Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 30. 3. 2006

Zachováme cenné životní prostředí Jihočeského kraje?

 

Pouze do úterý 4. dubna mohou občané i nevládní organizace připomínkovat koncept územního plánu Jihočeského kraje[1]. K řadě plánovaných záměrů, jako jsou dopravní stavby, sportovně rekreační areály v chráněných územích či nové přehrady, které by mohly mít výrazně negativní vliv na životní prostředí, se nesouhlasně vyjádřuje i sdružení Calla.

Oporu v některých případech Calla nalézá v hodnocení vlivů konceptu na životní prostředí, které je rovněž předloženo k připomínkám. Například u lyžařského areálu Smrčina - Hraničník žádá zpracovatel jeho vyřazení z územního plánu, protože: "všechny uvažované varianty představují výrazně negativní vliv na přírodu a krajinu včetně lesních porostů." Ochranu Evropsky významných lokalit a Ptačích oblastí soustavy NATURA 2000, bude muset respektovat i Jihočeský kraj.

Calla žádá vyřadit z územního plánu i výhledové vodní nádrže, jako je Hradiště na Černé, Dívčí Kámen na Vltavě či Krejčovice na Blanici, jejichž výstavba by vážně poškodila nejen přírodu, ale znamenala by zatopení značných území, včetně některých osad.

Přesto, že nevládní ekologické organizace vyjadřují všeobecnou podporu železniční dopravě a modernizaci železnic preferují před výstavbou rychlostních komunikací, naráží na jejich nesouhlas variantní řešení IV. železničního koridoru z Českých Budějovic do Horního Dvořiště přes Český Krumlov. "Na rozdíl od tzv. kaplické trasy, kopírující stávající železnici, je krumlovská varianta nepřijatelná nejen z hlediska zásahu do přírody, ale i ekonomicky", k tomu uvádí Vladimír Molek.

Edvard Sequens dodal: "Těší nás, že zpracovatelé tohoto nadmíru důležitého dokumentu neakceptovali plány na další jaderné reaktory nebo trvalé úložiště radioaktivních odpadů. Na druhou stranu se snaží prosadit vlastní záměry, které hodnotné životní prostředí Jihočeského kraje mohou poškodit."

 

Calla podala na Jihočeský kraj stanovisko ke konceptu územního plánu velkého územního celku Jihočeského kraje - stanovisko ke stažení (doc, 115 kB)

Další informace může poskytnout:
Edvard Sequens, Sdružení Calla
telefon: 602 282 399, email: edvard.sequens(zavinac)calla.cz
Vladimír Molek , Sdružení Calla

telefon: 387 311 381, email: vladimir.molek(zavinac)calla.cz

Poznámky
1. Připomínky ke konceptu a k hodnocení vlivů na životní prostředí je nutno doručit na krajský úřad. Podklady lze čerpat z internetových stránek kraje:
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=408&par[lang]=CS

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz