Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva z 13. ledna 2012

Chalupův chirurgický řez Šumavou

    Návrh zákona o Národním parku Šumava předložený ministrem Chalupou by měl umožnit výstavbu lanovky na vrchol Hraničníku v přírodně velmi cenné oblasti. Z území národního parku má být vyčleněn koridor o ploše 13,7 ha [1], na němž bude zrušena dnešní 1. a 2. zóna nejpřísnější ochrany. Zpracovatelé dokumentace hodnotící vlivy záměru na životní prostředí došli k závěru, že i jen samotná stavba lanovky s plánovanou kapacitou 1540 až 2700 osob za hodinu bude mít výrazně negativní dopady na přírodu [2].
   Kladně hodnotíme, že ministr Chalupa odmítl stavbu velkého lyžařského areálu (takový byl uvažován v rozsahu 2 lanových drah a 12 km sjezdových tratí), ale součástí ministerského návrhu je souhlas se stavbou „evakuační trati pod lanovkou“. Regionální politici popírají, že by tato sjezdovka měla sloužit běžnému lyžování, nýbrž jen k záchraně lyžařů v případě nouze [3]. Jaká jsou fakta:

  1. Tvar vyčleněného území pro koridor v grafické příloze k návrhu zákona ministra Chalupy (v příloze tiskové zprávy) odpovídá návrhu připraveného společností Atelier 8000, který byl součástí hodnocení vlivů na životní prostředí ve variantě A a D, tedy se sjezdovkou. Varianta B a C je jen lanovka bez jakékoliv odjezdové tratě. Tzv. odjezdová evakuační sjezdovka je v dokumentaci [2], popsána: „Sjezdová trať je navržena  tak,  aby  byl  využit  koridor  průseku  lanové  dráhy  a zároveň   se  trať   vyhnula  podmáčeným  místům  a  nejcennějším  porostům.  V rámci možností jsou využity optimální sklonové poměry, je snaha o minimální příčný sklon, aby  byl  zajištěn  bezpečný  odjezd  lyžařů  z Hraničníku  do  prostoru  Klápy.“ 
  2. „Šířka koridoru sjezdové tratě se pohybuje kolem 30 m.“ Obě sjezdovky, které jsou na rakouské straně Hraničníku využívané k běžnému lyžování, mají šířku 20 až 35 m.
  3. V Příloze dokumentace [2] - Socio-ekonomická analýza je uvedeno očekávání: „Výstavba evakuační sjezdovky umožní lyžařům sjíždět na českou stranu na občerstvení. Při dostatečně kvalitních službách v areálu lze očekávat i přejezdy rakouských a německých lyžařů na českou stranu.“
  4. Fáze provozu areálu ve variantách A a D (se sjezdovkou) je v dokumentaci [2] popsána: „Lyžařské  areály  fungují  obvykle  od  prosince  do  konce  března  v době   od  9  do  16 hodin.  Po  ukončení  denního  provozu  bude probíhat  úprava  sjezdovky  rolbou, odhadem od 17 do 20 hodin. V případě  nočního přírodního sněžení probíhá úprava sjezdovky  ještě   ráno  cca  2  hodiny  před  začátkem  provozu.  V případě   potřeby umělého zasněžení jsou po ukončení provozu spuštěna sněžná děla, v  čase kdy to umožní  klimatické  podmínky  (teplota vzduchu  klesne  pod  -8°C).  Zasněžování sjezdovky  probíhá  ve večerních  a  nočních  hodinách  dle  klimatických  podmínek  a potřeby doplnění sněhu. Může trvat několik hodin."

   Na sjezdové trati má být 45 sněžných děl napájených vodou z nově zbudované nádrže na potoce Rasovka.  
Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Plánované řešení odjezdové evakuační sjezdovky neodpovídá pouze jejímu nouzovému využití. Navíc provoz vedle rakouského areálu s večerním lyžováním si v budoucnu vynutí tlak na umělé osvětlení i na české straně.  Z pohledu ochrany přírody by však měla negativní dopad i jen samotná lanovka.“
   Calla již v prosinci zaslala jihočeskému krajskému úřadu nesouhlasné vyjádření k plánům na stavbu lanovky a sjezdovky na šumavský Hraničník v rámci hodnocení vlivů tohoto záměru na životní prostředí [4].

Další informace poskytne:

Edvard Sequens - tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

Přílohou:

Poznámky:

[1] Tisková zpráva ministerstva životního prostředí z 11. ledna 2011 - http://www.mzp.cz/cz/news_120111_stul
[2] Dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí záměru „Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník“, zpracoval EIA Servis, s. r. o. České Budějovice pod vedením autorizované osoby RNDr. Vojtěcha Vyhnálka, CSc.  Kompletní dokumentace je k dispozici na:  
http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=JHC520&file=dokumentaceDOC
   Posouzení vlivů záměru z hlediska dopadů na Ptačí oblasti a Evropsky významné lokality území Natura 2000 zpracoval Prof. RNDr. Vladimí Bejček, CSc. Výsledky jsou k dispozici zde:
http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=JHC520&file=vyhodnoceniNaturaDokumentaceDOC
[3] Některá vyjádření krajských a místních politiků, která jsou v rozporu s fakty:
http://budejovice.idnes.cz/ekologove-lanovka-na-sumavsky-hranicnik-poskodi-rezervaci-unesco-101-/budejovice-zpravy.aspx?c=A120110_101525_budejovice-zpravy_pp
http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/evakuacni-sjezdovka-ma-slouzit-jen-v-nouzi20120112.html
[4] Vyjádření sdružení Calla k dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí k záměru „Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník“:
http://www.calla.cz/data/hl_stranka/ostatni/Vyjadreni_Dokumentace_Klapa-Hranicnik.pdf

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz