Sdružení Calla
  Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 30. 11. 2007

Občanská sdružení se radí s odborníky jak proti Černému pelikánoviČeské Budějovice. Obchodně společenské centrum Černý Pelikán, které má propojit Lannovu třídu s Rudolfovskou ulicí, je trnem v oku českobudějovickým občanským sdružením. Ta investorovi vyčítají nárůst dopravního zatížení, zbytečnou likvidaci zeleně, demolici budov spojených s historií města. Naopak se nestaví proti využití nefunkčních průmyslových areálů v bloku, avšak s citlivým architektonickým přístupem. Své připomínky uplatnila občanská sdružení při posuzování záměru na životní prostředí a podařilo se jim přesvědčit Krajský úřad Jihočeského kraje, aby investorovi uložil zpracovat podrobnou dokumentaci, ke které se bude mít znovu možnost veřejnost vyjádřit. To se zatím nestalo. "Přesto, že pokračování procesu posuzování vhodnosti a vlivu stavby pokračuje, neusnuli jsme na vavřínech a přizvali ke konzultaci odborníky", uvádí Vladimír Molek ze sdružení Calla. Výsledkem je urbanistická a architektonická analýza, o kterou hodlají občanská sdružení opřít svá stanoviska ke kontroverzní stavbě Černého Pelikána.

Co je cenné, kromě vlastního bydlení, pro obyvatele domů?
"Téměř nečekaná oáza klidu v dvorních zahradách rozvinutých ve vnitrobloku. Představuje potřebnou protiváhu přírodně estetickou i hygienickou proti frekventovaným ulicím, zejména dopravně nejzatíženější Rudolfovské ul.", cituje jeden z autorů studie architekt Tadeáš Matoušek. Záměr chce oživit vnitřní město, přivést do jeho ulic život ve večerních hodinách a o víkendech. Do atrakcí by byl zahrnut i relaxační trávník, mořské akvárium, kavárna nebo dětské kino. To jsou vize investora, proti kterým staví argumenty členové občanského sdružení Vídeňská čtvrť, které vzniklo jako výraz nesouhlasu s předloženým projektem. "Nestavíme se bezmyšlenkovitě proti rozumnému využití nefunkčních prostor, ale požadujeme předložit variantní řešení , které by bylo přijatelné pro životní prostředí, architekturu a obyvatele zde žijící", uvádí předseda sdružení Vídeňská čtvrť Mudr. Dolanský.

Studie upozorňuje na možné negativní vlivy Černého pelikána
"Realizací stavby může dojít k postupné ztrátě autenticity jednoho bloku změnou charakteru zástavby, poškozování a ubývání zeleně. Významná může být kolize vjezdu do komplexu a příchodu ke škole. Nebezpečnou může být postupná transformace "bohulibých" atrakcí např. na herny, noční podniky. Nadměrné oživení nočního života, by mohlo znamenat stěhování obyvatel do klidnějších lokalit. Bezesporu dojde k dalšímu nároku na energie, zatížení inženýrských sítí, úbytek bytů, nároky na dopravní dostupnost a s tím spojené parkování a noční provoz parkoviště. Z architektonického hlediska se jedná o nepřijatelnou výšku prostavění vnitrobloku, časově soustředěná výstavba zatěžující okolí, změna charakteru zástavby. Zde je zejména nepřijatelné zbourání 3-6 činžovních domů. Rovněž uvažované nástřešní parkování je v tomto případě přinejmenším zvláštní.", uvádí autor studie architekt Tadeáš Matoušek.

Spoluautor studie odborný pracovník Státního archivu v Českých Budějovicích Daniel Kovář k záměru uvádí, "Z historického hlediska je vhodné zachování pozoruhodných patrových obytných domů, projektovaných a prováděných zřejmě Josefem Sandnerem".

V nové Athénské chartě se připomíná:
(Aténská charta deklaruje zásady plánování měst vypracované Evropskou radou urbanistů.)
.....Kulturní dědictví je klíčový prvek, který definuje a vymezuje vůči ostatním regionům světa evropskou kulturu a charakter. Pro většinu občanů a návštěvníků je charakter města dán kvalitou jeho budov a ploch mezi nimi. V mnoha městech došlo k tomu, že struktura měst a mnoho památek a cenných ploch bylo zničeno nevhodnou reorganizací prostoru....Příloha:
Urbanistická  a  architektonická  analýza bloku Jeronýmova - Lannova - Štítného - Rudolfovská v Českých Budějovicích ke stažení zde (doc, 191 kB)

Za sdružení Calla:
Vladimír Molek, telefon: 387 311 381, mobil: 732 609 899, e-mail: vladimir.molek(zavinac)calla.cz
Občanské sdružení Vídeňská čtvrť: Mudr. Ladislav Dolanský, tel. 776554605
Spoluautor studie: Mgr. Daniel Kovář, tel. 386 701 219

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz