Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 23. ledna 2012

Seminář o ochraně živočichů v pískovnách

     V pondělí 30. ledna pořádá Calla v Českých Budějovicích seminář, na němž budou odborníci diskutovat o ochraně živočichů vázaných na pískovny a další těžební prostory. Jako lektoři se ho zúčastní i přední odborníci v oboru.

     Pískovny a další těžební prostory jsou důležité především proto, že se jedná o poslední útočiště pro řadu ohrožených druhů. Pochopitelně jde o jejich náhradní stanoviště, mnoho z nich se však už jinde prakticky nevyskytuje. Jejich původní prostředí totiž dnes v naší krajině téměř neexistuje. Jedná se především o druhy vázané na písčiny, kolmé písčité stěny, řídké suché trávníky nebo málo úživné mokřady.

     Pro přežití ohrožených druhů v těžebních prostorech jsou nezbytné zejména citlivé rekultivace po ukončení těžby. Současná praxe lesnických či zemědělských rekultivací bohužel příliš často tyto druhy a jejich prostředí likviduje. Pokud se alespoň část pískovny či kamenolomu ponechá samovolnému vývoji, výsledkem bývá nejen zajímavé místo s výskytem vzácných druhů, ale i nemalá úspora finančních prostředků.

     Ochrana přírodovědně cenných pískoven patří dlouhodobě k prioritám v činnosti Cally. V posledních letech realizujeme na více lokalitách v Jihočeském kraji zásahy na podporu ohrožených druhů živočichů, především břehulí, obojživelníků nebo blanokřídlého hmyzu. K této problematice vydala Calla také řadu informačních a osvětových materiálů. Na ekoporadnu, kterou provozujeme, se obracejí zájemci o ochranu a obnovu opuštěných těžebních prostorů z celé republiky.

     „Zájem o náš seminář ukazuje, že se pohled na těžební prostory postupně mění. Od poznání jejich významu pro ohrožené druhy vede další logický krok k celkové změně rekultivačních postupů, které by měly do budoucna více zohledňovat moderní poznatky vědeckého výzkumu a ochrany přírody,“ říká organizátor semináře Jiří Řehounek z Cally.

     Více informací naleznou zájemci na webu Jihočeské pískovny (www.calla.cz/piskovny) nebo v publikaci „Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi“, kterou Calla vydala v roce 2009 (ke stažení na http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=4_nabidka.php#ekologicka_obnova).

Kontakty:

RNDr. Jiří Řehounek (Calla), 605 066 898, RehounekJ(zavinac)seznam.cz

 

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství, SFŽP ČR a MŽP. Seminář podpořil také Jihočeský kraj.

Nadace Partnerství mpcr zpcr

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz