana Síbková, telefon: 383 323 021, e-mail: sibkova@knih-st.cz

Výstava je součástí aktivit Krajské sítě environmentálních center KRASEC podpořena z prostředků ESF v ČR a MŽP.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz