Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 22. 2. 2006

Jihočeský kraj - sjezdového lyžování ráj?

 

Sdružení Calla se dívá kriticky na snahu opětovně prosadit lyžování na Smrčině na pravém břehu Lipna vedle lyžařského areál Špičák. Tento záměr se ve třech různých variantách objevuje v návrhu konceptu územního plánu kraje, který je v těchto dnech předložen veřejnosti k připomínkování.

Oblast mezi vrcholy Smrčina a Hraničník se vzácnými lesními ekosystémy patří k jedné z nejzachovalejších na jihovýchodní Šumavě. Nachází se zde řada pralesovitých zbytků původních porostů tzv. hercynské směsi - jedle, buku a smrku. Takové porosty jsou v oblasti Šumavy velmi vzácné, neboť byly již v minulosti vytěženy a nahrazeny smrkem. Zachovaly se zde mimo jiné i proto, že jde o porosty na extrémně exponovaných stanovištích, které jsou důvodně chráněny jako 1. a 2. zóny Národního parku Šumava.

Zpracovatelé posudku vlivu diskutovaného konceptu na životní prostředí z Atelier T-plan proto vznáší k záměru jednoznačný závěr: "Realizace lyžařského areálu Smrčina v každé z variant, navržených konceptem Územního plánu vyššího územního celku Jihočeského kraje, je v rozporu s ochrannými podmínkami NP Šumava a všeobecně s ustanovením odst. 2, §16 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí z tohoto důvodu nemůže žádnou z uvedených variant doporučit k zapracování do návrhu územního plánu."

Edvard Sequens ze sdružení Calla sdělil: "V krajském územním plánu se kromě Smrčiny objevuje řada dalších záměrů, u nichž budeme požadovat vyřazení. Jsou to například plánované vodní nádrže jako je Hradiště na Černé, Dívčí Kámen na Vltavě či Krejčovice na Blanici."

Pod petici proti vybudování lyžařského areálu na Smrčině se do roku 2001, kdy byl sběr ukončen, podepsalo 1694 lidí. Ve středu 22. února od 12 hodin proběhne veřejné projednání návrhu konceptu v zasedacím sále zastupitelstva Krajského úřadu v Českých Budějovicích.

 

 

Další informace může poskytnout:
Edvard Sequens, Sdružení Calla
telefon: 602 282 399, email: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

Podrobnější údaje
Návrh konceptu územního plánu i výše zmíněné hodnocení vlivů na životní prostředí jsou k dispozici na webových stránkách kraje:
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=408&par[lang]=CS

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz