Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Společná tisková zpráva Ekologického právního servisu a sdružení Calla ze dne 19. 10. 2006

Potřebuje Lipensko lyžařské středisko Špičák?

 

Po upuštění od záměru vybudovat lyžařský areál v lokalitě Chlum upřely Jihočeský kraj a společnost Lipno Servis svou pozornost na horu Špičák a její okolí. Špičák se rovněž nachází ve vojenském újezdu Boletice a patří k biologicky velmi hodnotnému území. Proto bylo z popudu Evropské unie vyhlášeno celé území vojenského újezdu za evropsky významnou lokalitu a ptačí území v rámci soustavy Natura 2000.

Nicméně, kraj a společnost Lipno Servis myšlenku vybudovat velký lyžařský areál v Boleticích ještě neopustily. Se studií "Lipno - zimní turistická sezóna" seznámili rovněž nevládní organizace. Jejich ostrý nesouhlas však trvá.

Jak uvádí Vladimír Molek ze sdružení Calla: "K výstavbě velkého střediska zimních sportů v Boleticích přetrvávají z hlediska ochrany přírody naše negativní stanoviska, která se opírají o odborné přírodovědné průzkumy. Hodnota lokality je nevyčíslitelná. K těmto výhradám nyní přibyly velké pochybnosti ekonomického a sociálního charakteru."

Nevládní organizace se opírají o stanoviska expertů
Sporný je přínos areálu pro obyvatele regionu. Zvýšení zaměstnanosti a dalších ekonomických výhod pro Lipensko není vůbec tak zřejmé, jak se ve studii tvrdí. "Předložené studii, která je postavena na nekvalitní analýze nabídky, zcela chybí analýza poptávky. Vůbec z ničeho nevyplývá, že lyžaři budou přijíždět zrovna sem. To, že se jim vytvoří určitá kapacita ještě vůbec neznamená, že lyžaři dají přednost Boleticím před kvalitnějšími alpskými svahy či naopak klidnějšími menšími středisky." říká Michal Bernard z Ekologického právního servisu (EPS).

Tuto skutečnost potvrdili oslovení odborníci, kteří se ke studii vyjádřili značně rozpačitě z hlediska její kvality. Navrhují její rozšíření a doplnění o části týkající se zejména potřebnosti střediska ve vztahu k rozvoji zaměstnanosti a poskytování služeb.

Ing. Eva Cudlínová, CSc. například ve svém posudku uvádí: "Vybudováním areálu vznikne 350 - 500 pracovních míst. Je třeba zkonkretizovat tento hrubý odhad a uvést o jaká místa půjde. Podrobnější a nezbytná analýza by měla odpovědět zejména na otázky, do jaké míry bude projekt součástí života regionu, jaké bude ekonomické ocenění újmy na ekologických funkcí přírody a krajiny ohrožené výstavbou lyžařského areálu, na jaký typ turistů se bude zimní areál orientovat - rodinná, česká nebo zahraniční?"

Experti z Univerzity Karlovy tato slova potvrzují. Podle nich je třeba se zaměřit na charakter poptávky, která je určující pro nabídku a ne srovnávat potenciál nabídky různých zemí. K dalším částem studie mají rovněž značné výhrady.

Calla a Ekologický právní servis požadují zpracování a předložení dalších podkladů
Zda lyžaři přijedou a zda bude areál přínosný pro celý region, nebo jen pro společnost Lipno Servis a hrstku hoteliérů, není zřejmé. "Vzhledem k tomu, že investor žádnou důkladnější analýzu, která by porovnala příjmy z turistického ruchu a doprovodné efekty, např. nezaměstnanost, typ pracovních nabídek, ekonomický rozvoj, snížení přírodovědné hodnoty oblasti a zatížení životního prostředí nepředložil, nelze považovat výstavbu za přínosnou pro region." tvrdí Bernard. "Nelze vyloučit, že místním areál přinese jen nárůst dopravy, hluk, nekvalifikované sezonní pracovníky z jiných regionů a zničení zcela unikátního přírodního prostředí." dodává Molek Z těchto důvodů, stejně jako s ohledem na obrovské právní problémy související s právem Evropské unie a s faktem, že se jedná o vojenský prostor, by se Kraj měl spíše zaměřit na menší projekty s důrazem na tzv. "měkkou turistiku", namísto tohoto megalomanského projektu.

 

Kontakty:
Ekologický právní servis, Převrátilská 330, 390 01 Tábor
Mgr. Michal Bernard, mobil: 608 721 708, tel.: 381 253 904, fax: 381 253 910, email: tabor@eps.cz
Calla - Sdružení pro záchranu přírody, F. Šrámka 35, 370 04 České Budějovice
Vladimír Molek, telefon: 387 311 381, email: vladimir.molek(zavinac)calla.cz

Více informací na www.calla.cz/boletice

font class="small">Tato aktivita je podporována EU v rámci programu Transition Facility prostřednictvím NROS

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz