Sdružení Calla
  Dnes je 12. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 17. 10. 2007

Odpadový seminář pro starosty obcí v TábořeČESKÉ BUDĚJOVICE / TÁBOR - Sdružení Calla ve spolupráci s Městem Tábor pořádá 18. října 2007 v Táboře, v sídle odboru životního prostředí městského úřadu, další ze serie seminářů "Efektivní nakládání s odpady v obci - jak na to?". Tyto semináře jsou určené především starostům a zastupitelům obcí, dále úředníkům odborů životního prostředí a zájemcům z řad nevládních neziskových organizací, které se dlouhodobě zabývají danou problematikou.

Cílem seminářů je pomoci hledat praktická řešení aktuálních i strategických otázek v oblasti hospodaření s odpady v obcích a mikroregionech, představit možnosti financování projektů a prezentovat příklady dobré praxe.

Tematicky bude tento seminář zaměřen zejména na kompostování biologicky rozložitelného odpadu a možností financování projektů z operačního programu Životní prostředí. Účastníci budou informováni i o povinnostech zpětného odběru a využití odpadu z obalů a o zpětném odběru elektrozařízení a elektroodpadu. Prostor bude věnován i výsledkům separace a porovnání situace v Jihočeském kraji a jinde v republice.
Teoretickou část doplní odpolední exkurze do provozu na skládku a kompostárnu Klenovice.
Organizátoři předpokládají účast zhruba tří desítek starostů z regionu.

"Jsme potěšeni zájmem starostů a doufáme, že si ze seminářů odnesou zajímavé poznatky a inspiraci pro řešení vlastních problémů s nakládáním s odpady ve své obci. Nedílnou součástí semináře bude i výměna zkušeností mezi účastníky, zejména v odpoledním bloku a během diskuse", říká Petr Drahoš ze sdružení Calla. Další informace o odpadových aktivitách sdružení Calla mohou zájemci získat na nově vytvořeném webu www.calla.cz/odpady, jehož záběr budeme postupně rozšiřovat", dodává Petr Drahoš, který má odpadovou část projektu na starosti.Další informace:
Calla - Petr Drahoš, tel.: 736 216 611, e-mail: petr.drahos(zavinac)calla.cz

Semináře se uskuteční jako aktivita projektu "Jihočeské přírodní zdroje pro budoucnost" který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanism EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz