Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 25. 5. 2006

Prohlášení sdružení Calla k "Deklaraci o společném postupu ve věci civilního využití území Vojenského újezdu Boletice"

 

V duchu předchozích aktivit nevládních organizací směřujících k zachování přírodních hodnot Vojenského újezdu Boletice , informování veřejnosti o nutnosti a možnosti ochrany těchto hodnot a stanovení limitu využití vojenského újezdu, vydáváme prohlášení k deklaraci podepsané ministrem obrany, životního prostředí, ministrem pro místní rozvoj a hejtmanem Jihočeského kraje dne 24.5.2006.

1. Podepsání deklarace krátce před volbami chápeme jako politicky ukvapený krok, který může zavazovat povolební ministry a ovlivnit další postup ve využívání vojenského prostoru. Zejména pak hodnocení vlivu konkrétního projektu na životní prostředí. Takovýto projekt stále postrádáme, stejně jako socioekonomickou analýzu potřebnosti dalšího velkého regionálního zimního střediska.

2. I po podepsání deklarace platí naše březnové stanovisko vydané spolu s Českou společností ornitologickou ke studii "Lipensko - zimní turistická sezóna" zejména v tom, že veškeré záměry je nutno posuzovat na základě odborných argumentů a v souladu s právními předpisy.

3. Vzhledem k tomu, že deklarace řeší pouze vojenský prostor, není záruka, že bude upuštěno od záměru využití Smrčiny Hraničníku v I. zóně NP Šumava pro sjezdové lyžování.

4. Navrhované vyčlenění 3 730 ha z vojenského újezdu nepředstavuje pouze kopec Špičák. Rozsáhlé území , které je součástí Ptačí oblasti Boletice a stejnojmenné evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 zahrnuje několik tzv. ochranářsky významných ploch navrhovaných k ochraně v rámci polyfunkční studie využitelnosti vojenského újezdu Boletice. Jedná se např. o lokality Bulov a Hvězdáře s přírodně kvalitními lesními porosty.

5. Oceňujeme shodu v názoru na mimořádné přírodní hodnoty Boletic a podporu vyhlášení území v kategorii Chráněné krajinné oblasti. Tato hodnota území potvrzena přijetím do soustavy Natura 2000 spočívá ovšem v její celistvosti a vyloučení závažného nebo nevratného poškozování přírodních stanovišť a biotopů, k jejichž ochraně je evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast určena. Nesmí zde dojít ani k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena.

Za sdružení Calla:
Vladimír Molek, telefon: 387 311 381, e-mail: vladimir.molek(zavinac)calla.cz
Více informací na www.calla.cz/boletice

Tato aktivita je realizována v rámci projektu " Ochrana jihočeské přírody - věc občanů" podpořeného EU prostřednictvím NROS v programu Transition Fasility.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz